หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
กลไกตลาด คือ
-- 15/7/51 โพสต์โดย pol
คำตอบ
1 จาก 5
การทำงานของกลไกตลาด  ทำให้การจัดสรรทรัพยากรสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยที่รัฐบาลไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ตัดสินใจแทนผู้อื่น  เพราะการแข่งขันระหว่างผู้ซื้กับและระหว่างผู้ขาย  จำทำให้สินค้ามีราคาสะท้อนความขาดแคลนของสินค้าหรือทรัพยากรนั้นๆ ผู้ซื้อย่อมทราบดีถึงความต้องการที่แท้จริงของตนเช่นเดียวกับผู้ผลิต ก็ย่อมทราบดีว่าผู้อื่นว่าต้นทุนการผลิตของตนเองเป็นอย่างไรและสมควรตอบสนองความต้องการสินค้าในท้องตลาดอย่างไรบ้าง (น่าจะอยู่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์)

การทำงานของกลไกตลาดที่มีการแข่งขันตามธรรมชาติ   เชื่อว่าจะนำไปสู่การจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิดความสูญเปล่า  ราคาสินค้าที่เกิดขึ้นก็จะสะท้อนความหายากหาง่ายของสินค้านั้นจริง
           
อย่างไรก็ตาม  กลไกตลาดอาจทำให้รายได้ไม่ดีเท่าที่ควร  เนื่องจากมีการผูกขาดที่เป็นอูปสรรคต่อการแข่งขันที่สะท้อนความขาดแคลนของสินค้าและทรัพยากร  ทำให้ระบบตลาดของประสิทธิภาพ  ผู้ที่มีอำนาจในตลาดน้อยก็จะเป็นผู้เสียเปรียบในการกำหนดราคาสินค้าและการจัดสรรทรัพยากร
15/7/51 โพสต์โดย NiRider
2 จาก 5
ขออนุญาติ เพิ่มเติม
กลไกการตลาดเรียกอีกอย่างว่า Invisible hand  หรือมือที่มองไม่เห็น
16/7/51 โพสต์โดย Maymaykung
3 จาก 5
invisible hand หรือ แปลเป็นภาษาไทยว่า มือที่มองไม่เห็น ซึ่ง อดัม สมิท นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ เป็นคนแรกที่นำคำนี้มาใช้ในวงการเศรษฐศาสตร์ โดยปรากฏในหนังสือชื่อ The Wealth of Nation ในค.ศ.1776 ต่อมามีผู้ร่วมขยายความเกิดเป็นแนวคิดว่า เนื่องจากมนุษย์มีความเห็นแก่ตัวเป็นที่ตั้ง หากมีเสรีภาพในการหาผลประโยชน์ส่วนตน มนุษย์ก็จะตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจด้วยเหตุด้วยผลเพื่อให้ตัวเองได้รับผลประโยชน์มากที่สุด ซึ่งจะกลายเป็นผลประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยไม่ตั้งใจ เสมือนมีมือที่มองไม่เห็นมาชักนำไป "มือที่มองไม่เห็น" นี้ หมายถึง พลังตลาดหรือกลไกตลาด เป็นตลาดที่มีการแข่งขันเสรีของวิสาหกิจเอกชนขนาดเล็กจำนวนมากมาย และปราศจากการแทรกแซงของรัฐ ในตลาดที่มีเงื่อนไขดังกล่าวผู้บริโภคและผู้ผลิตจะถูกมือที่มองไม่เห็นชักนำให้มีการปรับตัวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เชื่อว่าตลาดนั้นสามารถกีดกันการแสวงหาผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของสังคมได้อยู่แล้ว นักเศรษฐศาสตร์บางคนมีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่า "มือที่มองไม่เห็น" จะทำงานได้ดีเยี่ยมในเงื่อนไขที่มีการแข่งขันโดยเสรี อย่างไรก็ตาม ในโลกแห่งความเป็นจริงการแข่งขันเสรีเป็นเงื่อนไขที่หาได้ยาก ดังนั้น "มือที่มองไม่เห็น" จึงมองไม่เห็นจริงๆ สำหรับคนทั่วไป
16/7/51 โพสต์โดย ottoshi
4 จาก 5
555+
9/3/53 โพสต์โดย LOVE_LY_YOU
5 จาก 5
ขอบคุณมากครับ พอดีใช้ทำรายงานพอดี.
24/5/53 โพสต์โดย John Corner
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทำไมข้าวถึงไม่ดูกลไกการตลาดโลกเหมือนยาง
ใครเป็นคนกำหนดราคาตลาดโลก
โทรศัพท์สามารถสั่นได้ เพราะมีกลไกอะไรในเครื่องหรอคะ ?
ลูกค้าหรือตลาดเป้าหมายมีความสำคัญอย่างไร นักการตลาาดต้องศึกษาประเด็นใดบ้างเกี่ยวกับลูกค้า
ทำธุรกิจส่วนตัว ต่อโทอะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู