หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ปริมาณสเกลาร์และเวคเตอร์ต่างกันอย่างไร?
ฟิสิกส์ 3/8/51 โพสต์โดย อันนา
คำตอบ
1 จาก 3
การวัดและความแม่นยำในการวัดสเกลาร์และเวคเตอร์ การเคลื่อนที่ในลักษณะต่าง ๆ โมเมนตัมและกฎการเคลื่อนที่แรง และผลของแรง งาน กำลัง และ พลังงาน การเคลื่อนที่ฮาร์มอนิก การเคลื่อนที่แบบคลื่น คลื่นกล สมบัติของสสาร ปรากฏการณ์ความร้อนอุณหพลศาสตร์ โดยจัดให้มีการสาธิตและการทดลองตาม ความเหมาะสม

-------------------------------------------------------------------

Scalar  quantity :  ปริมาณสเกลาร์

       ปริมาณใดๆ  ซึ่งมีขนาดอย่างเดียว  เช่น มวล  เวลา  พลังงาน  ความหนาแน่นVector  quantity  :  ปริมาณเวกเตอร์

       ปริมาณใดๆ  ซึ่งมีทั้งขนาดและทิศทาง  เช่น  แรง การกระจัด  ความเร็ว  และความเร่ง  เมื่อเป็นปริมาณเวกเตอร์  ทิศทางจะต้องให้มาพร้อมขนาด  เราะจะแทนปริมาณนี้ด้วยลูกศร  ความยาว  ของเส้น จะแทนขนาด  (แล้วแต่สเกลที่ใช้)  และทิศทางของลูกศรจะแทนทิศทางของปริมาณนี้

----------------------------------------------------------------------------

เวคเตอร์ (Vector) คือ ปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง เช่น ความเร็ว  อัตราเร่ง  แรง  โมเมนต์  และน้ำหนัก เป็นต้น สเกลาร์ (Scalar) คือ ปริมานที่มีขนาดเพียงอย่างเดียว เช่น  มวล  ปริมาณ มวล และความหนาแน่น  เป็นต้น

-----------------------------------------------------------------

ปริมาณสเกลาร์ เป็นปริมาณที่บอกขนาดเพียงอย่างเดียวไม่ได้บอกทิศทาง เช่น มวล แรงโน้มถ่วง
ปริมาณเวกเตอร์ คือ ปริมาณที่บอกทั้งขนาดและทิศทาง เช่น โมเมนต์
* ส่วนแรงมีทั้งปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวคเตอร์
3/8/51 โพสต์โดย zavena
2 จาก 3
1. ปริมาณสเกล่าร์ คือปริมาณที่บอกแต่ขนาดอย่างเดียวก็ได้ความหมายสมบูรณ์ ไม่ต้องบอกทิศทาง เช่น ระยะทาง มวล เวลา ปริมาตร ความหนาแน่น งาน พลังงาน ฯลฯ
การหาผลลัพธ์ของปริมาณสเกล่าร์ ก็อาศัยหลังการทางพีชคณิต คือ วิธีการ บวก ลบ คูณ หาร

2. ปริมาณเวกเตอร์ คือ ปริมาณที่ต้องบอกทั้งขนาดและทิศทาง จึงจะได้ความหมายสมบูรณ์ เช่น การกระจัด ความเร่ง ความเร็ว แรง โมเมนตัม ฯลฯ
การหาผลลัพธ์ของปริมาณเวกเตอร์ ต้องอาศัยวิธีการทางเวคเตอร์ โดยต้องหาผลลัพธ์ทั้งขนาดและทิศทาง

เวกเตอร์มีการใช้กันในหลายสาขานอกเหนือจากทางคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะในทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ และวิศวกรรมศาสตร์
3/8/51 โพสต์โดย P9634
3 จาก 3
สรุปง่ายนะครับ
 ปริมาณเวกเตอร์ เป็นปริมาณที่บอกทั้งขนาดเเละทิศทาง
 ปริมาณสเกลาร์  เป็นปริมาณที่บอกขนาดอย่างเดียว
10/8/51 โพสต์โดย farood
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ช่วยทำด้วย
ระยะทางและการกระจัดต่างกันอย่างไร
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
เวกเตอร์ กับ สเกลาร์ เหมือนกันไหม
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู