หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
หลักสูตร การพัฒนาตนเอง สู่การเป็น “หัวหน้างานชั้นเลิศ”
“ การพัฒนาตนเองสู่การเป็นหัวหน้างานชั้นเลิศ” จึงนับว่าเป็นเรื่องอันสมควรอย่างยิ่ง และ นับว่าเหมาะสมสำหรับการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน    

เนื้อหาหลักสูตร
·       บทบาท หน้าที่ของหัวหน้างานยุคใหม่

เนื้อหา :   ความสำคัญของตำแหน่ง “หัวหน้างาน”

                 คุณลักษณะผู้นำที่ดี : EQ., Positive Thinking, Creative Thinking

                 บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานกับการเป็นที่ปรึกษาและให้ Feedback

·       เทคนิคการสื่อสารกับทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

เนื้อหา :  การวิเคราะห์โครงสร้างบุคลิกภาพ

                การวิเคราะห์การสื่อสาร  I am OK, you are OK

·       การมอบหมายงาน การติดตามงาน และประเมินผลงาน

เนื้อหา :  กลยุทธ์การสอนงานลูกน้องให้เหมาะสมกับลูกน้องแต่ละประเภท

                                เทคนิคการควบคุมงานและติดตามงานแบบสนับสนุนค้ำจุน

                                กลยุทธ์การประเมินผลงานอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ

                                ข้อควรคำนึงถึงในการประเมินผลงาน และการให้คำปรึกษาแนะนำ

ประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ

·       เพื่อให้บุคลากรมีวิธีคิดและวิธีทำงานไปในทางสร้างสรรค์ อันจะส่งผลให้สามารถทำงานได้ อย่างกระตือรือร้น ขยันขันแข็ง และ สนุกกับการทำงาน

·       ผู้เข้าอบรมสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่า บทบาทที่แสดงออกมานั้น มีความเหมาะสมเพียงใดกับสถานการณ์ต่างๆ และบทบาทที่เหมาะสมนั้นควรที่จะแสดงออกมาอย่างไร

·       ผู้เข้าอบรมสามารถใช้การสื่อสารทั้งภาษาคำพูดและภาษาท่าทางที่เหมาะสม เพื่อสร้างให้มีการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

·       เพื่อพัฒนาคุณสมบัติความคิดริเริ่มและความเป็นผู้นำแก่ บุคลากร เพื่อจักได้เกิดความตระหนักในศักยภาพของตนและนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล สูงสุด

·       ผู้เข้าอบรมสามารถที่จะกำหนดวิธีมอบหมายงาน การติดตามงานและวัดผลการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพระยะเวลาสัมมนา : วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2553 เวลา 09.00 – 16.30 น. (โรงแรม The Emerald Hotel)ลักษณะการสัมมนา : บรรยาย , กลุ่ม Workshopวิทยากร : อาจารย์ พรชัย  ศรีเพ็ชร์

โปรโมชั่นพิเศษ :  สำรองที่นั่ง 2 ท่าน รับส่วนลด 15% ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2553 เท่านั้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ คุณณฐนน  โทร.  08-8227-3937 , 08-9215-0179, 0-2446-2908     Email : info@etc-excellent.com  

สมาคม | การเรียนทางไกล | ปัญหาสังคม | สัมภาษณ์งาน 10/8/53 โพสต์โดย noomink
คำตอบ
1 จาก 2
คำถามซีเรียสจัง
10/8/53 โพสต์โดย ดอกไม้สีชมพู
2 จาก 2
ขายกันในนี้นี่นะ เป็นบริษัทซะด้วย
info@etc-excellent.com
10/8/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
คุณคิดอย่างไรกับการที่เราเรียนจบแล้วไม่มีงานทำ
การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างไร
เรื่องการทำงาน
ทำไมเรียน ป.โท ต้องบังคับไปดูงานหรือเที่ยวเมืองนอก
ลาไปเรียน ในเวลางาน
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู