หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วิธีการเลี้ยงปลาในบ่อดิน
ปัญหาคาใจ | เลี้ยงปลา 12/12/54 โพสต์โดย Non KanChaNaBuRi
คำตอบ
1 จาก 2
ประเภทการเลี้ยง

-         การเลี้ยงปลาในบ่อดิน

-         การเลี้ยงปลาในบ่อซิเมนต์  

-         การเลี้ยงปลาในกระชัง  

-         การเลี้ยงปลาในนาข้าว  

ประเภทการเลี้ยงที่เหมาะสมที่สุดในปัจจุบัน คือ การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน  เป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่มีอยู่ให้มากที่สุด  สามารถใช้ประโยชน์ซึ่งกันและกันตามความเหมาะสมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน
1)      ทำเลในการสร้างบ่อ = ใกล้แหล่งน้ำ,ดินเป็นดินเหนียว หือเหนียวปนทราย,ใกล้ตลาดแหล่งวัตถุดิบอาหาร ฯลฯ

2)      การเตรียมบ่อ                = การตากบ่อ/ การกำจัดศัตรูปลาที่ค้างบ่อ/การลงปูนขาว/การใช้ปุ๋ยคอก  (ปูนขาว =  150 ก.ก./ไร่ + ปุ๋ยคอก = 250-300 ก.ก./ไร่)

3)      การเตรียมน้ำ                =  กรองน้ำ เพื่อป้องกันตัวอ่อน ไข่หรือศัตรูปลาอื่น ๆ ระดับน้ำ 1.5-1.8 เมตร คุณสมบัติน้ำที่เหมาะสม

4)      การปล่อยพันธุ์ปลา     =  เลือกชนิดพันธุ์ปลาตามความเหมาะสมของสภาพต่าง ๆ แหล่งวัตถุดิบ ตลาด,ความชำนาญ ฯลฯ

=  อัตราการปล่อย  ไม่ควรหนาแน่น =  3,000-5,000 ต่อ/ไร่(ปลากินพืช)  อัตราการปล่อยจะมีผลกระทบต่อ การจัดการ,การเจริญเติบโต, โอกาที่ควรจะเป็นในผลตอบแทนที่จะได้รับ ฯลฯ

5)      การจัดการ =  คำนึงถึงต้นทุนในการผลิต ด้วยการวางแผนการผลิต  -  การให้อาหารให้พอเหมาะตามที่ปลาต้องการ-  การให้เสริมอาหารเพื่อลดต้นทุน - การใช้ประโยชน์จากบ่อเลี้ยงปลาเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่นการเลี้ยงหอยขมควบคู่ฯลฯ การเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปสัตว์น้ำเอง  - การผสมผสานกันในการเลี้ยงปลา กับพืช และสัตว์ชนิดอื่น เช่น สุกร,ไก่, เป็ด ฯลฯ กระบือ
12/12/54 โพสต์โดย อากาศที่บริสุทธิ์
2 จาก 2
การเลี้ยงปลาในบ่อดิน

1)      ทำเลในการสร้างบ่อ = ใกล้แหล่งน้ำ,ดินเป็นดินเหนียว หือเหนียวปนทราย,ใกล้ตลาดแหล่งวัตถุดิบอาหาร ฯลฯ

2)      การเตรียมบ่อ = การตากบ่อ/ การกำจัดศัตรูปลาที่ค้างบ่อ/การลงปูนขาว/การใช้ปุ๋ยคอก  
(ปูนขาว =  150 ก.ก./ไร่ + ปุ๋ยคอก = 250-300 ก.ก./ไร่)

3)      การเตรียมน้ำ =  กรองน้ำ เพื่อป้องกันตัวอ่อน ไข่หรือศัตรูปลาอื่น ๆ ระดับน้ำ 1.5-1.8 เมตร คุณสมบัติน้ำที่เหมาะสม

4)      การปล่อยพันธุ์ปลา  =  เลือกชนิดพันธุ์ปลาตามความเหมาะสมของสภาพต่าง ๆ แหล่งวัตถุดิบ ตลาด,
ความชำนาญ ฯลฯ

=  อัตราการปล่อย  ไม่ควรหนาแน่น =  3,000-5,000 ต่อ/ไร่(ปลากินพืช)  อัตราการปล่อยจะมีผลกระทบต่อ การจัดการ,
การเจริญเติบโต, โอกาที่ควรจะเป็นในผลตอบแทนที่จะได้รับ ฯลฯ

5)      การจัดการ =  คำนึงถึงต้นทุนในการผลิต ด้วยการวางแผนการผลิต
-  การให้อาหารให้พอเหมาะตามที่ปลาต้องการ
-  การให้เสริมอาหารเพื่อลดต้นทุน
- การใช้ประโยชน์จากบ่อเลี้ยงปลาเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่นการเลี้ยงหอยขมควบคู่ฯลฯ การเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปสัตว์น้ำเอง
- การผสมผสานกันในการเลี้ยงปลา กับพืช และสัตว์ชนิดอื่น เช่น สุกร,ไก่, เป็ด ฯลฯ กระบือ
12/12/54 โพสต์โดย รัตติกานต์
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ถ้าเลี้ยงปลานิลกับปลาทับทิมในบ่อปูนปลาจะแล้วได้รอดป่าวคับ
ใครรู้วงจรีวิตปลาสลิดบ้างอ่ะครับ
อยากได้วิธีการเลี้ยงปลาไน
วิธีทำเกลือเลี้ยงปลาทะเล
ปลานิลนอกจากเลี้ยงไว้ขายแล้วยังมีประโยชน์ด้านใดอีก
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู