หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ปอดทำหน้าที่อะไร
ชีววิทยา | วิทยาศาสตร์ 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 9
หน้าที่ของปอด แบ่งเป็น
1. หน้าที่เกี่ยวกับการหายใจ คือ แลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์
2. หน้าที่อื่น ๆ นอกจากการหายใจ คือ การควบคุมและขับสารต่าง ๆ เช่น ยา, แอลกอฮอล์ ออกจากระบบเลือด การกรองลิ่มเลือดเล็ก ๆ ที่ตกตะกอนออกจากเส้นเลือดดำ การปกป้องและรับแรงกระแทกที่จะทำอันตรายต่อหัวใจซึ่งอยู่ตรงกลางช่องทรวงอก
26/3/51 โพสต์โดย fone
2 จาก 9
ปอดทำหน้าที่ แลกเปลี่ยนก๊าซ
11/7/52 โพสต์โดย hermieone
3 จาก 9
ฟอกเลือด
9/9/52 โพสต์โดย ทับทิม
4 จาก 9
หน้าที่ของปอด
1.หน้าที่เกี่ยวกับการหายใจ แลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์
      การหายใจมี 2 รูปแบบคือ
1.1การหายใจแบบใช้ออกซิเจน ใช้ออกซิเจนเป็นตัวรับอิเล็คตรอนตัวสุดท้าย พบในสิ่งมีชีวิตชั้นสูงทั่วไป
1.2การหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน ใช้สารเคมีหรือธาตุอื่นเป็นตัวรับอิเล็คตรอนแทนออกซิเจน พบในแบคทีเรียที่เจริญในสภาวะไร้ออกซิเจน (anaerobic bacteria) การหมักแอลกอฮอล์ของยีสต์และการหมักกรดแลกติกในกล้ามเนื้อลาย
2.หน้าที่อื่น ๆ นอกจากการหายใจ
การควบคุมและขับสารต่าง ๆ เช่น ยา, แอลกอฮอล์ ออกจากระบบเลือด
กรองลิ่มเลือดเล็ก ๆ ที่ตกตะกอนออกจากเส้นเลือดดำ
ปกป้องและรับแรงกระแทกที่จะทำอันตรายต่อหัวใจซึ่งอยู่ตรงกลางช่องทรวงอก จ้า*0* credit: wiki
11/1/53 โพสต์โดย Milkiiz
5 จาก 9
หน้าที่ของปอด
1.หายใจ คนเราต้องหายใจ ซึ่งปอดเป็นตัวกลางในการเเลกเปลี่ยนก๊าซ
2.เก็บรวบรวมก๊าซ "ออกซิเจน" เพื่อเอาไว้ใช้หายใจ
3.คายก๊าซ "คาร์บอนไดออกไซด์" เพื่อจะทำให้ปอดไม่สกปรก
14/6/54 โพสต์โดย MaRaRas
6 จาก 9
ปอดซึ่งเป็นบริเวณที่มีการแลกเปลี่ยนแก๊ซระหว่างอากาศที่มีอยู่ในถุงลมกับอากาศในเม็ดเลือดฝอยที่มีรอบๆถุงลม
21/6/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
7 จาก 9
ปอดทำหน้าที่ฟอกเลือด
และเปลี่ยนก๊าซออกสิเจน
กับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
27/6/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
8 จาก 9
ารแลกเปลี่ยนก๊าซและการใช้ออกซิเจน เมื่อเราหายใจเข้า อากาศภายนอกเข้าสู่อวัยวะ ของระบบหายใจไปยังถุงลมในปอดที่ผนังของถุงลมมีหลอดเลือดฝอยติดอยู่ ดังนั้นเมื่ออากาศผ่านเข้ามาถึงถุงลมจึงมีโอกาสใกล้ชิดกับเม็ดเลือดแดงซึ่งไหลมาพร้อมกับเลือดภายในหลอดเลือดฝอยมากขึ้น จากนั้นออกชิเจนในอากาศซึ่งมีประมาณมากกว่าประมาณออกซิเจนในเลือด ก็จะซึมผ่านผนังถุงลมและผนังหลอดเลือดฝอยนี้เข้าสู่เม็ดเลือดแดง และพร้อมกันนั้น คาร์บอนไดออกไชด์ที่เหลือจากกระบวนการเมทาบอลิซึมของเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย และส่งมากับเม็ดเลือดแดงก็จะออกจากเม็ดเลือดผ่านผนังออกมาสู่ถุงลม ปกติในอากาศมีออกชิเจนร้อยละ 20 แต่อากาศที่เราหายใจมีออกซิเจนร้อยละ 13
28/6/55 โพสต์โดย Donaze ♥
9 จาก 9
อูณหภูมิร่างกายปกติฃ
23/9/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
อวัยวะส่วนใด ที่ยังทำงานในขณะหลับ ?
จบจิตแพทย์ได้ทำอะไร
ต้องกิน..ต้องทำ..หรืออะไรถึงจะหายปวดใจซะที
มีเสมหะในคอ ทำไงดีค่ะ
เกสรเพศผู้ ทำหน้าที่อะไร ช่วยบอกที
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู