หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การสอบเข้าแพทย์ทหาร
ผมกำลังศึกษาอยู่ชั้นม.5 ครับ อยากเป็นแพทย์ทหาร อยากทราบว่าแพทย์ทหารเนี่ย เค้าสอบอะไรกันบ้างอะครับ ช่วยแนะนำทีนะครับ
การศึกษา | การสอบ | มัธยมปลาย | การแพทย์ 11/6/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 8
สิทธิที่จะได้รับขณะกำลังศึกษาและ
เมื่อจบการศึกษา
นักเรียนแพทย์ทหารชายและหญิง มีสภาพเป็น
นักเรียนทหารของกองทัพบก มีศักดิ์และ
สิทธิ์เทียบเท่านักเรียนนายร้อย
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
นักเรียนแพทย์ทหารชายจะได้
รับการขึ้นทะเบียนกองประจำการตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
ตั้งแต่ชั้นปีที่2 และนักเรียนแพทย์ทหารหญิงก็จะ
ได้รับการบรรจุรับราชการตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 หาก
ได้รับบรรจุเข้าสังกัดกองทัพ
นักเรียนแพทย์ทหารได้รับการจัดสถานที่พัก
เครื่องนอน เครื่องแต่งกาย เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง
อุปกรณ์การเรียน การรักษาพยาบาล และสิทธิ
อื่นๆ ตามที่ทางราชการกำหนด
นักเรียนแพทย์ทหารเข้าศึกษาโดยไม่ต้อง
เสียค่าลงทะเบียน และค่าหน่วยกิตใดๆ ทั้ง
สิ้นตั้งแต่ชั้นปีที่2 จนจบการศึกษา ทั้ง
นี้ตามที่ระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ากำหนด
ไว้ในแต่ละปี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ามีทุนการศึกษา
ให้กับนักเรียนแพทย์ทหารที่มีผลการเรียนดี หรือ
ที่มีปัญหาทางด้านการเงิน
เมื่อจบการศึกษาจะได้
รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยมหิดล
นักเรียนแพทย์ทหาร ทุนกองทัพบกจะได้
รับพระราชทานยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร(
ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี) และบรรจุเข้า
รับราชการเป็นแพทย์ทหารในสังกัดกองทัพบก
กองทัพเรือ กองทัพอากาศ หรือ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
นักเรียนแพทย์ทหาร ทุนสาธารณสุข หากไม่ได้
รับบรรจุเป็นแพทย์ทหารเข้าสังกัดกองทัพ จะได้
รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็น
แพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เช่นเดียวกับ
แพทย์ที่จบจากสถาบันพลเรือนอื่น ๆ
ผู้ที่มีผลการเรียนดีตลอดหลักสูตร
มีทุนกองทัพบกสนับสนุนให้ไปศึกษาต่อเพิ่มเติม
ณ ต่างประเทศ
การรับบุคคลเข้าศึกษาใน
หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต
การรับบุคคลเข้าศึกษาใน
หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต
ของทางวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏ
มีการรับสมัครเฉพาะผ่านทางระบบแอดมิดชันตรง
ร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
(กสพท.)[2] เท่านั้น โดยในปัจจุบันได้
แยกการรับระหว่างชาย กับหญิงดังนี้
ชาย 60 นาย (รวมถึงผู้ที่ต้อง
การรับทุนแพทย์ทหารบกจำนวน 20 นาย ซึ่งจะ
ทำการคัดเลือกหลังจากจบการศึกษาชั้นปีที่ 1
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว)
หญิง 40 นาย
การศึกษา
การเรียนการสอนใน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า แบ่งออก
เป็น3 ระดับ ดังนี้
การเรียนการสอนชั้นเตรียมแพทย์
ได้รับการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ตามข้อตกลงกับ
กระทรวงกลาโหมเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2518) ให้
นิสิตเตรียมแพทย์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเตรียมแพทยศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า)เป็น
ระยะเวลา 1 ปี
การเรียนการสอนระดับชั้นปรีคลินิก
มีการจัดการเรียนการสอน ณ สถานที่ตั้งปัจจุบัน
บริเวณวังอัศวินเดิม บนเนื้อที่17 ไร่ 1 งาน 90
ตารางวา (เดิมการเรียนการสอนใช้
สถานที่สถาบันพยาธิวิทยา กรมแพทย์ทหารบก
ในบริเวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า)เป็นเวลา
2ปี
การเรียนการสอนระดับชั้นคลินิก
ใช้สถานที่ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็น
เวลา 3 ปี
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย จังหวัด สังกัด
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก
12/6/54 โพสต์โดย หนวดเต่า
2 จาก 8
มีทั้งแบบรับตรง และก็ผ่าน กสพท ครับ
สอบวิชาหลักทั้งหมด (และก็ถ้าเป็น กสพท จะมีวิชาเฉพาะแพทย์ด้วยครับ)
แต่ก็ลองคิดดูดีๆ นะครับ ศึกษาสัญญาดีๆ ก่อนจะเข้าที่ไหน หรือโครงการไหนก็ตาม หลายโครงการของการรับเข้าเรียนแพทย์ ก็จำกัดอิสระของเราพอสมควรหลังจากเรียนจบ 6 ปี (ซึ่งมีอะไรหลังจากนั้นอีกเยอะ)
18/6/54 โพสต์โดย Peter G
3 จาก 8
:p
22/6/55 โพสต์โดย Mackinw
4 จาก 8
ต้องสอบยังไง สมัครตอนไหน ที่ไหน แบบรับตรง และก็ผ่าน กสพท ต่างกันยังไงคะ หนูอยากเป็น แต่ยังไม่ค่อยทราบข้อมูล
17/3/56 โพสต์โดย Kwa rodah
5 จาก 8
ต้องมีเกรดเท่าไร
18/4/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 8
ขอบคุณมาก...........คร๊า  palmy
11/6/56 โพสต์โดย jonhpt
7 จาก 8
https://www.facebook.com/BornToBeMedicalCadetCamp2013
11/8/56 โพสต์โดย น้องเบญ
8 จาก 8
เรียน ปวช. สามารถสมัครได้มั้ยค่ะ
24/9/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
แลกกันมัย.........................
โรคภูมิแพ้กับการเกณฑ์ทหารครับ
หน้าที่ของแพทย์
การฝึกหลักสูตรจู่โจม ของทหารไทยครับ
คำว่า แพทย์ประจำบ้าน มีความหมายและที่มาอย่างไรครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู