หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วิธีเข้าฌาน
เป็นคนที่ชอบเรื่องธรรมะอ่ะครับ ตอนนี้อยากฝึกเข้าฌานต้องทำยังไงบ้างครับ ต้องนั่งสมาธิ หรือต้องศึกษาธรรมเเต่อย่างใดครับ ผู้รู้ช่วยเเนะทีครับ
ศาสนา | การศึกษา | ข้อมูล | อินเทอร์เน็ต | ปัญหาคาใจ 22/1/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 3
ไม่ต้องศึกษาอะไรหรอกครับ..หลวงพ่อชาให้พระบวชใหม่ทุกองค์ไม่ต้องอ่านหนังสือเก็บเข้าตู้ให้หมดให้ปฏิบัติอย่างเดียว..เพราะพระสมัยนี้จบมาก็อย่างต่ำปริญญาตรี..ชอบอ่านหนังสือกัน

สมาธิภาวนา (ท่านพ่อลี ธัมมธโร)


ครับผม
22/1/56 โพสต์โดย Incorrigible
2 จาก 3
อานาปานสติคือการเจริญฌานที่หนึ่งสองสามไปในตัว
ส่วนลำดับของฌานพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ ดังนี้

     ปฐมฌาน
  เรานั้นแล สงัดแล้วจากกาม สงัดแล้วจากอกุศลธรรม ได้บรรลุปฐมฌาน มีวิตก
มีวิจาร มีปีติและสุขซึ่งเกิดแต่วิเวกอยู่.
     ทุติยฌาน
  เราได้บรรลุทุติยฌาน มีความผ่องใสแห่งจิต ณ ภายใน เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ไม่มีวิตก
ไม่มีวิจาร เพราะวิตก วิจาร สงบไป มีปีติและสุขซึ่งเกิดแต่สมาธิอยู่.
     ตติยฌาน
  เรามีอุเบกขาอยู่ มีสติ มีสัมปชัญญะ และเสวยสุขด้วยนามกาย เพราะปีติสิ้นไป
ได้บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่า เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติ มีสุขอยู่ ดังนี้ อยู่.
     จตุตถฌาน
  เราได้บรรลุจตุตถฌาน ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข เพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัส โทมนัส
ก่อนๆ มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่.

พระไตรปิฎก ฉบับบาลีสยามรัฐ (ภาษาไทย) เล่มที่ ๑
พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๑ มหาวิภังค์ ภาค ๑
22/1/56 โพสต์โดย Sa To Ri
3 จาก 3
ก็ภาวนาไปเรื่อยๆอะครับ เราชอบแบบไหนก็ปฏิบัติแบบนั้นวิธีปฏิบัติมีตั้งหลากหลาย กรรมฐานมีตั้ง ๔๐ กอง

การภาวนาที่สำคัญที่สุดจะลืมไม่ได้ก็คืออาณาปานสติหรือการรู้ลมหายใจเข้าออก สั้นยาว เพราะลมหายใจ

เป็นพื้นฐานที่จะทำให้สมาธิทรงตัว  ถ้าเราจะทำแบบยุบหนอ พองหนอ อันนี้น่าจะเหมือนคนเพิ่งเริ่มฝึกใหม่ๆ

พอใกล้ๆจะได้ แต่ก็จะไปต่อไม่ได้ เราต้องรู้ลมหายใจนั้นสำคัญที่สุด จะภาวนาพุทโธ หรือภาวนาตามที่เราต้องการได้

เลย ขั้นแรกคือขณิกสมาธิ คือ อารมณ์ที่ทรงตัวเป็นสมาธิเพียงเล็กน้อย ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้น ผ่านขณิกสมาธิก็จะ

เป็นอุปจารสมาธิ คือสมาธิจะทรงตัวแนบแน่นขึ้นแต่ไม่มั่นคง พอมาถึงอัปปนาสมาธิ ก็จะทรงตัว ตั้งแต่ระดับปฐมฌาน

ขึ้นไป จนกระทั่งเป็นฌาน ๔ หรือสมาบัติ ๘ ทีนี้การอยากมีฌานนั้นดีแล้ว เพราะถ้าไม่ถึงปฐมฌานก็จะตัดกิเลสอะไร

ไม่ได้เลย แต่ติดตรงที่ถ้าการปฏิบัตินั้นยัง"อยาก"อยู่ก็จะไม่ได้..  แม้พระอรหันต์แบบสุกขวิปัสโกท่านเหมือนไม่ได้ฌาน

เพราะสายนี้เน้นตัดอย่างเดียว ไม่เน้นเห็นนรก สวรรค์ เห็นผี เทวดา พรหม ต่างๆ คือท่านอาจจะทรงฌานโดยไม่รู้ตัว

แต่ว่าตั้งแต่พระโสดาบันนี่ต้องทรงฌานให้ได้ ... อาการรายละเอียดของสมาธิขั้นต่างๆ ไม่ขอพูดละกันเพราะผม

ก็ไม่ได้ดี ไม่ได้เก่งอะไรเลย ...ก็ไปลองหาศึกษาวิธีการปฏิบัติของพระสุปฏิปันโนที่เรานับถือแล้วกัน

ของผมจะใช้หลักคำสอนของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ก่อนนอนผมก็ฟังทุกคืน.. ท่านสอนแบบละเอียดทุกขั้นเลย

ฟังแล้วเข้าใจง่าย ฟังแล้วอยากทำตาม ..ถ้าทำตามอย่างจริงจังก็จะเห็นผลตรงตามที่ท่านว่าทุกอย่างเลย

ที่สำคัญพระอรหันต์สอนไม่ผิดแน่นอนครับ.. ลองไปหาฟังดู

ถ้าไม่ถูกใจก็หาฟังจากหลวงปู่ หลวงพ่อที่เราชอบใจองค์ไหนก็ได้...
22/1/56 โพสต์โดย LoGaRiThmLogiS1
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
วิธีการสอนแบบอริยสัจ 4
อุบายวิธีในการสร้างปัญญา
ฟันว่า ชาติก่อนเคยเป็นทาสของพระพุทธเจ้า
พระรัตนตรัยอยู่ที่ไหน?
วิธีทำธูปง่ายๆ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู