หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การเขียนเช็คสั่งจ่าย
อยากทราบว่าในกรณีที่เราเขียนเช็คสั่งจ่ายโดยระบุชื่อบุคคลไว้หน้าเช็ค
โดยที่ไม่ได้มี "A/C Payee Only "สลักไว้ และไม่ได้ขีดฆ่าคำว่า"ผู้ถือ"ออก
แล้วเรานำเช็คนี้ ให้บุคคลอื่น(ที่ไม่ได้มีชื่อบนหน้าเช็ค) ไปรับเงินแทน
1.อยากทราบว่าสามารถเบิกเงินจากนาคารได้หรือไม่
 1.1 ถ้าเบิกได้ จะเบิกได้แบบเงินสดหรือโอนเข้าบัญชี
 1.2 ถ้าเบิกไม่ได้ แล้วจะสามารถมีวิธีไหนที่จะสามารถให้บุคคลอื่น(ก)ไปขึ้นเงินได้
โดยที่ระบุชื่อผู้รับ(ข)
การเงิน | บัญชี | ธนาคาร 3/6/53 โพสต์โดย vivanana
คำตอบ
1 จาก 3
ขีดคร่อม
3/6/53 โพสต์โดย khunfean
2 จาก 3
คนอื่นเบิกไม่ได้หรอกค่ะ เฉพาะผู้ที่มีชื่อบนเช็คเท่านั้นถึงจะเบิกได้

ขีดคร่อมอะไรหรือ khunfean?
3/6/53 โพสต์โดย น้าอ้อ
3 จาก 3
1.1 จะเป็นใครไปขึ้นเงินก็ได้ค่ะ  กรณีเบิกเงินสด ในตัวเช็คจะต้องไม่มีการขึดคร่อมบนเช็คเลยคะ ถึงจะเบิกเงินสดได้ค่ะ ถ้าขีดคร่อม จะต้องนำเข้าบัญชีก่อนแล้วถึงถอนออกจากบัญชีมาค่ะ
      การขีดคร่อม ส่วนใหญ่จะขีด ไว้ด้านข้างตัวเช็คทางซ้ายมือค่ะเท่านั้นเอง
หลักการขึ้นเงินสดเช็คนะค่ะ
1 ถ้าหน้าเช็ค มีการระบุ ว่า A/C Payee Only  จะต้องเข้าบัญชีตามหน้าชื่อที่ระบุไว้บนหน้าเช็คเลยค่ะ ส่านใหญ่เป็นเช็คของพวกประกันชีวิต เช็ครับเงินปันผล เป็นต้น
   ถ้าเราไม่ได้มีมีชื่อ นามสกุลตามหน้าเช็คก็จะเข้าบัญชีเราไม่ได้เลย ต่อให้เจ้าที่ระบุไว้บนเช็คจะสลักหลังให้เราค่ะ
2ถ้าหน้าเช็ค มีการระบุชื่อบุคคล และมีการขึดฆ่าหรือผู้ถือออก และมีการขีดคร่อมบนเช็คด้วย กรณีนี้ต้องเข้าบัญชีอย่างเดียวไม่สามารถขึ้นเงินสดได้ แต่สามรถเข้าบัญชีผู้อื่นได้ค่ะ
แต่ก่อนเข้าบัญชีผุ้อื่นที่ไม่ได้มีชื่อตามที่ระบุไว้หน้าเช็ค จะต้องให้ผู้มีชื่อบนหน้าเช็ค เซ็นต์ชื่อสลักหลังตัวเช็คมา2ลายเซ็นต์ และบุคคลที่รับเช็คมาจะเข้าบัญชีใครก็ให้เจ้าของบัญชีเซ็นต์ด้หลังเช็ค2ชื่อค่ะ
เช่นบนหน้าเช็คส่งจ่ายให้ นาย ก ขีดฆ่าหรือผู้ถือ และขีดคร่อม นาย กจะเอาเช็คใบนี้ให้นาย ข นาย กต้องเซ็นต์ชื่อสลักหลัง2 ชื่อ  นาย ข เซ็นต์ชื่อด้านหลัง2ชื่อ รับ ก็จะสารถเข้าบัญชี นาย ขได้ค่ะ
3 ถ้าบนหน้าเช็ค สั่งจ่ายนาย ก แต่ไม่ได้ขีดคร่อมเช็ค ไม่ได้ขีดฆ่าหรือผู้ถือ จะเป็นใครก็ได้ไปขึ้นเงินสดได้ค่ะ  แต่ถ้ามีการขีดฆ่าหรือผู้ถือ และสั่งจ่ายชื่อ นายก นาย กต้องเป็นคนไปเบิกเช็คค่ะ
4 ถ้า หน้าเช็คสั่งจ่ายคำว่าเงินสด และมีการขีดคร่อม บนหน้าเช็ค ไม่สามารถขึ้นเงินสดได้ ต้องเข้าบัญชีก่อน แต่จะบัญชีใครก็ได้ ไม่ต้องเซ็นต์ชื่อสลักหลัง
แต่ถ้าสั่งจ่ายคำว่าเงินสด และมีการขีดฆ่าหรือผู้ถือออก ก็จะไม่สารถขึ้นเงินหรือเข้าบัญชีได้เลย จะเป็นเช็คสั่งจ่ายผิดปกติ ต้องให้เจ้าของบัญชีที่มีอำนาจในการเซ็นต์ชื่อบนเช็คเซ็นต์ชื่อกำกับหรือเปลี่ยนเช็คใบใหม่ให้เราค่ะ
11/6/53 โพสต์โดย aorigi
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
กดเบิกกี่วันถึงได้เช็ค
เช็คจ่ายผู้ถือ คือ อะไร
มีคนชาวอังกฤษส่งของมาให้และต้องจ่ายเงินค่ารับของ จะเช็คได้ยังไงค่ะว่าเขาไม่หลอก แต่เช็คชื่อบริษัทแล้วมีจริงๆค่ะ
เช็ค มีความหมายว่าอะไร มีกี่ประเภท
ขอเช็คชื่อ ด่วน!
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู