หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การแพร่ ( diffusion )
การแพร่ คืออะไรคะ และการออสโมซิสต่างจากการแพร่อย่างไรค่ะ
แชท | วิทยาศาสตร์ 21/6/54 โพสต์โดย Fern41
คำตอบ
1 จาก 3
การแพร่ เป็นการกระจายตัวของโมเลกุลของสสารจากจุดที่มีความเข้มข้นสูงกว่า ไปยังจุดที่มีความเข้มข้นต่ำกว่าด้วยการเคลื่อนที่เชิงสุ่มของโมเลกุล การแพร่จะทำให้ เกิดการผสมของวัสดุอย่างช้าๆ สำหรับเฟสหนึ่งๆของวัสดุใดๆก็ตามที่มีอุณหภูมิสม่ำเสมอ และไม่มีแรงภายนอกมากระทำกับอนุภาค กระบวนการแพร่ก็จะยังคงเกิดถึงแม้ว่า จะสารจะผสมกันโดยสมบูรณ์หรือเข้าสู่ภาวะสมดุลแล้ว โดยพื้นฐานแล้ว การเคลื่อนที่ของโมเลกุล จากพื้นที่ที่มีความเข้มข้นสูงไปสู่ความเข้มข้นที่ต่ำกว่าเรียกว่าการแพร่ทั้งสิ้น

การแพร่ เป็นการกระจายตัวของโมเลกุลของสสารจากจุดที่มีความเข้มข้นสูงกว่า ไปยังจุดที่มีความเข้มข้นต่ำ
ออสโมซิส  เป็นกระบวนการแพร่โมเลกุลของน้ำผ่านเยื่อเลือกผ่าน.[1] จากบริเวณที่มีความเข้มข้นของน้ำมาก (สารละลายความเข้มข้นต่ำ) ไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของน้ำน้อย (สารละลายความเข้มข้นสูง)
21/6/54 โพสต์โดย tomu.sc
2 จาก 3
ถือเป็น ประสบการณ์ของผม.....=_=
7/7/54 โพสต์โดย เกล้าเทพ
3 จาก 3
การแพร่ (Diffusion) หมายถึง การเคลื่อนที่ของโมเลกุลของสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของโมเลกุลของสารมากไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของโมเลกุลของสารน้อยกว่า จนกระทั่งมีการกระจายตัวของโมเลกุลอย่างสม่ำเสมอเป็นเนื้อเดียวกัน ตัวอย่างการแพร่ในชีวิตประจำวัน เช่น การฟุ้งกระจายของน้ำหอม การแพร่ของกลิ่นอาหาร การแพร่ของกลิ่นขยะ
การแพร่สิ่งมีชีวิต เช่น การแพร่ของน้ำและเกลือแร่จากดินเข้าสู่ราก

การออสโมซิส (Osmosis) คือ การแพร่ของน้ำผ่านเยื่อบางๆ จากบริเวณที่มีปริมาณโมเลกุลของน้ำมาก (สารละลายเจือจาง) ไปสู่บริเวณที่มีปริมาณโมเลกุลของน้ำน้อยกว่า (สารละลายเข้มข้น)


                                                         

เมื่อรดน้ำต้นไม้ น้ำจะเคลื่อนที่เข้าสู่เซลล์ ขนรากด้วยกระบวนการออสโมซิส โดยผ่านเนื้อเยื่อหุ้มเซลล์ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมให้สารเพียงบางอย่างผ่านเข้าและออกจากเซลล์ได้ ในเซลล์พืชมีแวคิวโอล ซึ่งมีสารละลายเข้มข้น (มีน้ำน้อย) บรรจุอยู่ เมื่อมีน้ำผ่านเข้าสู่เซลล์ขนราก จำทำให้ความเข้มข้นของสารละลายในแวคิวโอลค่อยๆ เจือจางลง (มีน้ำมากขึ้น) และน้ำจากแวคิวโอลที่มีสารละลายเจือจางลงนี้จะแพร่เข้าสู่เซลล์ถัดไปที่มีสารละลายเข้มข้นมากกว่าอย่างต่อเนื่องจนถึงกลุ่มเซลล์เนื้อเยื่อลำเลียงน้ำและเกลือแร่ เมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์จะทำให้เซลล์พืชพองขึ้นและอยู่ในสภาพเต่ง ซึ่งมีประโยชน์ต่อพืชคือ ทำให้ลำต้นและใบของพืชชูกิ่งด้านอยู่ได้อย่างแข็งแรง ในทางตรงกันข้าม เมื่อเซลล์พืชสุญเสียน้ำออกจากเซลล์จะทำให้เซลล์ไม่แข็งแรงและไม่เต่ง ลำต้นและใบไม้อยู่ในสภาพเหี่ยวเฉา
26/7/54 โพสต์โดย stamp berry
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
กระบวนการออสโมซิสจัดเป็นการแพร่หรือไม่
โรคคิดถึง ... เป็นกันไหม?
ช่วยแปลด้วยน่ะค่ะ
♥...♥ " ไปต่างจังหวัดกัน!!! " ♥...♥
สมัยนี้ยังมี "จดหมายลูกโซ่"อยู่ไหมคะ..หรือเปลี่ยนมาแพร่ในอินเตอร์เน็ตอย่างเดียว ?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู