หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การมาสายของข้าราชการจะแก้ไขอย่างไร
โดยทางจิตวิทยาจะแก้การมาสายของข้าราชการครูหญิงอย่างไร
โรงเรียน | อินเทอร์เน็ต | การสอบ 10/7/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 6
ก็ให้มาทำงาน 10 โมง เลิก 5 ทุ่มแบบสาวๆห้างสิครับ  แล้วจะรู้สึก
10/7/53 โพสต์โดย ผู้ก่อการร้าย
2 จาก 6
หักเงินเดือนคะ

เพราะเรื่องเงินคงไม่ใช่เรื่องเล่นๆของข้าราชการนะ
10/7/53 โพสต์โดย nokky33
3 จาก 6
ใช้ระบบการ์ดเข้าทำงานและมีกล้อง จับการบันทึกแทนกัน แล้วส่งรายงานแจ้ง ผู้บังคับสูงสุดของหน่วยงานทุกสิ้นเดือน เพื่อประเมินกลางปีและสิ้นปีงบประมาณ มีผลต่อการปรับขั้นและระดับผลงานและผลตอบแทนอื่นๆ
11/7/53 โพสต์โดย นายตั้ม
4 จาก 6
เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องระดับชาิติเลยราชการบางคนทำงานแบบเช้าชามเย็นชามต้องใช้ระบบ โรงงานแหละไม่ดีไล่ออก
11/7/53 โพสต์โดย aryajungg
5 จาก 6
ทำไงได้ ก็เมื่อมันสร้างมาอย่างนั้น
ระบบราชการเป็นระบบที่กดขี่ ตัวข้าราชการเอง สร้างเกราะเพื่อเลี้ยงคนไว้
แต่ไม่ได้สร้างประสิทธิภาพเลย เศร้า
12/7/53 โพสต์โดย UTK
6 จาก 6
1.เรามาช่วยกันคิดครับเริ่มที่ผู้นำชาวร่วมตัวกันส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีคำสังให้ข้าราชการเข้างานก่อน 8:30  
2.ใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ชิครับ ท่านถ่ายภาพการมาสายของข้าราการแล้วลง Face book เดี๋ยวก็ได้เรื่่องเอง
20/5/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ระเบียบชุดข้าราชการ พิธีการ ชุดกากี ชุดขาว อย่างไร
ข้าราชการ
ข้าราชการเมืองมีหน้าที่ใด
ประกาศข้าราชการไทยกินภาษีประชาชน มีหน้าที่ รับใช้ประชาชนไทยเท่านั้น อย่างอื่นไม่ใช่ข้าราชอย่าหลงเชื่อ
ข้าราชการ กอง พธ.สกอ.
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู