หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
อยากดูตัวอย่างงบกำไรขาดทุนและงบดุลและวิธีการวิเคราะห์
การบัญชี | การเงิน | ตราสารหนี้ | แชท 20/10/53 โพสต์โดย toikaze
คำตอบ
1 จาก 1
http://www.pangpond.co.th/index.php?mu_code=article&id=4a81302575369&groupid=4a7c7a3418116
                       งบกำไรขาดทุน
สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2546
รายได้ :
        รายได้ค่าบริการตัดผม    68,700
               รายได้อื่น ๆ              1,900          70,600
ค่าใช้จ่าย :
               เงินเดือนและค่าจ้าง 32,000
               ค่าเช่า                    12,000
               ค่าโฆษณา                1,500
               ค่าสาธารณูปโภค      1,250
               ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด       950         47,700
กำไรสุทธิ                                                   22,900
-------------------------------------------------------------------------------------
การวิเคราะงบการเงิน
http://www.jarataccountingandlaw.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=524437&Ntype=3
20/10/53 โพสต์โดย ผมรวยแล้วไม่โกง
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การดู พิจารณา งบดุล งบกำไรขาดทุน
ตัวอย่าง งบดุล บริษัท งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด แผนการเเงิน
งบกำไรขาดทุน ตามลักษณะหมายถึง
งบกำไรขาดทุน มีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร
อยากขอคำแนะนำในการ เริ่มลงทุน ค่ะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู