หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ระดับขั้นของสมาธิแบ่งเป็นกี่ระดับคะ
ตกแต่งภายใน | ห้องรับแขก 28/1/54 โพสต์โดย sweet_spy
คำตอบ
1 จาก 6
ระดับของสมาธิมี 3ระดับ

1 ขณิกสมาธิ สมาธิชั่วขณะ ( momentary concentration ) เป็นสมาธิขั้นต้น ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การงาน และใช้ในการเป็นจุดตั้งต้นในการเจริญวิปัสสนา (ในวิปัสสนาใช้ขณิกสมาธิที่ต่อเนื่อง )

2 อุปจารสมาธิ สมาธิเฉียดๆ หรือสมาธิจวนจะแน่วแน่ ( access concentration ) เป็นสมาธิขั้นระงับนิวรณ์ได้ ก่อนที่จะเข้าสู่ภาวะแห่งญาณ หรือสมาธิในบุพภาคแห่งอัปนาสมาธิ

3 อัปปนาสมาธิ สมาธิแน่วแน่ หรือสมาธิที่แนบสนิท ( attainment concentration ) เป็นสมาธิระดับสูงสุด ซึ่งมีในฌานทั้งหลาย

............*.*..............
28/1/54 โพสต์โดย กอไก่กุ๊กกุ๊ก
2 จาก 6
ระดับของสมาธิมี  3  ระดับ  ได้แก่
     ในชั้นอรรถกถา  ท่านแยกสมาธิออกเป็น 3  ระดับ คือ
     1. ขณิกสมาธิ  คือ สมาธิชั่วขณะเป็นสมาธิขั้นต้น  ซึ่งคนทั่วไปอาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่การงานในชีวิตประจำวันให้ได้ผลดี และจะได้ใช้เป็นจุดตั้งตนในการเจริญวิปัสสนาก็ได้
     2. อุปจารสมาธิ  คือ สมาธิเฉียดๆ หรือ  จวนแน่วแน่  เป็นสมาธิชั้นระงับนิวรณ์ได้  (นิวรณ์  คือ เครื่องขวางกั้นความสำเร็จ ได้แก่  อารมณ์พอใจรักใคร่ / ความคิดร้ายต่อผู้อื่น / ความง่วง / ความฟุ้งซ่าน – รำคาญใจ / ความลังเลสงสัย)  ก่อนที่จะเข้าภาวะแห่งองค์ฌาน  (ฌาน = ภาวะที่จิตสงบแน่วแน่เป็นสมาธิมีความละเอียด  4  ระดับ
ฌาน 1  มีวิตก  วิจารณ์ ปีติ  สุข เอกัคตา
ฌาน 2  มีเพียง ปีติ  สุข และ เอกัคตา (ไม่เหลือคำภาวนา หรือคำบริกรรมอีก)
ฌาน 3  มีแต่สุข กับเอกัคตา  (ความสุขอื่นใดเทียบความสงบไม่มี)  
ฌาน 4 ไม่เหลือสุข มีเอกัคตา กับอุเบกขา  (ไม่สุข – ไม่ทุกข์  จิตวางเฉย)  มีลักษณะไม่รับรู้เรื่องใดๆ  บางท่านจึงพูดว่า  “ทำตนเหมือนก้อนหิน”  ไม่รู้ร้อน  ไม่รู้หนาว
     3. อัปปนาสมาธิ  คือ สมาธิแนบแน่น  หรือแน่นอน  ถือว่าเป็นสมาธิระดับสูงที่มีอยู่ในองค์ฌานนั้นๆ  ซึ่งถือว่า  เป็นผลสำเร็จที่ต้องการในการเจริญสมาธิ
28/1/54 โพสต์โดย Lextoyo
3 จาก 6
ระดับสมาธิของศาสดา ในศาสนาพุทธ มี 9 ระดับ อรรถคถาคือคำที่แต่งขึ้นใหม่ เพราะเหตุนั้น เมื่อผู้ไม่รู้ศึกษาแต่คำที่เกิดขึ้นใหม่ แล้วก็ทิ้งคำสอนของศาสดาตัวเอง...อนิจจัง...
15/6/54 โพสต์โดย AHINGSAGA
4 จาก 6
ระดับสมาธิมี 9 ระดับ

1.ปฐมฌาณ
2.ทุติยฌาณ
3.ตติยฌาณ
4.จตุตกฌาณ
5.อากานัญจายตนะ
6.วิญญาณัญจายตนะ
7.อากิญจัญญายตนะ
8.เนวสัญญานาสัญญายตนะ
9.สัญญาเวทยิตนิโรธ
27/7/54 โพสต์โดย tanased
5 จาก 6
ระดับสมาธิมี 9 ระดับ
1.ปฐมฌาณ
2.ทุติยฌาณ
3.ตติยฌาณ
4.จตุตกฌาณ
5.อากานัญจายตนะ
6.วิญญาณัญจายตนะ
7.อากิญจัญญายตนะ
8.เนวสัญญานาสัญญายตนะ
9.สัญญาเวทยิตนิโรธ
่ตามพุทธวจนะ ครับ
http://www.youtube.com/watch?v=WI2OQGs_qF0
14/11/54 โพสต์โดย ฺBboy architecture
6 จาก 6
มี 9 ระดับครับ
15/4/56 โพสต์โดย AHINGSAGA
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
สมาธิกับคำบริกรรม
บุคลากรในงานด้านคอมพิวเตอร์แบ่งได้กี่ระดับ
อยากหยุดเวลา ไว้ตรงนี้...........。‿。 め
..... คุณวัดค่าความน่าเชื่อถือของบุคคลด้วยแค่ระดับงั้นหรือ
ความดี
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู