หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประวัติศาสตร์ พระธาตุศรีโคตรบอง
ประวัติศาสตร์ 18/9/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
พระธาตุศรีโคตรบอง

พระ ธาตุศรีโคตรบองตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากตัวเมืองท่าแขก ถ้าเดินทางลงทางใต้ตามเส้นทางไปเมืองหนองบกประมาณ 6 กิโลเมตร ก็จะถึงพระธาตุศรีโคตรบอง พระธาตุนี้เป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งอยู่ สปป.ลาว สร้างขึ้นในสมัยสีโคตรของมีอำนาจ

สร้างขึ้นเพื่อเป็น อนุสาวรีย์ พระยาศรีโคตรบอง กษัตริย์นครศรีโคตตะบุระเนื่องจากที่แห่งนี้เคยเป็นที่ประดิษฐานพระ สารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ทั้ง 4 คือ พระกะกุสันโท, พระโกนาคะมะโน, พระกัดสะโบและพระโคตะโม พระธาตุศรีโคตรบองนี้ สร้างขึ้นโดยพระสมินทะราช หรือสุมินตตะธรรมวงศ์สาอะทิราช แห่งราชอาณาจักรศรีโคตรบอง (ประมาณศตวรรษที่ 6)

ในสมัยนี้มีพระเถระผู้ทรงคุณวุฒิที่เดินทางมาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในอาณาจักร สีโคตรบอง โดยคำแนะนำของพระเถระทั้งหลาย เจ้าสุมินทะราชจึงได้ลงมือก่อสร้างพระธาตุศรีโคตรตะบองขึ้นเพื่อเฉลิมพระ เกียรติแก่พระยาศรีโคตรบองและได้เอา พระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ดินแดนแห่งนี้


แขวงคำ ม่วน ตั้งอยู่ทางภาคกลางของ สปป.ลาว ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 16,315 ตารางกิโลเมตร มีพลเมืองประมาณ 251,000 คน (ข้อมูลปี 1991) ประกอบด้วย 6 ตัวเมือง คือ เมืองท่าแขก, เมืองหนองบก, เมืองหินบูน, เมืองมหาไชย, เมืองยมราช และเมืองบัวละพา

ซึ่งประกอบด้วยหลายชนชาติ ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน มีชายแดนติดกับแขวงบริคำไชย, แขวงสะหวันนะเขต, ประเทศไทยและประเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แขวงคำม่วน เป็นเขตพูดอย เพียงที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรม ซึ่งเป็นมรดกสืบทอดมาแต่ดึกดำบรรพ์ผ่านมาแล้ว
18/9/54 โพสต์โดย ม้านิลมังกร
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
พระธาตุศรีสองรัก" สร้างขึ้้้้นเพื่อสัจจะวาจากับประเทศลาวเมื่่่่่่่่อพ.ศ.ใด ?
ประวัติศรีโคตรบูรณ์
การตั้งถิ่นฐานศรีโคตรบูร
เรดิโอคาร์บอนมีความสำคัญยังไงกับประวัติศาสตร์
ใครเคยรับประทานขนมของร้าน"โอ บอง แปง"บ้าง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู