หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค แะท้องถิ่นไทย มีความสำพันธ์กันอย่างไร ทำไมต้องมีการกำกับดูแล
เกมส์รถแข่ง | เกมส์วางแผน 9/9/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
ของไทยน่ะ   พยายามกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น จึงต้องมีทั้งจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น(เทศบาล ตำบล)
โดยงบประมาณจะจัดสรรจากส่วนกลาง  ไม่กำกับดูแลก้อใช้งบกันอย่างมั่ว นโยบายไม่สอดคล้องกัน
แก้ปัญหาไม่ตรงจุดดิครับ  แค่นี้ยังแย่เลย
เพราะ ข้างบนให้งบลงมา แต่การเอาไปใช้ยังไม่มีประสิทธิภาพ  ท้องถิ่นทำงานเช้าชามเย็นชาม
ไม่มีคิดริเริ่มใหม่ๆ ตอนนั้นมีผู้ว่าซีอีโอ  เริ่มดีขึ้นมาหน่อย ผู้ว่ามากำกับดูแลข้างล่างมากขึ้น
แล้วประสานกับส่วนกลางมากขึ้นด้วย  แต่ตอนนี้เละอีกแล้วคับ เละๆๆๆๆ
9/9/53 โพสต์โดย mythailand
2 จาก 2
เป็นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการบริหารจัดการบ้านเมืองของรัฐ ในระบบประชาธิปไตย เหตุผลที่ว่าคือมุ่งลดบทบาทของรัฐส่วนกลางลง เหลือภารกิจหลักเท่าที่ต้องทำ เท่าที่จำเป็น และให้ประชาชนได้มีส่วนในการบริหารงานชุมชนท้องถิ่น ตามเจตนารมย์ของประชาชนมากขึ้น
          ซึ่งเป็นการจัดความสัมพันธ์ทางอำนาจ หน้าที่ใหม่ ระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์บ้านเมือง ที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะว่าสังคมเรามีความหลากหลาย มีความต้องการ และความคาดหวังจากรัฐเพิ่มขึ้นและแตกต่างกัน ขัดแย้งกัน ในขณะที่รัฐเองก็มีขีดความสามารถ และทรัพยากรที่จำกัด ในการตอบสนองปัญหา ความต้องการ ที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่นได้ทันต่อเหตุการณ์ และตรงกับความต้องการของท้องถิ่น  
 ยกตัวอย่างการโอนภารกิจหลักต่างๆ ไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล
 มาดูว่าส่วนกลางกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น มีอะไรกันบ้าง
  1.หน้าที่ค่ะ เป็นการกระจายหน้าที่ ที่เป็นประโยชน์โดยตรงกับท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นรับผิดชอบดำเนินการเอง
   2.อำนาจการตัดสินใจ เป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจดำเนินการ ตามหน้าที่ ที่ส่วนกลางกระจายไปให้ท้องถิ่นดำเนินการ
   3. ทรัพยากรการบริหาร เช่น บุคลากร งบประมาณ เทคโนโลยี ที่เหมาะสม ให้กับท้องถิ่น
    4.ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นการกระจายความรับผิดชอบต่อภารกิจ หน้าที่ ที่รัฐกับผู้บริหารท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกันรับผิดชอบ
    5.ความพร้อม ที่มีอยู่ในส่วนกลางให้กับท้องถิ่น ก็เพื่อสร้างขีดความสามารถให้แก่ท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แต่ไม่รู้เหมือนกันว่า กระจายอำนาจแบบนี้มีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะคะ
9/9/53 โพสต์โดย violettlavendel
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การกระจายอำนาจคืออะไร
การเรียนรามที่ส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคลงวิชาได้เหมือนกันไหม
นักศักษาส่วนกลางของม.รามคืออะไร ต่างจากส่วนภูมิภาคยังไง
ประเทศไทยถึงเวลาหรือยังที่ต้องปฏิรูปโครงสร้างสังคม
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู