หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
สิทธิเด็กมีอะไรบ้าง
กฏหมาย | สังคม 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 5
สิทธิด้านความมั่นคงในชีวิต ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิทธิทางสังคม
27/3/51 โพสต์โดย violence
2 จาก 5
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของสหประชาชาติมีผลบังคับใช้ 2 กันยายน .2533 มี 54 ข้อ มุ่งคุ้มครอง 4 ประการ คือ 1. สิทธิในการอยู่รอด  2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครอง  3. สิทธิในการพัฒนา   4. สิทธิในการมีส่วนร่วม
27/3/51 โพสต์โดย violence
3 จาก 5
ต้องได้เรียนหนังสือ ต้องได้เลี้ยงดูจากพ่อแม่
9/2/53 โพสต์โดย jocker
4 จาก 5
สิทธิเด็ก คือ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็ก เพื่อช่วยเหลือเด็กและเรียกร้องความยุติธรรมแก่เด็ก(เพิ่มเติม)
สิทธิเด็กตามโจทย์นี้ ผมจะขอบอกสิทธิเด็กหลัก ๆ  4 ข้อเท่านั้น เพราะมีค่อนข้างเยอะ
1.สิทธิที่จะมีชีวิต
2.สิทธิที่จะได้รับการปกป้อง
3.สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา
4.สิทธิที่จะมีส่วนร่วม
28/2/53 โพสต์โดย มาลีและสมกิจ
5 จาก 5
1สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครง
6/3/55 โพสต์โดย flukswk
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
โปรแกรมตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ทำอย่างไรเมื่อเจ้านายไม่ให้ " สิทธิ เสรีภาพ การตัดสินใจ" ในการทำงาน แก่เราเหมือนแต่ก่อน
ถ้าเด็กอย่างผมยังไม่บรรลุนิติภาวะ แต่ต้องการเปลี่ยนชื่อ
ถูกทำร้ายบาดเจ็บสาหัส(ตาบอด)จะเรียกเงินเท่าไรดี
ประชาชนต้องเลือกตั้งที่ไหน
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู