หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
หลวงปู่ฤาษีลิงดำ ทรงเป็นพระอรหันต์แน่แท้ครับ ผมชอบคำว่า วีรฺย หรือ วีระ (กล้า+ขยัน) ในพระนามของหลวงปู่ฤาษีลิงดำมากครับ
หลวงปู่ฤาษีลิงดำ ทรงเป็นพระอรหันต์แน่แท้ครับ ผมชอบคำว่า วีรฺย หรือ วีระ (กล้า+ขยัน) ในพระนามของหลวงปู่ฤาษีลิงดำมากครับ

พระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร) หลวงปู่ฤาษีลิงดำ ทรงเป็นพระอรหันต์แน่แท้ครับ

ผมชอบคำว่า วีระ ในพระนามของหลวงปู่ฤาษีลิงดำมากครับ
พระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร)

วีรฺย = วิริย = วิริยะ = วีระ
ผมเห็นว่า วีรฺย นั้น สำคัญรองจากสติ เท่านั้นนะครับ
ผมเห็นว่า วีรฺย หมายถึง ความมีวินัยด้วย นอกจากหมายหมายว่า ความกล้า, ความขยัน, ความเพียร, ความมุ่งมั่น

ต้องคุมจิตของเราด้วยสติให้อยู่เนอะครับ

หลวงปู่ฤาษีลิงดำทรงสอนในเทป "วิตกจริตและโมหะจริต" ว่า ความคิดก็เป็นเหมือนม้าพยศ ถ้าไำม่เคยฝึกมาก่อน ช่วงแรกๆที่ฝึกจะควบคุมยากมาก อย่าไปฝืนควบคุมมันเกินไป ค่อยๆฝึกบ้าง พักบ้าง เดี๋ยวม้าก็จะเชื่องเอง=ควบคุมจิตใจตนเองได้
   เปรียบเทียบกับทางตะวันตก ก็คือความมีวินัยครับ คนไทยเราขาดวินัยกันมาก

   วีรฺยเจตสิก หรือวิริยะเจตสิก คือ วีระ, ความกล้า, ความขยัน, ความเพียร, ความมุ่งมั่น คือการมีวินัยด้วย ป่าวครับ
   สติ เป็นดั่งจอมพล ควบคุม สัมมาสติเจตสิก และ วีรฺยเจตสิก ฯลฯ ครับ

ไม่จำเป็นต้องคุมตลอด ปล่อยความคิดบ้างก็ได้(ถ้าฝึกจิตถึงขั้น ก็ไม่ต้องปล่อยความคิดให้ฟุ้งซ่านได้แล้ว) แต่อย่าให้ฟุ้งซ่านมากนัก ค่อยๆเพิ่มการฝึก(จิต)ไปเรื่อยๆ ถ้ายิ่งฝึกยิ่งคุมไม่ได้นั่นคือเกิดการต่อต้าน ก็อย่าฝืน ให้เลิกฝึกชั่วคราว ไปทำอย่างอื่นก่อน โอกาสหน้าหรือวันหน้าค่อยฝึกใหม่ก็ได้

__________________________________________________

ปล 1: ช่วงนี้ผมเองรู้สึกว่าอารมณ์รุนแรง โทสะเจตสิก(ความกระทบกระทั่งแห่งจิต) นำไปสู่ อุทธัจจะเจตสิก(เจตสิกที่ไม่สงบในอารมณ์) ครับ

2.4 อุทธัจจะเจตสิก เป็นเจตสิกที่ไม่สงบในอารมณ์ “เคยอ่านหนังสือธรรมะเจอว่าเมื่ออุทธัจจะเกิด กุกกุจจะจะเกิดขึ้นตามเสมอ เป็นอุทธัจจะกุกกุจจะ=ความฟุ้งซ่าน=1ในนิวรณ์5”
...
2.11 กุกกุจจะเจตสิก เป็นเจตสิกที่เดือดร้อนรำคาญใจในอกุศลที่ได้กระทำแล้ว และในกุศลที่ไม่ได้กระทำ กุกกุจจเจตสิกเกิดได้กับโทสมูล บางวาระโทสมูลจิตก็มีกุกกุจจเจตสิกเกิดร่วมด้วยบางวาระก็ไม่มี... ดับด้วยอนาคามิมัคคจิต

__________________________________________________

ปล 2: ตำราบางเล่ม ให้ความสำคัญกับ สติ มากกว่า วิริยะ ครับ

หนังสือ เรื่อง แก่นแท้ของพระพุทธํศาสนา หลักธรรม ของผู้ครองเรือน และวิถีชีวิตของคน

รวบรวมโดย พระครูภาวนาวิสุทธิ์ วัดอัมพวัน

เรียงลำดับความสำคัญ เปรียบเทียบกับกองพลทหาร ดังนี้:

1. กองบัญชาการ(นามธรรม)
2. จอมพลสติ
3. พลเอกวิญญาณ
4. พลโท รูป เวทนา สัญญา สังขาร(เจตสิกซึ่งหมายถึงการทำงานของจิต ทั้ง50ประเภท เช่นอุทธัจจะเจตสิก, กุกกุจจะเจตสิก, วิริยะเจตสิก, สติเจตสิก ฯลฯ ล้วนอยู่ในสังขารขันธ์ครับ)
5. พลตรีมันสมอง
6. พันตรีจักขุ, โสตะ, ฆานะ, ชิวหา, กายา

__________________________________________________


การเมือง | ศาสนา | การศึกษา | ธรรมะ | สังคม 22/12/55 โพสต์โดย รู้สึกว่าช่วงนี้โดนอภิสังขารเล่นงานจนหดหู่5
คำตอบ
1 จาก 2
บางครั้งการโทษตัวเองมากไปก็ไม่เป็นผลดี หลายเรื่องอาจไม่ใช่ความผิด เพียงแค่แตกต่างแต่คนหลายคนอาจไม่ยอมรับ ในขณะที่หลายคนอาจไม่เห็นว่าเป็นเรื่องแปลกเพราะเข้าใจ ถ้าไม่มีผัสสะก็ไม่มีเวทนา แต่บางครั้งความเคยชินที่ทำมานานอาจตามมารบกวนได้ ต้องใช้เวลาปรับเปลี่ยน ถ้ามีอุปสรรคด้านคนน้อยจะทำให้ง่ายขึ้นมาก เพราะต้องยอมรับความจริงว่า คนบางคนเป็นอุปสรรคที่คอยสร้างปัญหาได้เช่นกัน ในขณะที่หลายคนก็มีส่วนช่วยส่งเสริมได้
22/12/55 โพสต์โดย ขึ้นกับตัวเอง
2 จาก 2
หลวงตาบัวละเป็นเปล่าเคยด่าคนเปล่า ตลอดชีวิตมีแต่ชาติ หาเงินช่วยชาติ
25/12/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
กามคุณ 5 ...
องค์มรรค 8
จิตกับเจตสิกต่างกันไหม แล้วฌานกับญาณและต่างกันหรือเปล่า
นามกาย หมายถึงอะไร
อริยสัจจ์ 4
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู