หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การโอนหุ้น และการขายหุ้นมีความแตกต่างกันอย่างไร
การขายหุ้น และการโอนหุ้น 3/4/53 โพสต์โดย bfga1
คำตอบ
1 จาก 1
การโอนหุ้น คือ การเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นจากชื่อหนึ่งเป็นของบุคคลหนึ่ง  กรณีหุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ ย่อมโอนกันได้โดยการส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน ตามป.พ.พ.1135  และกรณีหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ย่อมโอนกันได้โดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนกับผู้รับโอนและมีพยานอย่างน้อยหนึ่งคนลงชื่อรับรองลายมือชื่อนั้นๆ ด้วยตาม   ป.พ.พ. 1129 วรรคสอง หากพิจารณาตาม ป.พ.พ. มาตรา1129 ซึ่งบัญญัติว่า “ อันว่าหุ้นนั้นย่อมโอนกันได้โดยมิต้องได้รับความยินยอมของบริษัท เว้นแต่เมื่อเป็นหุ้นระบุชื่อลงในใบหุ้น ซึ่งมีข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น


การขายหุ้น คือ  การที่เราต้องการเลิกลงทุนในกิจการที่เรามีหุ้นอยู่  ร่วมเป็นเจ้าของอยู่  แต่บังเอิญราคาหุ้นสูงกว่าที่เราซื้อก็โชคดีไป แต่ถ้าราคาหุ้นต่ำกว่าที่ซื้อไว้ก็อานเพราะสถานการณ์บังคับให้เราต้องขายไม่มีทางอื่น ถ้าสถานการณ์ไม่ฉุกเฉินก็อาจรอให้ราคาหุ้นขึ้นก่อนถึงขาย จะได้ไม่ขาดทุน โดยมากเขาแนะนำว่าจะต้องมีเงินฝากธนาคารไว้บ้างเผื่อต้องใช้ฉุกเฉิน จะได้ไม่ต้องขายหุ้นตอนราคาตก
5/4/53 โพสต์โดย ครูแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
สำหรับการเริ่มต้น ควรเลือกเล่นหุ้น หรือซื้อหุ้นแบบไหนคะ
สนใจเล่นหุ้น ขอคำแนะนำด้วยนะคะ
ลงทุนในหุ้นดีไหม
สอบถามเรื่องการลงทุนซื้อหุ้น เบื้องต้นต้องมีความรู้อะไรบ้าง รบกวนท่านกูรูหน่อยนะค่ะ
อย่าตกใจครับๆๆ แดงทั้ง.......
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู