หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ส่วนประกอบของโครงงานสังคมมีอะไรบ้าง
โรงเรียน 16/12/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
การทำโครงงานสังคม ก็คล้าย ๆ กับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ครับ
         1. ชื่อโครงงาน
         2. ผู้จัดทำโครงงาน
         3. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
         4. ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
         5. วัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน
         6. สมมติฐานของการศึกษา
         7. ขอบเขตของการทำโครงงาน
         8. วิธีดำเนินการ
         9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
         10. แผนการกำหนดเวลาปฏิบัติงาน
         11. เอกสารอ้างอิง
ส่วนมากโครงงานสังคม มักจะทำเป็นโครงงานสำรวจ ครับ จึงไม่ต้องมีตัวแปรต้น ตัวแปรตาม
ตัวอย่างของโครงงานสังคม เช่นจะทำเรื่องเกี่ยวกับ อาชีพของคนในชุมชน
หรือ ประวัติของชื่อวัด ชื่อหมู่บ้าน หรือไม่ก็ทำโครงงานสำรวจเกี่ยวกับชื่อวัด ชื่อแม่น้ำ เป็นต้น
17/12/53 โพสต์โดย ครูเกียรติ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ใครโครงงานบ้างคับ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทอะไรก็ได้ ม.5 ครับ
ช่วยเรื่องโครงงานทีครับ
ช่วยคิดโครงงานวิทยาศาสตร์หน่อยค่ะ
รูปเล่มโครงงานวิทย์ ม.2
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู