หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
แผนดีนของแม่ ** ปะเทดลาว **
            ** ขอบคุณเพื่อนที่เขียน และ แปร เปันภาษาไทยให้ ถืงจะเขียนเปันพาสาไทย แต่สับอยังคงรักสา เปันคำสับลาว และ สะกดอักสอนอยังค่ายพาสาลาว ถืงจะเปันอักสอสไทย ก็ตามแต่สับเปันความหมายลาว เดีม **
ผมบอกกับตัวเองว่า ผมดีใจที่ได้เกีดในแผนดีนของแม่ และ ดีใจมากๆๆที่แม่บอกว่า *ลูนเปันคนลาว * ปะเทดลาวนั้นเอง ผมเกีดที่เมกาแต่ดันมาเปันคนลาว เชื่อชาดลาว แต่สันชาด ผมเปันเมกา แต่ก็ดีใจมากๆๆ แม่บอกว่า แม่เปันแครคนพัดถี้น มาอาใสอยู่บ้านเพื่น ลูกเตีบโตในแผนดีนที่จะเลีน แต่ลูกอย่าลืมชาดเกีด แผ่นดีนที่ให้กำเนีดแม่ ลูกควนไปเยียบผื้นแผ่นดีนของแม่ แม่บอกว่า แม่จากมาย้อนสายเหด ปะเทดแม่กำลังปดป่อย และช่วงนั้นอยังวุ้นวาย แต่ตอนนี้ ปะเทดลาวเปันอย่างไร แม่อยังไม่รู้เลย ได้แต่รับข่าว จากยาดพี่น้อง และ เพื่อน  แม่ผมอยากกับบ้านมากแต่ กัว เพราะอยังคิดว่า... ผมได้มีโอกาดไปสืกสาที่โรงเรียนแห่งนี่งที่นีวยอก ได้รู้จักกับเพื่อนคนลาว 2คนที่สืกสาที่แห่งนี้ เขาบอกผมว่า ปะเทดลาว ไม่เมือนเก่าแล้ว ตอนนี้กำลังพัดทะนาไปไกล มีทุกอย่างเมื่อนกับปะเทดอื้นเขา แม่ผมบอกว่า ยาดๆๆอยากให้แม่กับมายามบ้าน เขาคิดถืงไม่ได้เหันหน้ากัน 30ปายปีแล้ว ..ที่จิงผมได้ดูหนังเลือกนื่งที่พี่น้องลาว อยู่เมกาส้างขื้นมา ผมได้เบี่งผ่านเน็ดให้แม่ดูด้วย แม่เหันแล้ว แม่ร้องให้ ผมถามแม่วา เปันไรแม่ถืงร้องให้ แม่บอกว่า ดูแล้ว คิดถืงบ้านมาก คิดถืงพี่น้อง แผนดีนเกีดของแม่ ผมบอกตรงว่า ผมก็ไม่ต่างจากแม่ผมหนัก ผมก็ยากกับมาดูเมื่อนกันลาว พัดทะนาไปถืงไหนแล้ว เหันแต่ที่ อีนเตอเน็ด แต่ดูก็สวยงามมากนะครับ แม่บอกว่าลาวเมือนก่อน ต่างกับวันนี้ วันนี้ มีทุกอย่าง...
แชท 3/9/54 โพสต์โดย นีรัน
คำตอบ
1 จาก 3
เป็นคนที่ไหน ก็รักบ้านเกิดค่ะ อยากกลับก็พาคุณแม่กลับนะคะ ความสุขของท่านค่ะ กลับไปดูบ้านเรา กลับหาญาติพี่น้องเรา อบอุ่นค่ะ แม้ไม่ได้อยู่ได้เยี่ยมก็สุขใจนะคะ
3/9/54 โพสต์โดย nongjaa
2 จาก 3
ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้พัฒนาไปมากใครๆๆก็อยากไปเทียวเพราะของมันถูก
3/9/54 โพสต์โดย บิวส์
3 จาก 3
ขอบคุณเพื่อนที่เขียน และแปลเป็นภาษาไทยให้

*** ถึงจะเขียนเป็นภาษาไทย แต่ศํพท์ยังคงรักษาเป็นคำศัพท์ลาว และสะกดอักษรยังคล้ายภาษาลาว ถึงจะเป็นอักษรไทยก็ตาม แต่ศัพท์เป็นความหมายลาว เดิม ***

ผมบอกกับตัวเองว่า ผมดีใจที่ได้เกิดในแผ่นดินของแม่ และดีใจมากๆ ที่แม่บอกว่า *ลูกเป็นคนลาว* ประเทศลาวนั้นเอง ผมเกิดที่เมกา แต่ดันมาเป็นคนลาว เชื้อชาติลาว แต่สัญชาติผมเป็น เมกา

แต่ก็ดีใจมากๆ แม่บอกว่า แม่เป็นแค่คนพลัดถิ่น มาอาศัยอยู่บ้านเพื่อน ลูกเติบโตในแผ่นดินที่เจริญ แต่ลูกอย่าลืมชาติเกิด แผ่นดินที่ให้กำเนิดแม่ ลูกควรไปเหยียบผนแผ่นดินของแม่

แม่บอกว่า แม่มาจาก***ย้อนสายเหด**** ประเทศแม่กำลังปลดปล่อย และช่วงนั้นยังวุ่นวาย แต่ตอนนี้ ประเทศลาวเป็นอย่างไร แม่ยังไม่รู้เลย ได้แต่รับข่าวจากญาติพี่น้องและเพื่อน แม่ผมอยากกลับบ้านมาก แต่กลัว เพราะยังคิดว่า ..... ผมได้มีโกาศไปศึกษาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่ นิวยอร์ค ได้รู้จักกับเพื่อนลาว 2 คน ที่ศึกษาที่แห่งนี้

เขาบอกผมว่า ประเทศลาวไม่เหมือนเก่าแล้ว ตอนนี้กำลังพัฒนาไปไกล มีทุกอย่างเหมือนกับประเทศอื่นเขา แม่ผมบอกว่า ญาติๆอยากให้แม่กลับมายามบ้าน(เยี่ยมบ้าน มาจากคำว่า หยาม ภาษาอีสาน)

เขาคิดถึง ไม่ได้เห็นหน้ากัน 30 ปายปีแล้ว (กว่าปี) ... ที่จริงผมได้ดูหนังเรื่องหนึ่งที่พี่น้องลาวอยู่เมกาสร้างขึ้นมา ผมได้เบิ่ง(ดู)ผ่านเน็ต ให้แม่ดูด้วย

แม่เห็นแล้วแม่ร้องไห้ ผมถามแม่ว่า เป็นไรแม่ถึงร้องไห้ แม่บอกว่า ดูแล้วคิดถึงบ้านมาก คิดถึงพี่น้อง แผ่นดินเกิดของแม่

ผมบอกตรงว่า ผมก็ไม่ต่างจากแม่ผมนัก ผมก็อยากกลับมาดูเหมือนกัน ลาวพัฒนาไปถึงไหนแล้ว เห็นแต่ที่ อินเทอเน็ต แต่ดูก็สวยงามมากนะครับ แม่บอกว่า ลาวเมื่อก่อน ต่างกับวันนี้ วันนี้มีทุกอย่าง..สมัยสงครามโลก และสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ของชาวเขมรแดง (ผู้อพยพหนีภัย)

ปล. เกิดที่ไหน ได้สัญชาติที่นั่น แต่เมื่ออายุครบ 20 หรือ บรรลุ ต้องเลือกสัญชาติ ว่าจะเป็น เมกา ตามถิ่นเกิดตน หรือ เป็นลาว ตามถิ่นมารดา

แต่หาก พ่อลาว แม่ลาว ท่านจะได้เมกาเพียงนาม เกิด เพราะพ่อแม่เข้ามาทำงาน ด้วยบัตรพิเศษ (ข้อมูลไม่ชัวนะ ต้องไปศึกษา กม. เมกา อีกที)
3/9/54 โพสต์โดย อวัยวะส่วนนั้น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ผู้ชายอยู่กับแฟนคนลาวแล้วตอนนี้มีลูกด้วยกันคนหนึ่งค่ะถ้าเขาเลิกกันแม่มีสิทธิ์เอาลูกไปไหม
ประเทศที่คุณอยากไปมากที่สุดคือประเทศอะไร
คุรคิดยังไงกับคำว่า((ลาว))
พี่น้องลาวเรียกชื่อหนัง ลูกกำพร้า ว่า ลูกบ่มีพ่อมีแม่ จริงหรือ
ประเทศในใจคุณที่อยากไปที่สุดประเทศอะไร ขอเหตุผลสนับสนุนหน่อยครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู