หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
กฏหมายฟอ้งหมิ่นประหมาดจะตอ้งใช้พยานกี่คน
ยานยนต์ 1/7/53 โพสต์โดย นาย มาวิน
คำตอบ
1 จาก 2
ความผิดฐานหมิ่นประมาท

http://www.kodmhai.com/m2/m2-2/m2-326-333.html

มาตรา 326 ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะ ทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำ

ความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ


องค์ประกอบความผิด

1. ผู้ใดใส่ความผู้อื่น ผุ้อื่นที่ไม่เอ่ยชื่อแต่ถ้า สถานการณ์หรือเป็นที่รู้กันว่าเอ่ยถึงใครก็เท่ากับว่าเขาได้ มีคนรู้ว่าหมายถึงใคร
2. ต่อบุคคลที่สาม  ต้องมีคนที่สามค่ะ ถ้ามีแค่สองคน คือด่ากันเองสองคน เรียกดูหมิ่นซึ่งหน้า
3. โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง
การเข้าข่ายหรือไม่ต้องดูที่คำพูดด้วยค่ะว่าประมาณไหน

...............................

พยานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปก็ได้แล้วครับ
1/7/53 โพสต์โดย woodmemory
2 จาก 2
กฎหมายไม่บอกว่ากี่คน แต่กล่าวว่ากระทำการหมิ่นประมาทต่อบุคคลที่3 เป็นความหมิ่นประมาทมีโทษทาง
ป.อาญาทั้งจำทั้งปรับติดคุก2ปี (ถ้าจำไม่ผิด)ส่วนโทษปรับส่วนมากจะไม่ใช้อยู่ในดุลพินิจของศาล
1/7/53 โพสต์โดย ผลบุญ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การปกครองทอ้งถิ่น
ท่านคิดว่าปัญหาการเมืองการปกครองส่วนทอ้งถิ่นมีอะไรบ้าง
คนดีๆทุกวันนี้หายากๆมากนับวันนอ้ยลง
วิธีทําให้ขาใหญ่ขึ้น
เราช่วยวกันวิเคราะห์ข้อดีขอ้เสียของการเลือก สว กันบ้างครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู