หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ม.3 (แสดงวิธีทำ)
1. จำนวนหนึ่งมากกว่า 4ใน5 ของผลบวกของจำนวนนั้นกับ 4 อยู่ไม่ถึง 8 จงหาจำนวนนั้น

2. จำนวนเต็มบวกจำนวนหนึ่งเมื่อคูณด้วย 6 แล้วบวกด้วย 21 จะได้ผลลัพธ์มากกว่า เมื่อคูณด้วย 8 แล้วลบด้วย 7 จงหาค่าของจำนวนนั้น

3.วิจิตรซื้อแอปเปิ้ล 100 ผล ราคา 480 บาท ถ้าเขาขายแอปเปิ้ลไปผลละ 12 บาท จงหาจำนวนแอปเปิ้ลที่น้อยที่สุดที่เขาต้องขายไปเพื่อให้ได้กำไรอย่างน้อย 200 บาท

4.เจ้าของที่ดินแปลงใหญ่แปลงหนึ่งต้องการแบ่งที่ออกเป็นแปลงเล็กๆ 36 ล็อค เพื่อที่จะสร้างห้องแถวและบังกะโลในที่ดินทั้งหมด ถ้าเขากำหนดว่าจะสร้างห้องแถวอย่างน้อย 20 หลัง และสร้างจำนวนห้องแถวให้มากกว่าบังกะโลอย่างน้อย 8 หลัง จงหาจำนวนบังกะโลที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ที่จะถูกสร้าง

5.สุเทพและสมพิศมี่ส้มรวมกัน 80 ผล ถ้าสุเทพมี่ส้มเป็นจำนวนอย่างน้อย 4 เท่าของจำนวนส้มที่สมพิศมี จงหาจำนวนส้มที่น้อยที่สุดที่แต่ละคนจะมีได้

5.ถ้าสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปหนึ่งมีด้านที่เท่ากันแตละด้านยาว 10 ซม. จงหาความยาวที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ของด้านที่สาม (ตอบเป็นจำนวนเต็ม)

6. ด้านสองด้านของสามเหลี่ยมรูปหนึ่งยาว 8 ซม. และ 6 ซม. และความยาวของด้านที่สามเป็นจำนวนเต็ม จงหาว่าจะสามารถสร้างรูปสามเหลี่ยมได้กี่รูป ที่ความยาวของด้านที่สามทำให้สามเหลี่ยมนี้เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่ว
คณิตศาสตร์ | การบ้าน 17/3/54 โพสต์โดย SamnddyOSaii
คำตอบ
1 จาก 4
ทำความเข้าใจหลักการสำคัญๆ

และแนววิธีการแก้โจทย์ เถอะครับ

โจทย์พลิกแพงประการใด รับมือได้
เชื่อมั่นในตนเองนะครับ
โชคดี ครับ
17/3/54 โพสต์โดย Koornor
2 จาก 4
ถามหลายข้อแบบนี้แสดงว่ายังไม่ค่อยเข้าใจ น่าจะถามคนที่อยู่ใกล้ๆ ให้ช่วยอธิบายให้นะ

1. จำนวนหนึ่ง/มากกว่า/ 4ใน5 ของผลบวกของจำนวนนั้นกับ 4/ อยู่ไม่ถึง 8/ จงหาจำนวนนั้น
            x           -         4(x+4)/5                                              < 8
            x - 4(x+4)/5 < 8
            5x - 4x -16 < 40
            x < 56

2. จำนวนเต็มบวกจำนวนหนึ่ง/เมื่อคูณด้วย 6 /แล้วบวกด้วย 21 /จะได้ผลลัพธ์มากกว่า /เมื่อคูณด้วย 8 /แล้วลบด้วย 7 /จงหาค่าของจำนวนนั้น
                   x                              * 6                   + 21                    >                         x * 8 - 7
                   6x + 21 > 8x - 7
                   28 > 2x
                   14 > x
                   x < 14

3. วิจิตรซื้อแอปเปิ้ล 100 ผล ราคา 480 บาท ถ้าเขาขายแอปเปิ้ลไปผลละ 12 บาท จงหาจำนวนแอปเปิ้ลที่น้อยที่สุดที่เขาต้องขายไปเพื่อให้ได้กำไรอย่างน้อย 200 บาท
ราคาแอปเปิ้ลที่ซื้อมา = 480/100 = 4.8 บาท/ผล
ขายไปผลละ 12 บาท
กำไร 12 - 4.8 = 7.2 บาท/ผล
ต้องการกำไรอย่างน้อย 200 บาท
แสดงว่าต้องซื้อแอปเปิ้ลมาขายอย่างน้อย 200/7.2 ผล
200/7.2 = 27.8 ให้ปัดตัวเลขขึ้นเป็น 28 ผล

4.เจ้าของที่ดินแปลงใหญ่แปลงหนึ่งต้องการแบ่งที่ออกเป็นแปลงเล็กๆ 36 ล็อค เพื่อที่จะสร้างห้องแถวและบังกะโลในที่ดินทั้งหมด ถ้าเขากำหนดว่าจะสร้างห้องแถวอย่างน้อย 20 หลัง และสร้างจำนวนห้องแถวให้มากกว่าบังกะโลอย่างน้อย 8 หลัง จงหาจำนวนบังกะโลที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ที่จะถูกสร้าง
ถ้าจะสร้างบังกะโลให้ได้มากที่สุด x หลัง ก็ต้องสร้างห้องแถวให้น้อยที่สุด คือ x+8 ห้อง
โดยที่ x + (x+8) = 36
จะได้ x = 14 หลัง (บังกะโล 14 ห้องแถว 14+8)

5.สุเทพและสมพิศมี่ส้มรวมกัน 80 ผล ถ้าสุเทพมี่ส้มเป็นจำนวนอย่างน้อย 4 เท่าของจำนวนส้มที่สมพิศมี จงหาจำนวนส้มที่น้อยที่สุดที่แต่ละคนจะมีได้
สุเทพ = x
สมพิศ = 80-x
สุเทพมีอย่างน้อย 4 เท่าของสมพิศ
ดังนั้น สมพิศมีน้อยที่สุด คือ 1 ผล (สุเทพมี 79 ผล เท่ากับ 79 เท่าของสมพืศ)
และสุเทพมีน้อยที่สุดคือ 4 เท่าของสมพิศ คือ
x >= 4(80-x)
x >= 320-4x
x >= 320/5
x >= 64
สุเทพมีน้อยที่สุด 64 ผล

6.ถ้าสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปหนึ่งมีด้านที่เท่ากันแตละด้านยาว 10 ซม. จงหาความยาวที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ของด้านที่สาม (ตอบเป็นจำนวนเต็ม)
ต้องเป็นสามเหลี่ยมที่เตี้ยมากๆ จนความสูงเข้าใกล้ 0 หรือมุมที่ฐานเข้าใกล้ 0
ดังนั้นความยาวฐานจะเข้าใกล้ 2(10cos0) เท่ากับ 20

7. ด้านสองด้านของสามเหลี่ยมรูปหนึ่งยาว 8 ซม. และ 6 ซม. และความยาวของด้านที่สามเป็นจำนวนเต็ม จงหาว่าจะสามารถสร้างรูปสามเหลี่ยมได้กี่รูป ที่ความยาวของด้านที่สามทำให้สามเหลี่ยมนี้เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่ว
คำถามแรก
ถ้าเป็นสามเหลี่ยมใดๆ ไม่มีข้อกำหนดอย่างอื่น ความยาวด้านที่สามที่เป็นจำนวนเต็มเป็นได้ตั้งแต่ 1, 2, 3, 4, ..., 13 (เป็น 14 ไม่ได้เพราะจะกลายเป็นเส้นตรงทับกัน ไม่ได้เป็นสามเหลี่ยม)
แต่ถ้ากำหนดว่าสองด้านที่ให้มาเป็นด้านประกอบมุมฉาก ด้านที่สามจะเป็น sqrt(8*8+6*6) = 10

คำถามที่สอง
ถ้าเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่ว จะมีด้านสองด้านเท่ากัน อาจจะเป็น 6-6-8 หรือ 6-8-8 ก็ได้ นั่นคือเขียนสามเหลี่ยมหน้าจั่วได้ 2 รูป
17/3/54 โพสต์โดย freebird
3 จาก 4
ขอบคุณนะคะที่หาโจทย์ปัญหาดีๆมาให้ แต่ถ้าจะดีขอเป็นของ ม.3 นะคะ แล้วก็ขอที่ไม่ซ้ำในหนังสือเรียนของ สสวท. น่ะค่ะ ขอบคุนค่า^^
7/10/54 โพสต์โดย dream high
4 จาก 4
ข้อ5 ที่สอง เป็น20 ไม่ได้ ถ้าจะเป็นจริงๆก็ต้อง20.5อะไรประมาณนี้ขึ้นไป เพราะทฤษฎีบทที่ว่าด้านทั้ง2รวมกันต้องได้มากกว่าด้านที่3เสมอ ยิ่ถ้า10+10=20มันจจะซ้อนกันเป็นเส้นตรงเลยคะ่่
30/11/54 โพสต์โดย Amonia
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
จงหาผลบวกของจำนวนคู่ตั้งแต่20-500
ให้ผลคูณของจำนวนเต็ม2จำนวนที่เรียงติดกันเท่ากับ 420 จงหาจำนวนทั้ง 2 จำนวนนั้น
การแก้โจทย์ปัญหาอสมการ
จงทำแสดงวิธีทำ[(2--2)3÷3-1]-2 ÷[2-1÷3-2]-3 ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายโดยมีฐานเป็นจำนวนเฉพาะและเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก
โจทย์คณิตภาษาอสมการช่วยที
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู