หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
information คือ อะไร
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | คอมพิวเตอร์ 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 8
ข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งได้จากการผลประมวลผลข้อมูล
27/3/51 โพสต์โดย kampol
2 จาก 8
ระบบสาระสนเทศ
26/7/53 โพสต์โดย esso-yeddo
3 จาก 8
ใช้ข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลมานำเสนอให้ผู้อื่นได้รับรู้
26/7/53 โพสต์โดย esso-yeddo
4 จาก 8
ข้อมูล ค่ะ
18/8/53 โพสต์โดย wakilala
5 จาก 8
สารสนเทศ คับ
23/8/53 โพสต์โดย Stephen_pao
6 จาก 8
ข้อมูลสาระสนเทศที่ได้จากการประมวลผล และสามารถตรวจสอบได้ ว่ามาจากไหน
17/3/54 โพสต์โดย หน.สคส.น้ำแข็งใสCLUB NPU.
7 จาก 8
ความแตกต่างระหว่างข้อมูล (data) และสารสนเทศ (information) คืออะไร
ข้อมูล (Data)
คือ ข้อเท็จจริงที่เราสนใจ ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือ เหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งข้อมูลสามารถหาได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ คอมพิวเตอร์ หรือสิ่งรอบๆ ตัว

ส่วน สารสนเทศ (Information)
หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลด้วยวิธีการที่เหมาะสม และถูกต้อง จนได้ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการ อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ และอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องการของผู้ใช้

และการประมวลผล (Process) อาจเกิดจากกิจกรรม ต่อไปนี้
- การจัดแบ่งกลุ่มข้อมูล
- การจัดเรียงข้อมูล
- การสรุปผล
- การคำนวณ
- ฯลฯ

ยกตัวอย่างเช่น เราทราบมาว่า
คะแนนดิบรายวิชา คอมพิวเตอร์ 108 ของนักเรียนชั้นม.5/1 ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง จำนวน 20 คน :
คะแนนดิบ ที่ว่า ก็คือ "ข้อมูล"
หากเราต้องการทราบว่าแต่ละคนจะได้เกรดอะไรบ้าง ก็ต้องนำคะแนนดิบมาคำนวณหาเกรด
การคำนวณหาเกรด ก็คือ "การประมวลผล"
เกรดที่ได้ ก็คือ "สารสนเทศ"

ข้อมูล อาจจะยังเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ แต่...
สารสนเทศ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ใช้ในการตัดสินใจ ใช้ในการวางแผน เป็นต้น
26/9/54 โพสต์โดย --SAM--Yuranun Phopan
8 จาก 8
information คือ อะไร
4/11/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ไมโครชุดแรก ใครเล่นให้
lightroom คืออะไร
pch.com คืออะไร
real gdp คืออะไร
CEO คือ ไร ?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู