หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
นิรามิสสุข
"นิรามิสสุข"

นิรามิสสุข เป็นสุขทีไม่พึ่งพิงอามิส คือเป็นสุขที่ไม่อาศัยกามคุณ

แต่อาศัย "เนกขัมม์" คือ ปลีกจากกามคุณ

จึงไม่มีเหตุปัจจัยให้เกิดกิเลส ตัณหา อุปทาน

ที่เป็นเหตุให้เกิดความชั่ว หรือบาปอกุศล

ความสุขอันเกิดจากความสงบจากกรรมชั่ว และหรือ

อันสงัดจาก กิเลส ตัณหา อุปทาน เช่นนี้......

ย่อมเป็นความสุขที่ยงแท้ถาวร

คือ เป็นความสุขที่ไม่มีเหตุปัจจัยให้กลับเป็นทุกข์ได้อีก

ผิดกับอามิสสุข ที่เป็นสุขที่ต้องอาศัยพึ่งพิงอิงสิ่งอื่นจึงจะสุข

เมื่อสิ่งที่อิง หรือสิ่งนั้นหมดไปก็หมดสุข

+++pon pon+++

http://variety.teenee.com/saladharm/17214.html
อักษรศาสตร์ | ธรรมะ 8/4/54 โพสต์โดย สติง
คำตอบ
1 จาก 5
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทนาครับ
8/4/54 โพสต์โดย ถามตอบ
2 จาก 5
ทีแรกอ่านผ่านๆ คิดว่า ทิรามิสุ ของกินไปนั่น
8/4/54 โพสต์โดย มหาสดัม
3 จาก 5
ขอบคุณข้อมุลดีๆ ค่ะ
8/4/54 โพสต์โดย Panvilai.mo
4 จาก 5
ความรู้ใหม่ขอบคุณครับ
8/4/54 โพสต์โดย Patparit
5 จาก 5
นิรามิสสุข เป็นสุขที่เกิดจากความสงบ ไม่ต้องไปพึ่งพาจากความสุขจากภายนอก เป็นสุขที่หาได้จากภายในตัวของมนุษย์เรานั่นเอง มีอยู่ในตัวเราทุกคน รอให้เราไปค้นหาความสุขกันจากภายในนะค่ะ หาไม่ยากค่ะ เพียงแต่เราต้องมีความเพียรและขันติเป็นที่ตั้ง  

ขอให้พบนิรามิสสุขกันทุกท่่านค่ะ สวัสดีปีใหม่ไทยๆนะค่ะ
9/4/54 โพสต์โดย Noidiamond
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
คลอเฟนิรามีนทำปฏิกิริยาอย่างไรกับร่างกาย
สุขหนอ
บันไดความสุขขั้นที่ 31 "บำเพ็ญตบะ"
หลักธรรมที่จะทำให้เจริญได้ทั้งทางโลกและทางธรรม สุขทั้งกายและใจ ++
สันโดน
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู