หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วิธีคิดดอกเบี้ยตามกฎหมาย
การเงิน 13/9/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 4
ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปีครับ โดยดูตัวอย่างดังนี้

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามกฎหมาย
         หากผมทำสัญญาให้เงินกู้ กับนาย ก. เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท ในสัญญาจะต้องระบุอัตราดอกเบี้ยด้วย (เป็นการกู้เงินระหว่างบุคคล)

คำถาม
1.อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สามารถเรียกจากลูกหนี้ได้เป็นอัตราดอกเบี้ยเท่าใด (ต่อเดือนหรือต่อปี)
2.คิดเป็นต่อเดือนได้หรือไม่
3.ในกรณีที่ลูกหนี้ผิดสัญญาการชำระหนี้ ทางเจ้าหนี้สามารถคิดค่าปรับ หรือค่าทวงถาม หรือค่าติดตาม เป็นจำนวนเงินสูงสุดได้เท่าใดและคิดเป็นต่อเดือน หรือต่อปี
4.และในกรณีหากลูกหนี้ผิดนัดตามสัญญาชำระเงินเป็นรายเดือน ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 เดือน เราสามารถดำเนินการฟ้องศาลได้หรือไม่ (หากจำนวนเงินเงินต้นคงเหลือ น้อยกว่า 20,000 บาท)
5.จากข้อ 4 เจ้าหนี้จะต้องแจ้งความที่สถานีตำรวจก่อนหรือไม่ หรือติดต่อทนายเพื่อฟ้องศาลได้เลย

คำแนะนำทนายคลายทุกข์
1.  ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี
2.  ได้  ร้อยละ 1.5 ต่อเดือน
3.  ไม่ได้  ยกเว้นสถาบันการเงินหรือสินเชื่อบัตรเงินด่วน
4.  ฟ้องได้  เพราะถือว่าเป็นการผิดนัดชำระหนี้แล้ว ตาม ป.พ.พ.มาตรา 204
5.  เป็นคดีแพ่ง  ไม่สามารถร้องทุกข์ได้  ต้องใช้สิทธิทางกฎหมายเท่านั้น

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 204  ถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้ว และภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ไซร้ ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว
         ถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน และลูกหนี้มิได้ชำระหนี้ตามกำหนดไซร้ ท่านว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมิพักต้องเตือนเลย วิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี้ ซึ่งได้กำหนดเวลาลงไว้อาจคำนวณนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้บอกกล่าว
13/9/54 โพสต์โดย phetchnamaek
2 จาก 4
ถ้าไม่ใช่สถาบันการเงิน ที่มีกฏหมายกำหนดให้เรียกเก็บดอกเบี้ยใด้เกิน ที่กำหนดไว้ใด้  การกู้ยืมเงินระหว่างบุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ กฏหมายให้เก็บดอกเบี้ยใด้ไม่เกิน ร้อยละ 15 ต่อปี (ปพพ. มาตรา 654) การเรียกเก็บดอกเบี้ยเกิน มีความผิดตาม พรบ. อัตราดอกเบี้ย มีโทษถึงจำคุก

การคิดดอกเบี้ย ห้ามไม่ให้คิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยที่ค้าง (ห้ามคิดทบต้น)  เว้นแต่กู้ยืมเกินปี  คู่สัญญาอาจตกลงกันให้เอาดอกเบี้ยที่ค้าง มารวมเป็นเงินต้นใด้ (คิดทบต้นใด้ถ้ากู้เกิน 1 ปี แล้วตกลงกันไว้ในสัญญา) ปพพ. มาตรา 655
13/9/54 โพสต์โดย chyp
3 จาก 4
จำนวนเงินต้น  คูณ  30  คูณ อัตราดอกเบี้ยร้อยละเท่าใดต่อปี  หารด้วย  36500  จะได้เป็นดอกเบี้ย ต่อ  30 วัน
13/9/54 โพสต์โดย mobius
4 จาก 4
โอ๊ววววว ร้อยละ 15 แพงไปป่ะครับ

จริงๆ แล้ว อัตตราดอกเบี้ย ตามกฎหมายกำหนดน่ะครับ
ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดเป็นอย่างอื่นให้คิดดอกเบี้ยร้อยละ 7กึ่ง (7.5)ต่อปี ตาม ปพพ. มาตรา 224
หมายถึง ถ้าคู่กรณี ตกลงว่าจะชำระหนี้โดยตกลงดอกเบี้ยไว้ 20 ก็ให้บังคับตามนั่น
แต่ถ้า ไม่ได้ตกลงกันเนี่ย ให้คิดได้แค่ ร้อยละ 7.5 บาทต่อปีครับ


ไม่เชื่อลองเปิดประมวลดู
10/5/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
บัตรเครดิต citibank ดีไหม
ฝากประจำ คืออะไร
ตามกฎหมายต้องออกใบกำกับภาษีภายในกี่วัน
คำถามฎหมายหนี้อยากหาคนช่วยตอบค่ะ
โครงงานกฎหมายเกี่ยวกับการจำนองจำนำ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู