หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
...ประวัติวันมาฆะบูชา
"มาฆะ" เป็นชื่อของเดือน ๓ มาฆบูชานั้น ย่อมาจากคำว่า"มาฆบุรณมี" แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญ เดือน ๓ วันมาฆบูชาจึงตรงกับวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๓ แต่ถ้าปีใดมีเดือน อธิกมาส คือมีเดือน ๘ สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ เป็นวันสำคัญวันหนึ่ง ในวันพุทธศาสนา คือวันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพุทธศาสนา ที่เรียกว่า "จาตุรงคสันนิบาต" และเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดง โอวาทปฎิโมกข์ แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ เพื่อให้พระสงฆ์นำไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อจะยังพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

    คำว่า "จาตุรงคสันนิบาต" แยกศัพท์ได้ดังนี้ คือ "จาตุร" แปลว่า ๔ "องค์" แปลว่า ส่วน "สันนิบาต" แปลว่า ประชุม ฉะนั้นจาตุรงคสันนิบาตจึงหมายความว่า "การประชุมด้วยองค์ ๔" กล่าวคือมีเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นพร้อมกันในวันนี้ คือ

๑. เป็นวันที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมพร้อมกันที่เวฬุวันวิหาร
ในกรุงราชคฤห์ โดยมิได้นัดหมาย
๒. พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" คือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจาก
พระพุทธเจ้าทั้งสิ้น
๓. พระภิกษุสงฆ์ทุกองค์ที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ ล้วนแต่เป็นผุ้ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วทุก ๆองค์
๔. เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังเสวยมาฆฤกษ

    การปฎิบัติตนสำหรับพุทธศาสนาในวันนี้ก็คือ การทำบุญ ตักบาตรในตอนเช้า หรือไม่ก็จัดหาอาหารคาวหวานไปทำบุญฟังเทศน์ที่วัด ตอนบ่ายฟังพระแสดงพระธรรมเทศนา ในตอนกลางคืน จะพากันนำดอกไม้ ธูปเทียน ไปที่วัดเพื่อชุมนุมกันทำพิธีเวียนเทียน รอบพระอุโบสถ พร้อมกับพระภิกษุสงฆ์โดยเจ้าอาวาสจะนำว่า นะโม ๓ จบ จากนั้นกล่าวคำ ถวาย ดอกไม้ธูปเทียน ทุกคนว่าตาม จบแล้วเดิน เวียนขวา ตลอดเวลาให้ระลึกถึง พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ จนครบ ๓ รอบ แล้วนำดอกไม้ ธูปเทียนไปปักบูชาตามที่ทางวัด เตรียมไว้ เป็นอันเสร็จพิธี

>< เป็นประวัติย่อ ๆ วันมาฆะบูชา ครับ พรุ่งนี้จะเป็นวันมาฆะบูชาแล้ว อย่าลืมไปทำบุญตักบาตร เข้าวัดฟังธรรมกันบ้างนะครับ จะช่วยให้จิตใจสงบขึ้นครับ ><
ศาสนา | แชท 6/3/55 โพสต์โดย อลเวง
คำตอบ
1 จาก 8
พรุ่งนี้ไปวัดด้วยนะคะพี่หนองมล
6/3/55 โพสต์โดย RaiNy。‿。め
2 จาก 8
เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธเถรวาท...
และวันหยุดราชการในประเทศไทย
6/3/55 โพสต์โดย ปลาย่าง
3 จาก 8
ขอบคุณมากในประวัติวันมาฆะบูชา ขอให้เจริญๆ
6/3/55 โพสต์โดย บาส ครับ
4 จาก 8
ขอบคุณที่นำสารธรรมมาฝากนะครับ พี่มน
6/3/55 โพสต์โดย B.P.Hackman
5 จาก 8
สาธุ  คะ   ขอบคุณ...สาระธรรมะความรู้ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา..คะ.......^___^
7/3/55 โพสต์โดย praia
6 จาก 8
เช้าไปทำบุญ สายๆมางานรับปริญญาของหลาน
  เย็นไปงานเลี้ยงต่ออีก.   สงสัยกลับไม่ทันเวียนเทียนแน่ๆเลย


ทักทาย วันพระใหญ่จ้า อลเวง
 ขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงไวๆ นะ^^
7/3/55 โพสต์โดย Ming's mom W.
7 จาก 8
แม้คนส่วนใหญ่จะเคยเรียนเรื่องนี้มาแล้ว แต่ก็ลืมกันไปเยอะ ขอบคุณที่เอามาให้อ่านกันอีกครับ น้องมล

พี่ไปเวียนเทียนมาแล้ว ตอนนี้คุณแม่เป็นยังไงบ้างครับ?
9/3/55 โพสต์โดย ประพันธ์ พ.
8 จาก 8
ช่วงนี้คงจะต้องเข้าร.พ.บ่อยหน่อย แต่อีกสักพัก พออาการดีขึ้นเรื่อยๆแล้ว ก็ไม่ต้องไปบ่อยๆแล้วละครับ
9/3/55 โพสต์โดย ประพันธ์ พ.
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
วันมาฆบูชา
มันไปแล้วคับ (อย่างเปงทางการ)
มันน่าคิด !!!!!!!!!!!!!
ทำไมการตอบคำถามของแต่ละคนมีแต่แบบ เชื่อในตำราเอาไว้ก่อนโดยไม่คิดว่าควรเชื่อได้หรือไม่
พระสงฆ์ที่ระลึกชาติได้ในอดีตหรือปัจจุบันมีหรือเปล่าคะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู