หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ม.ราชภัฏอุดรธานี วิทยาเขตสามพร้าวมีกี่อาคาร
คมนาคม | โรงเรียน | วิทยานิพนธ์ | วิทยาศาสตร์ 18/2/53 โพสต์โดย แอนนี่อีแน่น
คำตอบ
1 จาก 6
มีอาคารอะไรบ้างก็ลองนับนะครับ

"โครงการก่อตั้งวิทยาเขตบ้านสามพร้าว ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง มร.อด.กับอบต.สามพร้าว เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2547 บนที่ดินสาธารณประโยชน์ พื้นที่ 2,350 ไร่ บริเวณโคกขุมปูน หมู่ที่ 1 บ้านสามพร้าว ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคาร และพัฒนาสถานที่ของโครงการให้กลายเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยสร้างองค์ความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ให้แก่ท้องถิ่นชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของอุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Parks) เพื่อเป็นแหล่งความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข การแพทย์และพยาบาล การเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ศูนย์ศึกษาพันธุ์ไม้พื้นเมือง เขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และอาคารโรงพยาบาล ขนาด 500 เตียง ให้บริการแก่ท้องถิ่นชุมชน คาดว่าเปิดให้บริการได้ ภายในปีการศึกษา 2552 ภายใต้หัวใจหลักของโครงการที่ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีบ้านสามพร้าว ขยายโอกาสทางการศึกษา สู่ท้องถิ่นชุมชน เพื่อคนอุดรธานี"
10/3/53 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 6
ตอนนี้ก็มีเยอะพอสมควร
แต่ความสะดวกสบายหายากมาก
แล้วตอนนี้เปิดเทอแล้วด้วย น้ำ ไฟ ยังไม่สะดวกเลย ร้านอาหารก็มีนิดเดียว
น่าสงสารน้องที่ไปเรียนที่นั่นจิงๆ เพิ่งเข้ามหาวิทยาลัยปีแรกก็ลำบากซะแล้ว
แต่อีกไม่นานก็คงพัฒนาข้นเรื่อยๆ แหละคับ เพราะเป็นโครงการใหญ่มาก แต่เสียทีอยู่ไกล
26/6/53 โพสต์โดย TaTum_IT
3 จาก 6
แล้วนักศึกษาปี1นอนที่ไหน ในอุดรหลอ หรืออยู่สามพร้าวมีหอพัก
9/6/54 โพสต์โดย naMoja
4 จาก 6
ตอนนี้คงดีขึ้นเยอะแล้วมั้ง
10/8/54 โพสต์โดย ชูชก
5 จาก 6
ขณะนี้ก็เยอะพอสมควรแล้วค่ะ

และยังมีการสร้างศูนย์วิทยบริการ และก็สนามกีฬาอีกด้วย
20/1/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 6
นักศึกษาที่ศูนย์การศึกษาสามพร้าว ก็พักที่หอพักค่ะ

สะดวก สบายมากขึ้นกว่าเดิมเยอะ
20/1/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับนักศึกษา ย้ายได้ไหม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน มีคณะอะไรบ้าง
ในเชียงใหม่อยากเรียนโรงเรียนอะไรมากที่สุด
ปี 2554 ใครเข้าเรียนมหาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี บ้าง?
ทำไมม.บูรพา วิทยาเขตบางแสนอยู่ชลบุรี
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู