หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ผลผลิตของโครงการ (output) คืออะไร?
ช่วยอธิบายและยกตัวอย่างคำว่า

ผลผลิตของโครงการ (Output)
ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
ตัวชี้วัด (KPI)
เกณฑ์ความสำเร็จ (Criteria)

พอดีจะต้องเขียนโครงการส่งอาจารย์น่ะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ
การศึกษา 11/2/55 โพสต์โดย Rejenzi
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการ
ทำไมคำนวณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ในโครงการรับจำนำข้าวนาปี 2554/2555 (เกือบทุกปี) น้อยจังครับ
โครงการกับโครงงาน ต่างกันอย่างไร
บทบาทของเทคโนโลยีการเกษตร
การขอ โครงการ / project
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู