หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เมืองแปลว่าอะไร
การแปล | ภาษาต่างประเทศ 1/2/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
เมือง น. แดน เช่น เมืองมนุษย์ เมืองสวรรค์ เมืองบาดาล, ประเทศ เช่น เมืองไทย
เมืองจีน เมืองลาว; (โบ) จังหวัด เช่น เมืองเชียงใหม่ เมืองนครศรีธรรมราช
เมืองตราด; เขตซึ่งเคยเป็นเมืองสำคัญในระดับจังหวัดต่อมาถูกลดฐานะเป็น
อำเภอ เช่น เมืองไชยา เมืองมีนบุรี เมืองขุขัน์; เขตซึ่งเป็นที่ชุมนุมและเป็น
ที่ตั้งศาลากลางจังหวัด ซึ่งในครั้งก่อน ถ้าเป็นเมืองใหญ่ หมายถึงเขตภายใน
กําแพงเมือง.

http://rirs3.royin.go.th/new-search/word-search-all-x.asp
1/2/54 โพสต์โดย Zerozerofin
2 จาก 2
ที่ๆคนมาอยู่รวมตัวกันเยอะๆ
เพื่อทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แล้วแต่บุคคล ชมรม สมาคม องค์การ บริษัท ห้างร้าน ก็ว่ากันไปครับ
7/2/54 โพสต์โดย Singhaization
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู