หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
องค์การบริหารส่วนตำบลคืออะไร
รัฐบาล | สังคม 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 4
องค์กรบริหารส่วนตำบล (อบต.) คือ หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคลและราชการส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2538
30/3/51 โพสต์โดย jkumbe14
2 จาก 4
ปัจจุบันแก้ไขมาแล้ว 6 ครั้งแล้วนะครับ
1/12/52 โพสต์โดย aaroadsthailand
3 จาก 4
http://www.obtsongpeenong.go.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=73:2009-05-03-16-55-42&catid=40:2009-05-03-16-40-33
23/4/53 โพสต์โดย ผู้มีดวงตาแห่งสวรรค์
4 จาก 4
คือ หน่วยงานราชการที่ทำหน้าที่ดูแลบริหารจัดการภายในท้องถิ่นตำบลนั้น ๆ มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีโครงสร้างการบริหารแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  1 สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  2 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
22/11/53 โพสต์โดย B.M.
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
อยากทำงานที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องสอบผ่าน กพ ไหม๊ค่ะ ถ้าไม่ ต้องสมัครอย่างไรบ้าง สมัครที่ไหน ขอบคุณค่ะ
ทำไมไม่มีองค์การบริหารส่วนอำเภอครับ
ประวัติอำเภอวังเจ้า
สถานที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีอยู่ที่ไหน
องค์การภาครัฐ คือองค์การแบบใด
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู