หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ตัวอย่างการจัดทำหลักฐานการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาต้องมีอะไรบ้าง อย่างไร ขอตัวอย่างด้วยค่ะ
เศรษฐกิจ | บริหารการเงิน 19/12/53 โพสต์โดย mosy
คำตอบ
1 จาก 1
การจ้างตกลงราคา  ต้องไม่เกิน  100,000 บาท  
ทำบันทึก รายงานขอจ้าง
ใบเสนอราคา
ใบสั่งซื้อ
ใบตรวจการจ้าง

เอกสารก็มีประจำของแต่ละหน่วยงานอยู่แล้ว
คงเอาตัวอย่างมาให้ดูไม่ง่ายครับ
19/12/53 โพสต์โดย ลุงวันชัย
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
จะขึ้นต้น..เรียน....ใครหากจะยื่นขอปรับค่าจ้างเพราะคนที่ถามเค้าอยู่ฝ่ายจัดชื้อ..????
สัญญใจที่จะให้เมื่องานประสบความสำเร็จกับสัญญาจัดซื้อจัดจ้างต่างกันหรือไม่
ยกตัวอย่างพฤติกรรมที่ว่ากระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ 2 เหตุการณ์ ด่วน
นิติกรรม เงื่อนไข ทางกฎหมาย มีกี่ประเภทอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
วิธีการจัดซี้อจัดจ้างแต่ละวิธีมีข้อดีอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู