หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
"อาการครบ 32 " หมายความว่าอย่างไร
อาการที่ 1 คืออะไร

.
.
.
.
อาการที่ 32 คืออะไร
สงสัยไปเรื่อยๆ | ความรู้ทั่วไป | ภาษาไทย 7/11/51 โพสต์โดย Tanu
คำตอบ
1 จาก 10
ร่างกายคนเราแบ่งออกเป็น 32 ส่วน
ยกตัวอย่าง ถ้า เกิดมาอวัยวะใดหายไปเช่น นิ้วหรือหู ก็คือไมครบ 32 เป็นต้นครับ
7/11/51 โพสต์โดย jekung
2 จาก 10
คำว่า อาการ 32 เป็นคำที่มาจากคติในทางพระพุทธศาสนา ที่ถือว่าร่างกายของคนเราสามารถพิจารณาจำแนกออกเป็นธาตุทั้ง 4 คือ ปฐวีธาตุ (ธาตุดิน)  อาโปธาตุ (ธาตุน้ำ)  เตโชธาตุ (ธาตุไฟ) และ วาโยธาตุ (ธาตุลม)  ในจำนวนธาตุทั้ง 4 นี้ มีอยู่ 2 ธาตุ ที่สามารถจับต้องได้ คือ ปฐวีธาตุ กับ อาโปธาตุ

ปฐวีธาตุ เป็นธาตุที่มีลักษณะแข้นแข็ง มี 19 อย่าง ได้แก่ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า  กับ มันสมอง อีก 1 อย่าง รวมเป็นทั้งหมด 20 อย่าง  ส่วน อาโปธาตุ เป็นธาตุที่มีลักษณะเอิบอาบ มี 12 อย่าง ได้แก่ ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันข้น น้ำตา เปลวมัน น้ำลาย น้ำมูก ไขข้อ มูตร   หากเรานับรวม ปฐวีธาตุ และ อาโปธาตุ ก็จะได้ 32 อย่าง เราจึงเรียกว่า อาการ 32 ซึ่งตรงกับภาษาบาลีว่า ทวัตติงสาการ     อาการ 32 จึงมิได้หมายถึงอวัยวะ 32 ส่วน อย่างที่หลายคนเข้าใจ แต่หมายถึงส่วนที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกายของเราตามที่อธิบายไว้เบื้องต้น
7/11/51 โพสต์โดย Numthon
3 จาก 10
เป็นคำที่ใช้พูดเปรียบเปรยมากกว่า
เพราะอวัยวะของคนมี 32 ส่วน
อาการครบ 32 ก็น่าจะหมายความว่า ไม่เป็นอะไร สบายดี ไม่พิกลพิการ
7/11/51 โพสต์โดย น้องวุฒิน่ารัก
4 จาก 10
ตอบต่อท้าย #1
ชอบภาษเก่า ในข้อมูลคุณ Numthon
1. แข้นแข้ง
2. เอิบอาบ
เข้าถึงภาษาเก่าเลยจริงๆครับ ..
=======================
อ้อ.. ผมคัดลอกมาจากกระทู้ในเว็บชาวบ้านเขาครับ
ว่าจะใว่ลิ้งค์อ้างอิงค์ พอดีคอมฯ ทำท่าจะแฮ๊งค์ ก็เลยรีบส่งคำตอบครับ
กลัวว่าจะกลับไปหาอีกไม่เจอ...
7/11/51 โพสต์โดย Numthon
5 จาก 10
คูณNumthonตอบถูกแล้วค่ะ  ขอเสริมนิดเดียว(จริงๆ)จากคติทางพุทธเมื่อรับมาเป็นคติไทยเรายังแบ่งว่าในอวัยวะ ๓๒ ส่วนที่ประกอบเป็นร่างกายมนุษย์นั้น เรารับมาจากพ่อ ๒๐ ส่วน(ที่เป็นปฐวีธาตุ) จากแม่ ๑๒ ส่วน(ที่เป็นอาโปธาตุ) ค่ะ
7/11/51 โพสต์โดย ป๊าป้า
6 จาก 10
คูณNumthonตอบถูกแล้วค่ะ  ขอเสริมนิดเดียว(จริงๆ)จากคติทางพุทธเมื่อรับมาเป็นคติไทยเรายังแบ่งว่าในอวัยวะ ๓๒ ส่วนที่ประกอบเป็นร่างกายมนุษย์นั้น เรารับมาจากพ่อ ๒๐ ส่วน(ที่เป็นปฐวีธาตุ) จากแม่ ๑๒ ส่วน(ที่เป็นอาโปธาตุ) ค่ะ
7/11/51 โพสต์โดย ป๊าป้า
7 จาก 10
อาการครบ32 คือร่างกายมีอวัยวะครบทุกส่วน
7/11/51 โพสต์โดย โลตัส
8 จาก 10
คำว่า อาการครบ 32   กับ อาการ32  แยกอธิบายได้ดังนี้
"อาการครบ 32 "
-.ภาษาชาวบ้านชอบพูดตอนเด็กแรกเกิด อาการครบ32 คือ อวัยวะร่างกายครบถ้วน พ่อแม่ก็โล่งอกโล่งใจไป จะได้เลี้ยงง่ายๆ โตไวๆ

"อาการ 32 "
อันที่สองนี้ลึกสักหน่อย  " อาการ32 "   ที่แท้จริง เป็นเรื่องเฉพาะของ กัมมัฏฐาน  คือ
พระโยคาวจร* พิจารณาธาตุสี่ อันประกอบด้วย อาการ 32 ดังนี้  ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไส้เล็ก ไส้ใหญ่ อาหารใหม่ อาหารเก่า มันสมอง ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันข้น นำตา มันเหลว น้ำลาย น้ำมูก ไขมัน มูตร
เพื่อให้เกิดความเบื่อหน่าย  ให้คลายจากความยึดถือ ถือมั่น ในกายของตน ว่ามิใช่ตนของตน แต่ธาตุสี่มารวมกันชั่วคราว ไม่เที่ยง และเปลี่ยนแปลง   นับตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ล้วนเป็นทุกข์ ไม่อาจบังคับได้ดังใจตน พิจาณาอย่างนี้เพื่อให้เห็นจริงตามความเป็นจริงในปัจจุบัน
ซึ่งยังมี กรรมฐานอื่นๆร่วมพิจารณา ด้วยเช่น มรณานุสติกรรมฐาน อสุภกรรมฐาน กายคตานุสติกรรมฐาน  ธาตุสี่(ที่ว่าไว้ข้างบนโดยย่อ) จนถึง 40ห้องกรรมฐาน รวมเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฎฐาน  หนึ่งในสี่ของสติปัฎฐาน 4
ยาวอะ แต่มีประโยชน์ รู้ไว้คุ้มครองจิตใจเพื่อให้อยู่ในสังคมที่ซับซ้อนโดยไม่เดือดร้อน

***พระโยคาวจร หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติภาวนา สมาธิวิปัสสนา
เวบข้างล่างเด็กไม่ควรเข้าไปดู    เป็นเรื่องซากมนุษย์ ธาตุขันธ์ที่เหลืออยู่ ไม่มีจิตผู้รู้
7/11/51 โพสต์โดย Miscellanous
9 จาก 10
แหะๆๆ...อันนี้ไม่รู้ครับ...
ขอบคุณกับความรู้ใหม่ที่ได้ครับ...
7/11/51 โพสต์โดย คันทรีแมน
10 จาก 10
อาการ32นี่เอามาจากพุทธศาสนา มีดังนี้

1เกสา : ผมทั้งหลาย
2.โลมา : ขนทั้งหลาย
3.นะขา : เล็บทั้งหลาย
4.ทันตา : ฟันทั้งหลาย
5.ตะโจ : หนัง
6.มังสัง : เนื้อ
7.นะหารู : เอ็นทั้งหลาย
8.อัฏฐิ : กระดูกทั้งหลาย
9.อัฏฐิมิญชัง : เยื่อในกระดูก
10.วักกัง : ม้าม
11.หะทะยัง : หัวใจ
12ยะกะนัง : ตับ
13.กิโลมะกัง :พังผืด
14.ปิหะกัง : ไต
15.ปับผาสัง : ปอด
16.อันตัง : ไส้ใหญ่
17.อันตะคุณัง : สายรัดไส้
18.อุทะริยัง : อาหารนอนท้อง
19.กะรีสัง : อาหารเก่า
20.ปิตตัง : น้ำดี
21.เสมหัง : น้ำสเลด
22.ปุพโพ : น้ำเหลือง
23.โลหิตัง : น้ำเลือด
24.เสโท : น้ำเหงื่อ
25.เมโท : น้ำมันข้น
26.อัสสุ : น้ำตา
27.วะสา : น้ำมันเหลว
28.เขโฬ : น้ำลาย
29.สิงฆาณิกา : น้ำมูก
30.ละสิกา : น้ำไขข้อ
31.มุตตัง : น้ำมูตร
32.มัตถะเก มัตถะลุงคัง : เยื่อมันสมองในกระโหลกศรีษ
7/11/51 โพสต์โดย sam2551
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
อาการอย่างไรถึงจะรู้ได้ว่าเรามีประจำเดือน
อาการเบื้องต้น ของคนที่มี โอกาส เป็นโรคหัวใจ มีอาการ อย่างไร ครับ
อาการ โลกส่วนตัวสูง เป็นอย่างไรครับ?
Fibromyalgia คืออะไรครับ
เกี่ยวกับยา Imodium
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู