หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ศาสนามีไว้เพื่อ.....
ผมอยากทราบในแง่คิดว่า ศาสนาในแงคิดของเพื่อนๆมีไว้เพื่อ จุดประสงค์ใดครับ
เอาแบบ ซึ่้งๆ เลยก้อได้ ผมชอบอ่านอ่ะครับ
ศาสนา 17/3/53 โพสต์โดย sengtham
คำตอบ
1 จาก 9
ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ทำดีค่ะ
17/3/53 โพสต์โดย Nuch
2 จาก 9
ผมนับถือพระเจ้ายะโฮวา...พระองค์สอนให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง..ที่จริงถ้าเราทุกคนทั้งโลกทำแบบนี้หมดก็คงจะมีความสุข..ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่เรียนรู้ที่จะให้อภัยและแบ่งปัน..อยากให้หลายๆคนสนใจน่ะครับ..ผมยินดีให้ข้อมูลที่ถูกต้องในหลักการของคัมภีร์ไบเบิลไม่ได้ใช้ความคิดตัวเองเพราะผมก็ยังเป็นคนบาปอยู่ครับ...เพียงแต่พัฒนาไปในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นครับ.โดยอาศัยหลัการเรื่องของความรัก.

graphic2design.com
17/3/53 โพสต์โดย graphic2design
3 จาก 9
เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ในการดำรงชีวิตประจำวัน
ในแต่ละศาสนาอาจจะมีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน
แต่ทุกๆศาสนาต่างสอนให้คนเราเป็นคนดี
*-*
17/3/53 โพสต์โดย Tangice Lingnoy
4 จาก 9
ดีใจที่ยังมีคนเห็นคนเห็นคุณค่าของศาสนาอยู่น่ะครับ..

ยิ่งถ้าใครได้ลองอธิษฐานบ่อยๆจะพบว่าเราสามารถมีสันติสุขในใจได้..แม้ว่าเรายังต้องอยู่ในโลกที่สับสนวุ่นวายน่ะครับ

graphic2design.com
17/3/53 โพสต์โดย graphic2design
5 จาก 9
เป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นผู้เป็นคนครับ จะไม่โดนด่าว่าเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่ ถ้าเรายึดปฏิบัติตามหลักศาสนา จะทำให้คนเราเลิกเห็นแก่ตัว เลิกเบียดเบียนผู้อื่น รู้จักพอเพียง กตัญญูรู้คุณ รู้จักให้ เป็นที่รักของคนรอบข้าง หากใครปฏิบัติตรงกันข้ามกับหลักของศาสนาก็จะได้ผลรับที่ตรงกันข้ามครับ เจอด่าเจอนินทาไม่ว่าต่อหน้าหรือรับหลังหรือแม่แต่ในความคิด ยกตัวอย่างง่ายๆก็เช่น พวกโจรพวกขโมย และ พวกนักการเมืองเลวๆที่ชอบทุจริตเชิงนโยบาย เป็นต้น พวกนี้มักจะเห็นแก่ตัว ชอบเบียบดเบียนผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่เคยรู้จักพอ ไม่รู้จักคุณคน เป็นที่รังเกลียดของผู้อื่นทั้งต่อหน้าและลับหลัง
17/3/53 โพสต์โดย reZICDO
6 จาก 9
ถามว่า ศาสนามีไว้เพื่ออะไร ก็เหมือนกับถามว่า ยา มีไว้เพื่ออะไร
ถ้าเป็นหมอ ก็ตอบว่า เอาไว้จ่ายเพื่อรักษาผู้คน
ถ้าเป็นบริษัทผลิตยา ก็ว่า มีไว้ผลิต และจำหน่าย
ถ้าเป็นนายหน้าค้ายา ก็ว่า มีไว้ค้าขาย
ถ้าเป็นคนป่วยก็ว่า มีไว้รักษาตัวเอง
ถ้ากับคนไม่มีเงินที่ป่วยก็คือ สิ่งที่เอื้อมไม่ถึง

ดังนั้น ศาสนาเพื่ออะไรมันแล้วแต่คนๆนั้น
ถ้าเป็นศาสนาเทวนิยม คนที่นับถือก็หวังไปอยู่กับเทวะนั้นๆ หรือให้เทวะช่วยให้พ้นจากนรก อะไรเทือกนั้น
บางคนก็หวังอำนาจวิเศษช่วยตนเองในปัจจุบัน
บางคนก็ใข้ศาสานาในเชิงจริยศาสตร์ เพื่อให้สังคมสงบสุข

ศาสนาตอบสนองได้ทุกแง่ข้างต้น
แม้คนบาปก็อ้างศาสนาก่อกรรมทำเข็ญก็ยังได้

สำหรับชาวพุทธแล้ว ก็มีหวังหลายระดับเช่นกัน
หวังสุขหวังรวย
หวังสวรรค์ หวังบุญ
หวังพ้นทุกข์ หวังนิพพาน
แล้วแต่จะเลือก คนส่วนมาก จะหวังสุข หวังรวย หวังสวรรค์ เพราะยังมีความเห็นว่าในวัฏฏสงสารนี้ยังมีสิ่งน่าใคร่นาพอใจ หรือยังมีสิ่งที่ตัดยังไม่ขาด
*********************

http://www.watnapahpong.org/index.aspx
http://www.dungtrin.net/multimedia/
http://sites.google.com/site/dhammagate/
17/3/53 โพสต์โดย ฟังตรง
7 จาก 9
คนที่เต็มไปด้วยอวิชชา
การเกิดของมนุษย์เป็นภพสูงสุดของสัตว์โลกทั้งปวง
ถ้ามนุษย์ถือศีลรักษาศีลปราวณาขอให้เกิดทุกชาติภพให้ได้ถือศีล
ก็จะสั่งสมบารมีไปเรื่อย จนเต็มปริ่ม
ท้ายที่สุดก็จะนิพพาน คือการตายแบบไม่มีวันกลับ
แล้วก็หมดไป
แต่ถ้ามนุษย์ไม่รักษาศีล ใช้ชีวิตที่เต็มไปดว้ยตัณหาอวิชชาแล้ว
เมื่อตายก็ไปเริ่มใหม่
คือเกิดเป็นเชื้อโรค แมลง สัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ อีกหลายล้านปี
จึงจะได้กลับมาเป็นมนุษย์อีก และถ้าเต็มไปด้วยตัณหาอวิชชาอีก
ก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิม
โลกใบนี้อีก 2500 ปีก็จะแตก
ในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า
จักวาลมีแสนจักวาล พระอาทิตย์มีแสนดวง
พระจันทร์มีแสนดวง
เมื่อโลกใบนี้แตก ก็ยังมีจักวาลอีกไม่รู้เท่าไหร่
แล้วทำไมจึงไม่มีใครเชื่อเลย
http://dodopetto1977.blogspot.com
26/3/53 โพสต์โดย dodopetto
8 จาก 9
จรรโลงใจ
28/3/53 โพสต์โดย Decepticon
9 จาก 9
ยึดเหนี่ยวจิตใจ

เข้าหาพระเจ้าที่ทรงสร้างเรา
4/4/53 โพสต์โดย ฮัสบิยัลลอฮฺ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทำไมมนุษย์ถึงได้มีหลายศาสนา มีไปเพื่ออะไร
ศาสนาบ้างศานามีคำสอนด้วยหรอว่าฆ่าคนเพื่อศาสนาไปสวรรค์
เราเกิดมาทำไมงะ >_O
พุทธ กับ คริสต์
หรือจะให้ชาวโลกทั้งหมด...........นับถือศาสนาเดียวกันหรือ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู