หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ผู้นํามีกี่ประเภท
ผู้นำแบบเผด็จการ
ข้อมูล | อินเทอร์เน็ต 9/1/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 3
สำหรับการศึกษาแบบผู้นำจากการใช้อำนาจหน้าที่ (Authority) ก็พบผู้นำได้ 3 แบบคือ
        แบบเผด็จการ (Autocratic Leader)
         แบบประชาธิปไตย (Democratic Leader) และ
         แบบเสรีนิยม (Laissez-Faire Leader) ผู้นำทั้ง 3 แบบนี้ ถ้าดูจากทิศทางของการใช้อำนาจก็จะพบว่า
        ผู้นำแบบเผด็จการจะมีทิศทางการใช้อำนาจจากผู้นำไปสู่ผู้ตามทิศทางเดียวคือ เป็นผู้นำที่นิยมการใช้อำนาจและไม่ยินยอมให้ผู้ตามได้มีอิทธิพลต่อตนเอง
        ผู้นำแบบประชาธิปไตยจะมีทิศทางของอำนาจจากผู้นำไปยังผู้ตาม และเปิดโอกาสให้ผู้ตามใช้อำนาจในการสร้างอิทธิพล เหนือผู้นำได้ด้วย นั่นคือจะมีทิศทางของอำนาจจากผู้นำไปยังผู้ตาม และผู้ตามไปยังผู้นำ
        สำหรับผู้นำแบบเสรีนิยม พบว่า จะมีทิศทางของอำนาจจากผู้ตามไปยังผู้นำเท่านั้น คือเป็นผู้นำที่ให้เกียรติลูกน้องในการทำงาน และมอบความรับผิดชอบให้ผู้ตาม จึงมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานขององค์การ เพราะการตัดสินใจและดำเนินการต่าง ๆ กระทำโดยผู้ตาม
        ในปัจจุบันยังคงมีผู้นำแบบเผด็จการอยู่แทบทุกองค์การ แต่ได้พยายามเบี่ยงเบนพฤติกรรมให้ดูเหมือนเป็นผู้นำแบบประชาธิปไตย โดยการให้การดำเนินงานต่าง ๆ ในรูปคณะกรรมการ แต่เมื่อมีการประชุมกรรมการเพื่อตัดสินใจในการดำเนินการต่าง ๆ กลับไม่ค่อยเปิดโอกาสให้สมาชิก หรือกรรมการพูดแสดงความคิดมากนัก จะพูดแต่คนเดียว และสุดท้ายก็ชักนำให้มีความเห็นเหมือนตนเองและลงมติให้ความเห็นของตนเอง เป็นความเห็นของกรรมการในที่สุด
  พฤติกรรมผู้นำที่พบจากการศึกษาบนฐานแห่งการใช้อำนาจหน้าที่ของผู้นำ สามารถแบ่งผู้นำ ออกได้เป็น 3 แบบ คือ
        (1) เผด็จการ
         (2) ประชาธิปไตย และ
        (3) เสรีนิยม

         แบบการจัดการ 4 ระบบ ของลิเคอร์ท (Likert) ได้เสนอแบบการจัดการของผู้นำ 4 ระบบ คือ
         (1) เผด็จการเต็มรูป
         (2) เผด็จการใจดี
        (3) ประชาธิปไตยแบบปรึกษา และ
         (4) ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
9/1/53 โพสต์โดย BABORCLUB
2 จาก 3
(1) เผด็จการ
        (2) ประชาธิปไตย และ
       (3) เสรีนิยม

        แบบการจัดการ 4 ระบบ ของลิเคอร์ท (Likert) ได้เสนอแบบการจัดการของผู้นำ 4 ระบบ คือ
        (1) เผด็จการเต็มรูป
        (2) เผด็จการใจดี
       (3) ประชาธิปไตยแบบปรึกษา และ
        (4) ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
22/12/53 โพสต์โดย ไฟรุท
3 จาก 3
2 ประเภท ดี กับ ไม่ดี
29/11/54 โพสต์โดย คุณชายตุ๊กติ๊ก
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
จะติดตั่งGoogleในคอมต้องทํายังไง ช่วยเเนะนําด้วยค่ะ
อยากทำธุรกิจขายเพชรมีใครช่วยแนะนําบ้าง
การ์ตูน วาย แนะนําเราหน่อยสิ
รถกระบะลุยนําท่วมได้สู่งเท่าไรครับ
ถ้าสมมติว่า...
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู