หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คืออะไร
การศึกษา 6/1/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
คือคณะวิชาที่จะเน้นการศึกษาทางด้านการผลิตทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนด้วยคอมพิวเตอร์ การจัด การเรียงพิมพ์ การใช้สื่อยุคใหม่ การสื่อสารมัลติมิเดีย การจัดการด้านกราฟิก การตัดต่อข่าว เทคโนโลยีวารสารศาสตร์การแพร่ภาพ เสียง สารสนเทศและการแบบกราฟิกและแอนิเมชั่นเพื่อการสื่อสารมวลชน เป็นตัน

ซึ่งแต่ละมหาลัย โดยส่วนใหญ่แล้วคณะนี้จะแตกออกมาเป็นคณะย่อย จากคณะเดิมที่มีอยู่แล้ว
เป็นคณะที่มุ่งเน้นการศึกษาด้านเทคโนโลยี ให้มีความเฉพาะทางไปทางด้านสื่อสารมวลชนคะ
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็ปไซด์ของมหาลัยต่างๆ ที่มีการเปิดสอนคะ
6/1/55 โพสต์โดย NuDear
2 จาก 2
จบมาก็ทำหนังสือ จัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ ประมาณเนี้ย
6/1/55 โพสต์โดย แป๊ป โบโร่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ถ้าจะเข้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย หางานทำยากไหม
สาขา การสื่อสารมวลชน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาลัยไหนดีที่สุด
สาขา IT กับ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เหมือนกันไหม ใช่สาขาเดียวกันไหมครับ
สถาบันหลักของสังคมไทยมีกี่สถาบัน
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู