หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
1กิโลกรัมเท่ากับกี่มิลลิกรัม
คณิตศาสตร์ 15/12/53 โพสต์โดย Jinny Ka
คำตอบ
1 จาก 10
100 มิลลิกรัม เท่ากับ 1 กรัม 100 กรัม เท่ากับ 1 ขีด
15/12/53 โพสต์โดย nui108
2 จาก 10
10,000 มก.
15/12/53 โพสต์โดย แรคคูล
3 จาก 10
.      100 mg. = 1 g.
      1,000 g. = 1 kg.
ดังนั้น   1 kg. = 100,000 (แสน)  mg.   ค่ะ
15/12/53 โพสต์โดย R_rom_D
4 จาก 10
1000 มิลลิกรัม เท่ากับ 1 กร้ม    1000 กรัม เท่ากับ 1 กิโลกรัม    1000x 1000 = 1000000   คำตอบคือ 1 ล้าน มิลลิกรัม เท่ากับ 1 กิโลกรัม  ยืนยันครับ

หน่วยที่ x 1000  เร่ิมจาก พิโค  นาโน  ไมโคร  มิลลิ  x  กิโล   เมกกะ   กี๊กกะ   เทร่า   (x) คือหน่วยอะไรก็แล้วแต่  ทุกช่วง x 1000 หมด
15/12/53 โพสต์โดย chyp
5 จาก 10
1 กิโลกรัม เท่ากับ 1,000,000 มิลลิกรัมครับ
15/12/53 โพสต์โดย ครูแก่
6 จาก 10
10,000 มิลลิกรัมครับ

รายละเอียดเพิ่มเติม  นะ  
มาตราชั่งตวง
                    การชั่งตวงเป็นหลักการเบื้องต้นของการให้ได้มาซึ่งปริมาณสารที่เหมาะสมที่จะใช้ในการผลิตการชั่ง  ตวง
ที่ถูกต้องเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอตรงความต้องการ ผู้ผลิตจึงควรจะมีความรู้พื้นฐานในการชั่ง ตวง เป็นอย่างดี
               มาตราชั่ง ตวงมีหลายมาตรา เช่น มาตราเมตริก (Metricsystems) และมาตราอังกฤษ (English systems) สำหรับประเทศไทยนิยมใช้มาตราชั่ง ตวงในระบบเมตริก ดังนั้นสูตรต่าง ๆ ที่ใช้เป็นหน่วยของมาตราเมตริกเป็นหลัก อย่างไรก็ตามผู้ผลิตควรจะเรียนรู้วิธีการเปรียบเทียบมาตราชั่ง ตวงต่างระบบกัน ทั้งนี้เนื่องจากผู้ผลิตอาจมีสูตรพื้นฐานในมาตราหน่วยอื่น ๆ ซึ่งต้องการเปลี่ยนให้อยู่ในหน่วยที่จะสามารถชั่งตวงได้อย่างสะดวก
มาตราชั่ง       มาตราเมตริก
1 กิโลกรัม (kilogram, kg)   =   1000 กรัม  (gram,  g)
1 กรัม   =   1000 มิลลิกรัม (milligram, mg)

สำหรับชาวบ้านทั่วไปจะใช้หน่วยเป็น "ขีด" ซึ่งสามารถเปรียบเทียบเป็นหน่วยในมาตราเมตริกได้ดังนี้
1 กิโลกรัม =       10     ขีด
1 ขีด =      100   กรัม
มาตราอังกฤษ (Avoirdupois)
1 ปอนด์ (pound  lb) =          16 ออนซ์  (ounce.oz.)
1 ออนซ์ =          437.5 เกรน   (grain. gr)
เปรียบเทียบมาตราเมตริก กับ อังกฤษ
1 กิโลกรัม =          2.2 ปอนด์
1 ปอนด์ =          454.0 กรัม
1 ออนซ์ =           28.4 กรัม
มาตราตวง มาตราเมตริก
1 ลิตร  (liter ,  l) =          1000 มิลลิลิตร (milliliter , ml)
1 มิลลิลิตร =           1 ซีซี   (c.c.)
การเปรียบเทียบมาตรา
1 แกลลอน (British Imperial) =          4.55   ลิตร
1 แกลลอน (US Liquid Measure) =           3.79 ลิตร
1 แกลลอน (US Liquid Measure) =            4 ควอท
1 ควอท =             2 ไพน์ (pint)
1 ไพน์ =             2 ถ้วย
1 ถ้วย (fluidounce, Fluid oz.) =             8 ออนซ์
1 ออนซ์ (Fluid oz.) =             2   ช้อนโต๊ะ (ช.ต.)
1 ออนซ์ (Fluid oz.) =             30   มิลลิลิตร
1 ช้อนโต๊ะ =             3 ช้อนชา (ช.ช.)
1 ช้อนโต๊ะ =              15 มิลลิลิตร
1 ช้อนชา =               5 มิลลิลิตร

ข้อควรระวัง
      1.  หน่วย  ช้อนโต๊ะและช้อนชา  ในที่นี้ไม่ใช่ช้อนโต๊ะที่ใช้รับประทานอาหาร หรือช้อนชาที่ใช้ชงกาแฟ ช้อนโต๊ะที่ใช้รับประทานอาหาร นั้นจะมีปริมาตรบรรจุเพียง 8-15 มิลลิลิตร (ขึ้นอยู่กับขนาดของช้อน) และช้อนชาที่ชงกาแฟจะมีขนาดเพียง 3 มิลลิลิตร เท่านั้น ดังนั้นควรใช้ช้อนตวงมาตรฐานที่ใช้สำหรับการตวงโดยเฉพาะ โดยอาจใช้ช้อนตวงมาตรฐานที่ใช้ทำอาหารทดแทนกันได้
      2.  หน่วยของออนซ์ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งหน่วยของน้ำหนัก (เป็น oz.) และหน่วยของปริมาตร (เป็น Fluid oz.) ซึ่งมีค่าไม่เท่ากัน และไม่ควรใช้สลับกัน
      3.  หน่วยของแกลลอนก็มีอยู่ 2 ชนิด คือ อังกฤษ และอเมริกาซึ่งก็มีปริมาตรที่ต่างกันอีกด้วย
15/12/53 โพสต์โดย ช่างเอิร์ธ D-COM
7 จาก 10
1 กิโลกรัม = 1,000,000 มิลลิกรัม
1 กิโลกรัม =        1,000 กรัม
1 กิโลกรัม =   35.27396 ออนซ์
1 กิโลกรัม =   2.20462   ปอนด์

ค่ะ
15/12/53 โพสต์โดย Mai_Mami
8 จาก 10
1,000 มิลลิกรัม = 1 กรัม
1,000 กรัม =  1 กิโลกรัม
ดังนั้น
1 กิโลกรัม = 1,000 x 1,000 = 1,000,000 มิลลิกรัม

ใช้ URL นี้ก็ง่ายดีนะครับ มีหลายหน่วยด้วย
http://www.gordonengland.co.uk/conversion/mass.htm
15/12/53 โพสต์โดย TonklaRJ
9 จาก 10
ชะอูยร์ ติดลบเรื่องอันใด คำถามไร้สาระก็ไม่น่าจะใช่ คำถามไม่น่าถาม แต่เอ--ก็ตอบถูกบ้างผิดบ้าง--ก็ว่ากันไป-เรียนรู้กันไป

ง ง--ง ง  สักเล็กน้อย มิเป็นไร -- สุดท้ายก็ได้เรียนรู้

สวัสดีครับ
15/12/53 โพสต์โดย Koornor
10 จาก 10
ล้านมิลลิกรัมครับ
15/12/53 โพสต์โดย mancrab
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
น้ำกรดกำมะถัน 98% 1กิโลกรัมเท่ากับกี่ลิตร
200ตันเท่ากับกี่กิโลกรัม
1 ชั่ง เท่ากับกี่กิโลกรัม
ไม้1คิวหนักกี่กิโลกรัมครับ
คาร์บอนไดออกไซด์ 1 กิโลกรัมมีค่าเท่ากับกี่ ลูกบาศก์เมตร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู