หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
คำว่า have คือคำว่า มี ใช่ไหม ใช้ได้กับทุกประโยคเลยไหม
อย่างฉันมีความสุข i have a happy ?
ฉันมีรถ  i have a car     ?
ใครเทพมาสอนน่อย
ภาษาอังกฤษ 8/10/54 โพสต์โดย ตบเกรียนแตก
คำตอบ
1 จาก 4
I'm happy แปลว่าฉันมีความสุข ไม่ใช้ have และ have ยังใช้ได้กับกรณีอื่นๆที่ไม่ได้แปลว่า มี ก็ถมไป   ต้องหมั่นดูหนังหรือรายการต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษ เช่น ทีวีที่มี 2 ภาษา น่ะ จะทำให้พัฒนาได้ดียิ่ง ๆ ๆ กว่าอ่านแต่ตำราในสถานศึกษาเพียงอย่างเดียว    อ้อ ! ดูเหมือนจะมี Student Weekly อีกฉบับที่น่าอ่านนะ  นสพ. ภาษาอังกฤษบ้านเราก็มีหลายเล่ม    พยายามศึกษาครับ หากอยากเอาดีทางภาษา
8/10/54 โพสต์โดย ลภ คนเจียงใหม่
2 จาก 4
คงอย่างที่ คนเจียงใหม่ว่านะคะ ไม่ต้องตรงตัวขนาดนั้นก็ได้คะ
8/10/54 โพสต์โดย PaiizZ-MRK
3 จาก 4
have เมื่อเป็นกริยาแท้
แปลว่ามี เช่น I have a car ฉันมีรถ
แปลว่ากิน เช่น I had my lunch at 12.15 ฉันกินข้าวเที่ยงตอน 12.15
แปลว่าเป็น เช่น I have fever ฉันเป็นไข้

แต่เมื่อเป็นกริยาช่วย have จะใช้แสดงความสมบูรณ์ใน perfect tense (has/have/had + past participle หรือ กริยาช่องที่ 3) เช่น
I have already had my lunch at 12.15 แปลว่า ฉันกินข้าวเที่ยงเรียบร้อยแล้วตอน 12.15
I have just had my lunch at 12.15 แปลว่า ฉันเพิ่งจะกินข้าวเที่ยงเมื่อตอน 12.15
้have ข้างหน้าเป็นกริยาช่วย have (had) เป็นกริยาแท้แปลว่ากิน
ทั้งสองประโยคนั้นผู้พูดได้กินข้าวกลางวันและเสร็จสิ้นไปแล้ว โดย have already จะเน้นว่าเรียบร้อยแล้ว  ส่วน have just จะเน้นว่าเพิ่งเสร็จสดๆร้อนๆ

นอกจากนั้นยังมีกริยาช่วย have ในอีกรูปแบบ คือ have to แปลว่า จำเป็น (ต้อง)
เช่น I have to read this book before the weekend. ฉันต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ก่อนสุดสัปดาห์

และยังมีสำนวนเกี่ยวกับ have อีกหลายสำนวนเช่น
have to live with แปลว่า จำเป็นต้องทนต่อ / จำเป็นต้องทนกับ
have too many irons in the fire แปลว่า มีหลายอย่างต้องทำในเวลาเดียวกัน

ส่วน Happy เป็นคุณศัพท์ หรือ adjective จะใช้กับ be คือ I am happy ฉันมีความสุข
เราจะใช้ have ก็ต่อเมื่อ happy แปรสภาพเป็นคำนาม นั่นก็คือ happiness
เช่น Have you found happiness? คุณเคยได้พบกับความสุขที่แท้จริงไหม (สำนวนแบบฝรั่งนะครับ "พบความสุข" สำนวนไทยก็คือ เคยสุขจริงๆไหม)

นี่เป็นบางส่วนเท่านั้นนะครับ ต้องลองศึกษาเพิ่มเติมดู
8/10/54 โพสต์โดย 'O-O'
4 จาก 4
การใช้ have (has) นะครับ

1. ใช้เป็นกริยาสำคัญในประโยค  แปลว่า  มี หรือ รับประทาน โดยแยกใช้กับประธานในประโยค (เอกพจน์ใช้ has, พหูพจน์ใช้ have)
- He, She, It ใช้ has ส่วน I, You, We, They ใช้ have
 He  has  many  pens.                    Tommy has  a  cat.
 I  have breakfast.                          We  have  a  big  car.

2. เป็นกริยาช่วยในโครงสร้างของรูปประโยค  Perfect  Tense ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้าอีกเหตุการณ์หนึ่ง
โครงสร้าง
Subject + has, have + v3             ในกรณีที่เป็น active voice
Subject + has, have + been + v3  ในกรณีที่เป็น passive voice
 I have gone to Hua Hin.
 Salin has been a teacher for nine months.

การใช้ have ในประโยคปฏิเสธ จะมี Verb ช่วยคือ do, does สัมพันธ์กับประธาน โดยในประโยคเราจะใช้ have ทั้งหมดไม่ว่าประธานอะไร เช่น
 He  does  not  have  brother.
 They  do  not  have any  brother.

การใช้ have ในประโยคคำถาม จะมี Verb ช่วยคือ do, does สัมพันธ์กับประธาน โดยในประโยคเราจะใช้ have ทั้งหมดไม่ว่าประธานอะไร เช่นกัน
 Do you have  some  money ?
 Does it  have  a  tail ?

ประมาณนี้ล่ะครับ
อ้อ อารมณ์ความรู้สึกเราจะไม่ใช้ have, has นะครับ จะเป็น
I am happy
I am sad
8/10/54 โพสต์โดย KcaHruNe
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
That (ที่,ว่า) จำเป็นต้องใช้ในประโยคที่มี ที่,ว่า เสมอไปไหมครับ?
ถ้าแต่งประโยคการใช้ on กับประโยคนี้ The birds are on the tree. ใช้ได้หรือไม่
ประโยคภาษาอังกฤษค่ะ แปลๆๆ
ช่วยแต่งประโยคภาษาอังกฤษให้หน่อยครับ
ประโยคนี้หมายความว่าอะไรคะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู