หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ใครเก่งอังกฤษ ช่วยแปลไทยไปอังกฤษให้หน่อยครับ [ยาวหน่อยครับ]
เมืองสงขลาเป็นเมืองท่าค้าขายมาแต่โบราณ มีการติดต่อสัมพันธ์กับสังคม และวัฒนธรรมอื่นๆ ตลอดเวลา  ทุกชุมชนในสงขลาจึงมีประสบการณ์อันเกิดจากการติดต่อกับสังคมภายนอกอย่างหลากหลาย  ดังนั้นวัฒนธรรมหลายอย่างของชาวจังหวัดสงขลา จึงมีร่องรอยของการผสมผสานกลมกลืนกันของวัฒนธรรมอย่างชัดเจน
เข้าเรื่อง
      ภูมปัญญาที่บ่งบอกถึงความเป็นชาวสงขลา หรือ คนปักษ์ใต้มากที่สุดคือ วัฒนธรรมและการใช้ภาษา
         -การใช้ภาษา  เป็นตัวที่บ่งบอกได้ชัดเจนที่สุดถึงความเป็นคนใต้  แต่ถึงจะเป็นภาคใต้เหมือนกัน แต่การใช้สำเนียงจะแตกต่างกัน   การใช้สำนวนภาษาของชาวบ้านตำบลสะกอม จะนะ และอำเภอเทพา ที่เรียกกันว่า “เท้ง” หรือ “เตะ” ซึ่งมักปรากฏมาในเชิงเปรียบเทียบหยอกล้อ  เช่น เช่น  ตัวดำเหมือนกองอวน นอกจากนี้ชาวสงขลายังนิยมใช้คำวิเศษณ์ประกอบคำอื่นในการพูดสื่อสาร  ทำให้เข้าใจได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  เช่น
               เอียด ,เท่าหีด,เท่าแต็ด  หมายถึง เล็ก
        -ด้านวัฒนธรรม   มีการสร้างสรรค์ผลงานที่ประณีต  อลังการ ซึ่งต้องอาศัยความมานะ อดทน และฝีมือที่สูง  ที่เป็นที่รู้จักอย่างมากคือ เรือพระ  ซึ่งมีการจัดการประกวดขึ้นทุกปี   ซึ่งจะฝึกให้คนในท้องถิ่นมีการร่วมมือร่วมใจกัน  
              การสั่งสอนอบรมลูกหลานล้วนแต่ใช้หลักธรรมทางศาสนา เป็นเครื่องชี้นำ ซึ่งในท้องถิ่นของข้าพเจ้ามีทั้งชาวพุทธ และอิสลาม ซึ่งล้วนแต่สามารถประยุกต์ใช้หลักธรรมคำสอน ให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติ  ส่งผลให้คนในท้องถิ่นมีอุปนิสัยใจคอที่ดี และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  
     
สรุป
     ภูมิปัญญาชาวบ้าน ไม่ใช่ปรัชญาที่สูงเกินกว่าที่ชาวบ้านจะเอามาใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง  หรือในชีวิตประจำวันได้ แต่ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทรงคุณค่าจะค่อยๆ ซึมซาบเข้าสู่นิสัยกระบวนการคิด และการกระทำ จนกลายเป็นขนบธรรมเนียม การใช้ชีวิต ของท้องถิ่น ซึ่งทำให้แต่ละท้องถิ่น ผู้คนจะมีลักษณะนิสัย  บุคลิกภาพแตกต่างกันไปตามภูมิปัญญาในท้องถิ่นนั้นๆ นั่นเอง
การแปล | ภาษาอังกฤษ 28/10/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 3
Commercial port city of Songkhla since ancient times. The interaction with society. And other cultures throughout all communities in Songkhla have been caused by contact with a variety of so many cultures and societies outside of the province of Songkhla. The traces of a harmonious blend of culture is clear.
Focus on
     Intelligence indicating the region is a native of Songkhla, southern most people. Culture and language.
        - The use of language is the most obvious indicator to the south. But to the south as well. But the accent is different. The expression of the people will like, T. Saka and district Thepha called "Etgg" or "kick" that often appear in the comparative example, as a tease, like the black nets. In addition, the use of adverbs of Songkhla, the words in speech communication. To understand more clearly as
              Resolution, as Hid, as supported by a small
       - Culture. The creation of the elaborate ornamentation which require a high skill, patience and effort. The ship is known to the competition which is held annually. Which will train local people to have cooperation together.
             The workshops teach children the principles are all religious. The indicator I have both a local Buddhist and Muslim, all but the principles can be applied to teaching. To behave appropriately. As a result, local people have any good Nisaiใhca. Help and support each other.
   
Summarize
    Folk wisdom Philosophy is not higher than that people will use it in real life. Or in everyday life. But wisdom will gradually valuable. Absorbed into the habit of thinking and action into the lives of the local tradition, which makes local. People will look good. Personality varies according to local wisdom is enough.
28/10/54 โพสต์โดย Dome-handsome
2 จาก 3
ผมมาไม่ทัน ไม่งั้นจะโชวไวยกรให้ดู 555+
28/10/54 โพสต์โดย ต่อคับ
3 จาก 3
อ้าวก็แปลจาก google แปลภาษาไง ไม่ถูกเหรอ ทำไมถึงโดนลบอ่ะ
28/10/54 โพสต์โดย Dome-handsome
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
สำหรับชาวสงขลา โรงเรียนพลวิทยาดีที่สุดจริงเหรอค่ะ
ยกตัวอย่างองค์กรในท้องถิ่นมีกี่องค์กรอะไรบ้าง
ขอถามคำแปลของภาษาท้องถิ่น
วิธีการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในท้องถิ่น
การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น มีจุดด้อย จุดเด่น อย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู