หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
GPA คืออะไร
สอบ | การศึกษา 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 3
GPA (จีพีเอ - ย่อมาจาก Grade Point  Average) หรือที่เรียกในภาษาไทยว่า "ผลการเรียนเฉลี่ย"  คือ ผลการเรียนสะสมของผู้เรียนในทุกรายวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตรของแต่ละช่วงชั้นการเรียน  ที่นำมาคำนวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่อแสดงภาพรวมของผลการเรียนตลอดหลักสูตรของผู้เรียนอันเป็นผลผลิตของหลักสูตรว่าอยู่ในระดับใด  ซึ่งจะช่วยสะท้อนให้เห็นระดับความรู้ ความสามารถและความสนใจในการศึกษาในภาพรวมของผู้เรียนแต่ละคน
      ทั้งนี้การหาค่าผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)  สามารถคำนวณได้จากการนำผลรวมของผลคูณระหว่างหน่วยการเรียนกับระดับผลการเรียนที่ได้ในแต่ละรายวิชา  แล้วหารด้วยผลรวมของหน่วยการเรียนทุกรายวิชาตลอดหลักสูตร
21/3/51 โพสต์โดย lagom
2 จาก 3
ผลการเรียนเฉลี่ย (Grade Point Average : GPA) คือ ผลการเรียนสะสมของผู้เรียน
ที่นำมาคำนวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่อแสดงภาพรวมของผลการเรียนตลอดหลักสูตร
ของผู้เรียนอันเป็นผลผลิตของหลักสูตรว่าอยู่ในระดับใด (ว้อยยย มึงจะอธิบายให้เข้าใจยากทำไมเนี่ย สรุปก็คือ ผลการเรียนของทั้งหมดที่เราเรียนมาทุกเทอมเอามาหารเฉลี่ย เพื่อวัดว่าเราเนี่ยเรียนอยู่ในระดับไหน อ่อน ปานกลาง หรือเก่งทะลุโลกนั่นแหละ)
23/5/53 โพสต์โดย ด.ญ.ต้นหนาว
3 จาก 3
พูดง่ายๆ ก็คือ เกรดทั้งหมดจาก ม.4-ม.6มาเฉลี่ยกัน ผมคนโง่ งง อ้อมไปอ้อมมา
2/3/54 โพสต์โดย คุณแรมโบ้
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
จบป.โท ต้องได้ GPA เท่าไหร่
จบ ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ต่อโทด้านไหนได้บ้าง
หลักสูตรแกนกลางคืออะไร
ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งรัฐประศาสนศาสตร์คือใคร
ใครคือครู
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู