หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ถ้าบรรลุโสดา(คฤหัสถ์)พระยังไม่บรรลุดีกว่าใครยังงัย
ศาสนา | ธรรมะ | ปัญหาคาใจ 26/1/55 โพสต์โดย ภังคะ
คำตอบ
1 จาก 10
บรรลุโสดาน่าจะดีกว่าครับ
26/1/55 โพสต์โดย BM333
2 จาก 10
ความเป็นพระโสดาบันนี้ก็เช่นเดียวกับความเป็นพระอริยบุคคลประเภทอื่นๆ ที่มิได้จำกัดอยู่เฉพาะเพศบรรพชิต(นักบวช) เท่านั้น แม้ คฤหัสถ์ คือชายหรือหญิงผู้ครองเรือน ก็สามารถเป็นพระโสดาบันได้ เช่น ในสมัยพุทธกาลคฤหัสถ์ที่เป็นพระโสดาบันที่มีชื่อเสียงก็มีจำนวนมากได้แก่ นางวิสาขามหาอุบาสิกา อนาถบิณฑิกเศรษฐี พระเจ้าพิมพิสาร เป็นต้น

การเข้าถึงกระแสธรรมของพระโสดาบันนั้น เป็นการยกระดับจิตใจของท่านอย่างถาวร ทำให้ท่านไม่สามารถกลับมาเป็นปุถุชนได้อีก เป็นผู้ที่จะไม่ไปเกิดในอบายภูมิ (เช่น นรก หรือ เดียรฉาน) ทั้งยังเป็นผู้ที่จะบรรลุพระนิพพานในเบื้องหน้าอย่างแน่นอน
26/1/55 โพสต์โดย BM333
3 จาก 10
- ชีวิตยังไม่สิ้นก็ดิ้นกันต่อไป
26/1/55 โพสต์โดย เอกชน
4 จาก 10
...การบรรลุ....ไม่ได้วัดกันที่เปลือกนี่ครับ...ว่ากันตาม....การบรรลุ.....เช่นสามเณรอรหันต์.....ก็เหนือกว่าสงฆ์ปกติ....

...การบรรลุของคฤหัส....ก้าวหน้าได้ช้า.....หากแต่พระเป็นผู้มีความบริสุทธิ์สูง........
26/1/55 โพสต์โดย jikoro
5 จาก 10
คฤหัสถ์ที่บรรลุพระโสดาบัน ย่อมดีกว่า
สมมุติสงฆ์ที่ยังไม่บรรลุธรรมแน่นอนครับ ผู้ที่นุ่งห่มผ้าเหลืองพระพุทธองค์ทรงเรียกว่าสมมุติสงฆ์ครับ ไม่ได้เรียกพระ
ส่วนท่านที่บรรลุพระธรรมตั้งแต่ระดับพระโสดาบันขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นเพศไหนท่านผู้นั้นเป็นพระ
26/1/55 โพสต์โดย กะชาย
6 จาก 10
- อย่าคิดอย่างนั้นเลย อย่าหาคำตอบเลย อย่าดีกว่ากันเลย หน้าที่ใครหน้าที่มัน การบวชเป็นการดี
- ความเพียรยังไม่หมด ชีวิตยังไม่สิ้น บรรลุรวดเดียวเป็นอรหันต์ก่อนสิ้นใจ ปลอดภัยกว่ีาเห็นๆ
26/1/55 โพสต์โดย เอกชน
7 จาก 10
จริงๆแล้วผู้ที่นุ่งเหลืองห่มเรื่องนั้นไม่ใช้คำว่าพระ  น่าจะเรียกว่านักบวชมมากกว่า  เพราะว่าคำว่าพระ

พระพุทธเจ้าท่านใช้เรียกพระโสดาบันขึ้นไป  ถ้าฆารวาสบรรลุโสดาบัน  เณรเล็กๆ บรรลุโสดาบัน

นี่พระพุทธเจ้าถึงจะเรียกว่าพระ ทั้งหมด  ...  ฆารวาสบรรลุธรรมเป็นพระ  แต่สมมติสงฆ์ไม่บรรลุธรรม

ก็ยังไม่ถือว่าเป็นพระครับ ....  คำว่าอริยะแปลว่าไม่มีเสื่อม  มีแต่จะเจริญขึ้น  ไม่มีลงต่ำแน่นอน

สงฆ์ที่บวชแต่ไม่บรรลุ  ชาตินี้  ชาติหน้า  ชาติต่อๆไป  โอกาสลงนรกมี  แต่ฆารวาสที่เป็นพระโสดาบันขึ้นไป

ปิดนรกไปแล้ว 100%  มีที่ไปในจุดหมายที่เดียวคือได้ไปพระนิพพาน 100% ในไม่ช้าครับ
26/1/55 โพสต์โดย LoGaRiThmLogiS1
8 จาก 10
คฤหัสถ์ ดีกว่า  ศิล แค่ 5 ข้อ  แล้วยังเสพกามได้อยู่   เสพกับ  สามีหรือภริยาตนเพื่อเสร็จกิจ  555555555555
26/1/55 โพสต์โดย พจ ถาปัด อุเทน 51 สช
9 จาก 10
ดีคนละอย่าง
ครึหัสถ์ ที่บรรลุโสดาบัน เห็นกระแสพระนิพาน ขั้นที่ ๑แล้ว ปิดประตู นรกแน่นอน
และจะบรรลุธรรมขั้นสูงต่อไป ไม่เกิน ๗ ชาติ
แต่พวกเราไม่รู้นี่ว่าใครเป็นพระอริยะเจ้า เราก็
ไม่มีโอกาศทำบุญกับท่านครับ
ส่วนคนที่มาบวชในพุทธศาสนา ในปัจจุบันนี้
ส่วนมากเป็นคนธรรมดา ลูกตาสี ตาสา ลูกยายมี ลูกยายมา ก็เขามาบวชบางท่านก็ยังไม่บรรลุก็ปฏิบัติดี
และสืบถอดอายุพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า
และการบวชของท่านก็ได้อานิสงฆ์มากกว่าทำบุญให้ทานเป็นสังฆทานมีพระพุทธเจ้าเป็นประทานเสียอีกครับ
เพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ใครบูชาเราด้วยการปฏิบัติบูชา คือบูชายิ่งกว่าสิ่งใดๆที่จะบูชาเสียอีก
และคนที่มาบวชเป็นปุตุชนคนธรรมดา
แล้วไม่ปฏิบัติธรรมตามคำสอนก็ตาม คือไม่ค่อยมีศิลก็ตามที
แต่ถ้าเราได้ทำบุญแบบไม่เจาะจงถวายเป็นสังฆทานแล้ว และภิษุทุศิลผู้นี้มารับก็ตาม
เราก็ได้อานิสงฆ์มากกว่าทำบุญเป็นส่วนบุคลที่เป็นพระอริยะเจ้าเสียอีกครับ
(ถ้าเราวางจิตใจทำสังฆทานเป็นนะครับ)
พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า แม้ภิษุโครตภู
คือภิษุสมัยที่มีผ้าพันแขนเท่านั้น สมัย พ.ศ.
ปลายศาสนา๕,๐๐๐ ปี ที่มีลูกเมียด้วย และทำไรไถนาด้วย
พอใครนิมนต์ให้ไปสวดงานต่างๆ
หรือสวดศพเป็นต้น
ถึงเขาศิลไม่บริสุทธิก็ตาม ถ้าเราถวายเป็นสังฆทานแล้ว ยังมีอานิสงค์มากกว่าถวายต่อพระพุทธเจ้าเสียอีก
ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ก็เพราะว่า ถ้าเรามัวแต่ไปถวายแด่บุคลที่เป็นพระอริยะเจ้าอยู่อย่างเดียว
โดยไม่สนใจสทุติสงฆ์คนธรรมดาเลยอยู่อย่างนี้แล้ว
ภิษุธรรมดาก็ไม่มีปัจจัย๔ที่จะเล่าเรียนดำสอนให้ดำลงอยู่ได้
ถ้าเราถวายแบบไม่เจาะจงเป็นสังฆ์ทานแล้ว
พระภิษุธรรมดาก็จะสืบถอดพระศาสนาได้ถึง๕,๐๐๐ปีครับ
แล้วเราที่ได้ถวาย ก็ชือว่าได้บรรรุงและสืบถอดพระศาสนา
ของพระพุทธเจ้าด้วยครับ
*ทำบุญต้องมีปัญญาประกอบ*
จึงมีผลมาก และอานิสงฆ์มากด้วยครับ
26/1/55 โพสต์โดย นกบิน
10 จาก 10
คฤหัสบรรลุโสดาบัน ยังต้องกราบใหว้พระที่บวชใหม่ที่ยังไม่ได้มรรคผลนิพพานอะไรเลย เพราะผู้บวช(ถูกธรรม)มีเนกขัมมาบารมี มีศีล ๒๒๗ ข้อ
27/1/55 โพสต์โดย Darkcoder
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ชวนคิดชวนคุย > คฤหัสถ์ก็บรรลุอรหันต์ได้แม้ต้องบวชในวันนั้นก็ตาม แล้วทำไมจะเจริญอานาปานสติไม่ได้ คุณคิดอย่างไร
คฤหัสถ์ 3 คนต่อมา พาหิยะ โมฆราช กุลฑลเกสา บรรลุอรหัตผลได้เร็วสุดเพียงแค่พระพุทธเจ้ากล่าวพระคาถาอย่างสั้้นจบลง
คนไม่ได้บวชบรรลุอรหันต์ได้ไหม?
ท่านคิดว่าพระอรหันต์ในปัจจุบันมีจริงหรือไม่
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู