หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประวัติพระพุทธกวัก มาจากการที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปเทศน์บนสวรรค์แล้วทรงกวักเรียกพระราชมารดามาร่วมฟังใช่ไหม
ศาสนา | วรรณคดีต่างชาติ 30/9/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 5
ไม่รู้จักคือพระปางใหม่เหรอครับ พระพุทธรูปควรปั้นปางเดียวคือปางสมาธิเพราะเป็นปางที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้า
เดี๋ยวนี้ก็ช่างปั้นกันไปหลายแบบแปลกๆ ถูกหลักวิชาบ้าง ปั้นมั่วๆบ้าง
บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เขาไม่ต้องกวักมือหรอกครับ และการเทศน์โปรดพุทธมารดาก็ไม่ได้เทศน์ตามลำพัง
แต่เทศน์ในเทวสภา ที่เทวดาจากสวรรค์ทุกชั้นจะมารวมกันเพื่อฟังธรรมอยู่แล้ว เพราะเทวดาได้เห็นอานิสงค์แห่งบุญแล้ว
จึงมีใจใคร่ต่อการฟังธรรมยิ่งกว่ามนุษย์ และพระพุทธเจ้ามาเทศน์ทั้งทีใครจะไม่อยากฟัง
แถมพระพุทธเจ้ายังเป็นเคยเป็นบุตรในอุทรของเทพบุตรอดีตพุทธมารดาอีกด้วย แม่จะไม่มาฟังลูกเทศน์
จนถึงต้องกวักมือเรียกเชียวหรือ
คนที่จะเกิดเป็นพุทธมารดาย่อมมีบุญบารมีมากอยู่แล้ว ดังนั้นย่อมกระหายที่จะฟังธรมอยู่แล้วล่ะครับ
ยิ่งพุทธมารดาองค์นี้เป็นพุทธมารดาให้พระพุทธเจ้ามาแล้ว 4 พระองค์ และมาเกิดเป็นพุทธมารดาของพระศรีอาริยะเมตไตรอีก
บารมีมากขนาดไหน
1/10/53 โพสต์โดย feyhong072
2 จาก 5
ส่วนที่คุณบอก น่าจะชื่อว่าปาง  *โปรดพุทธมารดา*   เีรียกแบบนี้ถึงจะถูกต้องกว่าครับ
-------------------------------------------------------------------------------------------
พระพุทธรูปปางนี้ อยู่ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ
พระหัตถ์ซ้ายวางบนพระชานุ พระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระ
จีบนิ้วพระหัตถ์ เป็นกิริยาแสดงธรรมโปรด
ลางแห่งทำนิ้วพระหัตถ์เป็นรูปกวัก
คืองอนิ้วพระหัตถ์ลงเล็กน้อยเป็นกิริยากวัก
ให้เข้ากับเรื่องว่าทรงกวักพระหัตถ์ตรัสเรียกพระมารดา
ให้เข้ามานั่งใกล้เพื่อรับพระธรรมเทศนาที่ตั้งพระทัยเสด็จมาโปรด

ความเป็นมาของปางโปรดพุทธมารดา์
  หลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงยมกปาฏิหาริย์แล้ว ได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นเวลา ๓ เดือน เพื่อแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธมารดาซึ่งไปบังเกิดเป็นเทพบุตร ณ สวรรค์ชั้นดุสิต เพื่อตอบแทนพระคุณ ท้าวสักกเทวราชมีความปิติยินดี รีบป่าวประกาศแก่เทวดาทั้งหลายให้มาฟังพระธรรมเทศนา ในที่สุดพุทธมารดาได้ดวงตาเห็นธรรม เป็นพระโสดาบัน
************************************************************************
ปางที่คุณเรียกว่าพุทธกวักชื่อจริงคือ  *ปางประทานเอหิภิกขุ*   เรียกแบบนี้จะดีกว่าเยอะนะครับถูกต้องกว่านะ

ลักษณะของพระพุทธรูปปางนี้
อยู่ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายหงายวางบนพระเพลา
พระหัตถ์ขวายกขึ้นตั้ง ฝ่าพระหัตถ์ตรงออกไป งอนิ้วพระหัตถ์ลงหน่อย  
เป็นกิริยาทรงกวักจนบางแห่งดัดเรียกว่า พระพุทธกวัก

พระพุทธรูปปางนี้ มีตำนาน ดังนี้
เมื่อพระโกณฑัญญะ ได้ธรรมจักษุแจ่มแจ้งในธรรม สิ้นความสงสัยดำรงมั่นอยู่ในอริยคุณ
ชั้นพระเสขะเบื้องต้น จัดเป็นพระอริยะบุคคลชั้นพระโสดาบันแล้ว จึงได้ทูลขออุปสมบท
ในพระธรรมวินัยของสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดาทรงอนุญาตให้ท่านเป็นภิกษุในธรรม
วินัยนี้ด้วยพระวาจาว่า "เอหิ ภิกขุ" เป็นอาทิ ความว่า "ท่านจงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมเรากล่าวดีแล้ว
ท่านจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิด" ด้วยวาจาที่ตรัสเพียงเท่านี้
พระโกณฑัญญะก็สำเร็จเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา

การอุปสมบทอย่างนี้ เรียกว่า "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" พระบรมศาสดาทรงเป็นพระอุปัชฌายะโดยเฉพาะ
และเป็นครั้งแรกที่พระองค์ทรงทำ ทรงเป็นพระอุปัชฌายะองค์แรก

พระพุทธจริยาที่พระบรมศาสดาทรงเป็นพระอุปัชฌายะ ประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาแก่พระโกณฑัญญะ
ซึ่งเป็นสิทธิวิหาริกองค์แรกของพระองค์ จัดเป็นนิมิตรมงคลอันดีของพระสงฆ์สาวกที่เจริญรุ่งเรือง
สืบมาจนบัดนี้ เป็นให้สร้างพระพุทธรูปปางนี้ เรียกว่า "ปางประทานเอหิภิกขุ"

ในวันต่อมา พระบรมศาสดาทรงเทศนาสั่งสอน พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และ พระอัสสชิ
ด้วยปกินกเทศนา ให้ท่านทั้ง ๔ รูป ได้บรรลุพระโสดาปัตติผล แล้วทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทา
ให้ท่านทั้ง ๔ รูป เป็นพระภิกษุในพระธรรมวินัย ครั้นวันแรม ๕ ค่ำ เดือน ๘ ได้ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร
โปรดพระปัญจวัคคีย์ภิกษุทั้ง ๕ รูป นั้นได้บรรลุพระอรหัตต์ เป็นพระอเสขะอริยบุคคล ซึงดำรงอยู่ในอริยผล
สูงสุดในพระพุทธศาสนา นับเป็นพระสาวกที่ทรงอรหัตตสมบัติชุดแรกของพระบรมศาสดา .
1/10/53 โพสต์โดย คะน้าหมูกรอบ
3 จาก 5
รูปความแตกต่างของแต่ละปางที่อธิบายไว้ในตอนต้นครับ
1/10/53 โพสต์โดย คะน้าหมูกรอบ
4 จาก 5
พุทธกวัก แหม้ช่างกล้าเรียกนะคับพี่น้องคับ
16/10/53 โพสต์โดย The blue
5 จาก 5
ปรางค์พระพุทธกวัก แม่เจ้าเกิดมาไม่เคยได้ยิน ตอยบวชอยู่10ปีไม่เคยได้ยิน เดี๋ยวหาในกูเกิลก่อนน่ะ
อ๋อ ตอนอยู่บนสวรรค์ไม่มีประวัติเรื่องการกวัก หรอกครับ(เพราะพระองค์กระแอ่มทีเดียวก็ได้ยินไปทั่วสวรรค์โลกแล้วครับ)
ที่มีเพราะปัจจุบันไปตีความหมายเอาเเละทำตามความเชื่อของตนเอง
แนะนำให้ไปศึกษาพุทธประวัติตอนนี้เพิมเติมน่ะครับ
12/10/55 โพสต์โดย hankwangpat
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ประวัตินางกวักนางโกย
๑۩۞۩๑ กลับ มา อีก ครั้ง ๑۩۞۩๑
ถามความคิดเห็น
กูรู!! รู้จัก นกกวัก กันบ้างไหมครับ ?/??/!!,/
ใครเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดา ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู