หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ตัวแปร คืออะไร
วิทยาศาสตร์ 13/10/54 โพสต์โดย kaibuu
คำตอบ
1 จาก 1
ตัวแปร หมายถึง นามธรรมที่อธิบายลักษณะต่างๆ ของปรากฏการณ์ที่นักวิจัยสนใจ เป็นสิ่งที่เปลี่ยนค่าได้ เช่น คะแนนสอบ ความวิตกกังวล วิธีการสอน พฤติกรรมการเที่ยวสถานเริงรมณ์ เป็นต้น  ปกติแล้ว นักวิจัยจะกำหนดตัวแปรให้แน่ชัด ก่อนที่จะดำเนินการรวบรวมข้อมูล
               ตัวอย่าง เช่น
               สนใจศึกษา "เพศของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่นิยมไปเที่ยวในสถานเริงรมณ์"
               เช่นนี้ ตัวแปร คือ "เพศของนักศึกษา" ซึ่งอธิบายความแตกต่าง ใน 2 ลักษณะคือ "เพศชาย" และ "เพศหญิง"
Copy บางส่วนจาก  netra.lpru.ac.th
13/10/54 โพสต์โดย Tiger Booter
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
แก้สมการเชิงตัวแปร3(y+2)=y-1
สมการกําลังสองตัวแปรเดียว
0เป็นตัวประกอบเฉพาะหรือไม่
รหัสตัวเลขนี้คืออะไรหรอ ?
กล่องขนาด 60 ลูกบาศก์เซนติเมตร นำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู