หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วิทยาศาสตร์ ม.3 เรื่องแรงพยุง ช่วยคิดหน่อยค่ะ
แท่งเหล็กเป็นรูปลูกบาศก์มีปริมาตร 0.05  ลูกบาศก์เมตร จมอยู่ในน้ำมีความหนาแน่น 500  กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนความหนาแน่นของเหล็กเท่ากับ 9,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จงหาว่าขนาดของแรงพยุงเท่าไร และถ้าชั่งน้ำหนักของแท่งเหล็กในน้ำเครื่องชั่งจะอ่านได้กี่นิวตัน ( กำหนดให้ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก 9.8 เมตรต่อวินาทียกกำลังสอง)
ข้อมูล | การศึกษา | การบ้าน | วิทยาศาสตร์ 14/6/55 โพสต์โดย Lee Dajeong-ilada
คำตอบ
1 จาก 1
แรงพยุง=ความหนาแน่นของของเหลว*ปริมาตรของวัตถุ*ค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง
         = 500 kg/mยกกำลัง3  *  0.05 m ยกกำลัง3  * 9.8  m/s ยกกำลัง2
          = 245 N
แรงพยุง มีขนาดเท่ากับ 245 N

ความหนาแน่นของวัตถุ = มวล / ปริมาตร
9000 kg/m ยกกำลัง3  = มวล  kg / 0.05  m ยกกำลัง3
9000 kg/m ยกกำลัง3 * 0.05  m ยกกำลัง3  =  มวล kg  
            450  kg        =  มวล kg

จากสูตร   w = mg
จะได้      น้ำหนัก = มวล * ค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง
            น้ำหนัก =  450  kg *  9.8 m/s ยกกำลัง2
             น้ำหนัก = 4410 N
เมื่อชั่งในน้ำวัตถุจะมีน้ำหนักลดลงเนื่องจากมีแรงพยุง พยุงไว้
จะได้  แรงพยุง = น้ำหนักที่ชั่งในอากาศ - น้ำหนักที่ชั่งในน้ำ
       245 N    = 4410 N - น้ำหนักที่ชั่งในน้ำ N
น้ำหนักที่ชั่งในน้ำ N = 4410 N  - 245  N
น้ำหนักที่ชั่งในน้ำ N = 4165 N


ดังนั้น แรงพยุงมีขนาด 245  N  และเมื่อชั่งในน้ำวัตุจะมีน้ำหนัก 4165 N    ANS.
16/7/55 โพสต์โดย ทีเททา
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
อากาศ 15 ลูกบาศก์เมตร มีความชื้นสัมบูรณ์ 0.5 กรัม/ลูกบาศก์เมตร จะมีไอน้ำในอากาศกี่กรัม
น้ำทะเลที่ปริมาตร 40 ลูกบาศก์เมตร จะมีน้ำหนักเท่าใด +วิธีทำ
โจทย์คณิตศาสตร์การบ้าน ช่วยหน่อยค่ะ
อากาศ 1 ลบ.ซม.หนัก 0.008 กรัม จงหาน้ำหนักของอากาศซึ่ง่อยุ่ในห้องที่ ยาว 26 ม. กว้าง 16.8 ม. สูง 5.5 ม
ออกซิเจน 1 กิโลกรัมมีค่าเท่ากับกี่ลูกบาศก์เมตร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู