หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประวัติลาวสมเด็จ
สังคมศาสตร์ | ประวัติศาสตร์ 2/9/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
เพลงลาวสมเด็จ

เพลงลาวสมเด็จเดิมเป็นเพลงอัตรา ๒ ชั้น สำเนียงลาวเพลงหนึ่ง ซึ่งบรรเลงอยู่ในเพลงเรื่องลาวสมเด็จ เป็นเพลงเก่าที่นิยมใช้บรรเลงกันในวงปี่พาทย์และเครื่องสายมาช้านาน ต่อมามีผู้นำไปใช้เป็นเพลงร้องในการแสดงละคร โดยตัดทำนองให้สั้นลงตามความเหมาะสมของการแสดง เรือเอก ชิต แฉ่งฉวี ได้แต่เพลงลาวสมเด็จ ๓ ชั้น ขึ้นจากอัตรา ๒ ชั้น ของเดิมและเปลี่ยนทำนองในเที่ยวกลับของอัตรา ๒ ชั้นเสียใหม่ พร้อมทั้งแต่งชั้นเดียวขึ้นให้ครบเป็นเพลงเถา เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๐๒

เพลงลาวสมเด็จถูกนำไปบรรจุในละครเรื่องพระลอ พระนิพนธ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์

ต่อมาครูมนตรีตราโมทได้แต่งบทร้องเพลงลาวสมเด็จขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทย ในปี ๒๕๒๑ กระทรวงศึกษาธิการได้นำเพลงลาวสมเด็จเนื้อร้องของท่านนี้บรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอน วิชาขับร้องและดนตรีสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ โดยมีการจัดทำโน้ตของเพลงดังกล่าวประกอบด้วย

งานวันครูมนตรีตราโมท ปี ๒๕๕๑ นี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ( ศิลปินแห่งชาติ ) ร้องเพลงลาวสมเด็จ เนื่อเพลงของครูมนตรี ตราโมท

เนื้อร้องเพลงลาวสมเด็จ

อันสมเด็จพระมหากษัตริย์ราช เป็นขวัญชาติธงชัยของไทยผอง
( สร้อย ) ชื่นหฤทัย เรามีธงชัยขวัญใจชาติเอย
เป็นฉัตรแก้วกั้นเกศประเทศครอง ทรงปกป้องประชาราษฎร์ให้ร่มเย็น
( สร้อย ) ชื่นพระคุณ ด้วยทรงการุณย์ไทยอุ่นอกเอย
ควรเคารพอภิวันท์มั่นดวงจิต เชิดบูชิตพระคุณไว้ให้สูงเด่น
( สร้อย ) มั่นดวงใจ เทิดพระคุณไว้เหนือใดอื่นเอย
ร่วมจงรักภักดีมิวายเว้น ให้สมเป็นไทยชาติรักราชเอย
( สร้อย ) มั่นภักดี ในบาทธุลีมิมีเปลี่ยนเอย

( ครู มนตรี ตราโมท ผู้ประพันธ์บทร้อง )
2/9/53 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 2
ใครเป็นผู้แต่งเพลงลาวสมเด็จ
9/2/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ประวัติสมเด็จโต วัดไก่จันทร์ 2521
ประวัติวัดราชประดิษฐาน
หนังสือประวัติคลองแสนแสบ
อยากทราบว่า ถ้าจะไป เวียงจันทน์ มีอะไรที่น่าสนในมั้ง
ประเทศที่น่าไปเที่ยวในกลุ่มอาเซี่ยนด้วยกันมากที่สุดคือประเทศใด?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู