หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เจ้านายฝ่ายเหนือใช้นามสกุลอะไรกันบ้าง
เห็นว่ามีนามสกุลเฉพาะของผู้ที่สืบเชื้อสายจากเจ้าทางเหนือ  เลยอย่างรู้ว่ามีนามสกุลอะไรกันบ้าง  และต้นสกุลนั้นคือเจ้าพระองค์ใดบ้าง
ความรู้สึก | ปัญหาคาใจ 19/4/53 โพสต์โดย daaa
คำตอบ
1 จาก 5
เอาลิงค์นี้มาให้ค่ะ มีข้อมูลและรายละเอียดมากทีเดียว ลองอ่านดูนะคะ
http://www.globalgroup.in.th/encyclopedia_lanna.html
19/4/53 โพสต์โดย คิตตี้
2 จาก 5
เท่าที่รู้ก็มีประมาณนี้มั้งครับ ถ้ามีอีกก็ช่วยพิมพ์เติมก็ดีครับ จะได้ประดับความรู้
ณ  เชียงใหม่  ต้นตระกูลคือ พระเจ้ากาวิละครับ  ผู้ได้รับพระราชทานคือ เจ้าแก้วนวรัตน์ ผู้ครองนครคนสุดท้าย
ณ  น่าน  คือ  พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช (สุริย)  พระเจ้าผู้ครองนครน่าน
ณ  ลำปาง   คือ เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต (บุญทวงษ์)  เจ้าผู้ครองนครลำปาง
ณ ลำพูน  คือ เจ้าจักรคำขจรศักดิ (น้อยจักรคำ)  เจ้าผู้ครองนครลำภูน
ตุงคนาคร  คือ เจ้าราชภาติกวงศ์ (เจ้าน้อยดวงทิพย์) เป็นราชบุตรเจ้าน้อยอินถา
ธนัญชยานนท์   คือ  เจ้าราชวงศ์ (หนานไชยเทพ หรือ บุญเป็ง) ราชบุตรของเจ้าขัติ เจ้าเมืองตากกับแม่เจ้าบัวเที่ยง  
ลังกาพินธุ์  คือ  เจ้าหลวงเหมพินธุไพจิตร เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์ที่ 8
วงศ์ดาราวรรณ  คือ   สืบเชื้อสายมาจาก เจ้าหลวงดาราดิเรกรัตน์ไพโรจน์ เจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ 7
พรหมวงศ์นันท์   คือ  เจ้าไชยสงคราม (มธุรศ)
มหาวงศ์นันท์     คือ  เจ้าวรญาติ (เทพรส)
มหายศนันท์       คือ  เจ้าอุตรการโกศล (มหาชัย)
จันทรปัญญา      คือ  หลวงขจัดจัณทนิกร (ใหม่แก้ว)
จิตตางกูร           คือ  พระยาจิตสวงษ์วรยศรังศี (น้อยจิตวงศ์)
เชื้อเจ้ดตน  คือ  สืบเชื้อสายจาก เจ้าพระยาสุลวฤาไชยสงคราม (หนานทิพย์ช้าง)
ขุนศึกเม็งราย  คือ เจ้าฟ้าขุนศึกเม็งราย
ณ  เชียงตุง คือ  เจ้าฟ้ารัตนะก้อนแก้วอินแถลง พระเจ้าผู้ครองนครเชียงตุง องค์สุดท้าย
และ นามสกุล สิโรรส (ไม่ทราบใครเป็นต้นตระกูล)  
มี สกุล เชื้อเมืองพานด้วยครับ
เจ้าทางพะเยาก็มีสกุลดังนี้ ต้นสกุลคือ พระญาประเทศอุดรทิศ หรือพระญามหาวงศ์  มีดังนี้
สกุล ศีติสาร คือ เจ้าฟ้าญาร้อย(เจ้าน้อยศีธิวงศ์)
มหาวงศ์  คือ  เจ้าหลวงมหาวงศ์
วิรัตน์เกษม  คือ  เจ้าราชบุตรแก้ววิราช
จันทยศ   คือ  เจ้าราชบุตรจันทยศ
ศักดิ์สูง    คือ   เจ้าบุรีรัตน์เมืองพะเยา หรือเจ้าเมืองแก้ว
ไชยเมือง   คือ  เจ้าราชบุตรศรีสองเมือง หรือเจ้าน้อยใจเมือง
สูงศักดิ์     คือ   ?
สุยะราช   คือ  เจ้าราชสัมพันธวงศ์หรือเจ้าคำผาย
ศักดิ์ศรีดี  คือ  ?
วงศ์สุวรรณ   คือ  ?
เทาวัลย์หรือเถาวัลย์   คือ  ?
เจ้าทางแพร่ก็มี  
แพร่พันธุ์  วังซ้าย ผาทอง  เทพวงศ์  วงศ์บุรี  วงศ์พระถาง  ขัติยวรา  รสเข้ม  แสนศิริพันธุ์  วงศ์เมืองแก่น  
ไชยประวัติ  วงศ์วรรณ   วิจผัน  บุตรรัตน์   นามวงศ์  แก่นหอม   แก่นจันทร์หอม  ศรีจันทร์แดง   อิ่นคำลือ  
อุตรพงศ์  มหายศปัญญา   วราราช   ใยญาณ  เมืองพระ  ดอกไม้  สารศิริวงศ์  หัวเมืองแก้ว  รัตนวงศ์  
นันทิยา  กันจรรยา   วงศ์วรญาติ  
แล้วสกุล
ณ พิกุล กะ  ณเชียงของนี้ใช้หรือป่าวไม่รู้นะครับลองหาดูละกันถ้ายังไงมีสกุลอื่นอีกก็เม้นกันมานะครับอยากทราบเหมือนกัน
20/4/53 โพสต์โดย ใครเป็นผู้สังหาร ร.8
3 จาก 5
ดูเจ้าทางอิสานบ้างครับ

พรมประกาย ณ นครพนม
สูตรสุคนธ์ ณ นครพนม
พิมพานนท์ ณ นครพนม
สิงหะวาระ (สายนครพนม)
นาครทรรภ (สายนครพนม)
กิติศรีวรพันธุ์ (เจ้าเมืองท่าอุเทน นครพนม)
แก้วมณีชัย (เจ้าเมืองเรณูนคร นครพนม)
เตโช (อุปราชเมืองเรณูนคร นครพนม)
รามางกูร (ตาแสงธาตุพนม นครพนม)
พรหมสาขา ณ สกลนคร
จันทรสาขา (เจ้าเมืองมุกดาหาร)
ณ อุบล
บุตโรบล (สายเจ้าอุบล)
สุวรรณกูฏ (เจ้าเมืองอุบลองค์ที่ ๓)
สิทธิรัตน์ (สายนครพนม)
ยอดเพ็ช (พระยอดเมืองขวาง หรือขำ เจ้าเมืองคำม่วน ลาว)
ณ หนองคาย
ณ ร้อยเอ็จ
ณ กาฬสินธุ์
ณ จำปาสัก
ณ พล ( เจ้าเมืองพล ขอนแก่น)
ดีบุญมี ณ ชุมแพ (ขุนบริบาลบำรุง หรือเลี้ยง กำนันชุมแพ ขอนแก่น)
สุวรรณเลิศ (เจ้าเมืองกันทรวิชัยหรือคันธารวิไชย์ มหาสารคาม)
สุวรรณวงศ์ (สมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา ราชอาณาจักรลาว)
เรืองสุวรรณ (เจ้าทางอีสานที่มีเชื้อพระเจ้าไชยเชษฐามหาราช ล้านช้าง)
ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
ณ เมืองแปะ (เจ้าเมืองบุรีรัมย์)
ราชาโคตร (เจ้าเขมรหนีมาอยู่อีสานล่าง)
วรบุตร (เจ้าเมืองแก่นท้าว เลย ปัจจุบันอยู่ลาว นามสกุลหลวงปู่หลุย จันทสโร)
แก่นแก้ว ( เพียแก่นท้าวเปนต้นตระกูล นามสกุลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)
ลาวัณบุตร (เจ้าเมืองจตุรัสสี่มุม ชัยภูมิ)
มังคละคีรี ( เจ้านครพนม)
หงษ์ภักดี (เจ้านครพนม)
สุวรรณกูฏ (นอกจากเจ้าอุบล เจ้าเมืองพิบูลมังสาหารและเจ้าเมืองมหาชนะชัยก็ใช้)
พรหมวงศานนท์ (เจ้าอุบล)
เสนจันทฒิไชย (เจ้าเมืองหรือผู้ว่าราชการเมืองไชยบุรี นครพนม)
ณ ยโสธร
ณ จำปาศักดิ์
อินทร์เอี่ยม
อินทร์เอี่ยม ณ จำปาศักดิ์
ณ ภูไท
6/10/53 โพสต์โดย ม้านิลมังกร
4 จาก 5
เพิ่มเติมทางสายสกุล เมืองหนองคาย นะครับ
ณ หนองคาย - คือ พระปทุมเทวาภิบาล (บุญมา ณ หนองคาย)  มีพระยาวุฒาธิคุณ(แพ) รับพระราชทานนามสกุล จาก ร.6
รักขพันธ์ ณ หนองคาย - คือ ลูกหลานพระยาวุฒาธิคุณ (แพ) ซึ่งจัดตั้งนามสกุลนี้ขึ้นมาใหม่
วุฒาธิวงศ์ ณ หนองคาย - คือ บุตรชายของพระยาวุฒาธิคุณ(แพ) ได้จัดตั้งใหม่ โดยนำนามของบิดาคือ พระยาวุฒาธิคุณ(แพ)มาบวกกับคำว่า อนุวงศ์
มหาศิริพันธุ์ - คือ พระยามหาเสนา (คง มหาศิริพันธุ์) ผู้ช่วยในการปราบกบฎฮ่อ ที่เมืองหนองคาย
สกุลคู - คือ ขุนพิพัฒน์โภคา (ชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งทำคุณประโยชน์แก่จังหวัดหนองคายในอดีต ตอนช่วงน้ำท่วม)
สกุลมีฤทธิ์ -  (ผู้ที่ทำความดีความชอบผู้หนึ่ง ในเมืองหนองคายในอดีตเป็นต้นสกุล)
ระวิวรรณ -  (ผู้ที่ทำความดีความชอบผู้หนึ่ง ในเมืองหนองคายในอดีตเป็นต้นสกุล)
ภมรศิริ - หลวงนครนิคมพิทักษ์
สุริยวงศ์ - พระปทุมสุริยวงศ์ บุตรชายคือ เจ้าคุณพระนคร มีบุตรสาวคือ สุข สุริยวงศ์ (หม่อมสุข ทองใหญ่) ซึ่งเป็นหม่อมใน กรมหลวงประจักษ์ฯ
สาริโก - ตระกูลพ่อค้าร่ำรวยในหัวเมืองโพนพิสัย
พุฒคำ - ตระกูลพ่อค้าร่ำรวยในหัวเมืองหนองค่าย
สิงหศิริ - พระยาสุนทรธรรมธาดา (ผู้บริหารราชการในหัวเมืองโพนพิสัย)
นาครทรรพ - เจ้าคุณอุ้ย นาคทรรรพ
วัฒนสุข - เจ้าคุณสุข วันสุข
สีมะสิงห์ - ขุนธนาภาลบริรักษ์
5/4/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
5 จาก 5
ต้นตระกูล สิโรรส คือ เจ้าสุริยวงศ์ เป็นโอรสเจ้าน้อยกาวิละ เจ้านายในราชสกุลเชียงตุง (เขมรัฐ) ที่อพยพมาอยู่เชียงใหม่ กับเจ้าหญิงจันทน์หอม ณ เชียงใหม่ เจ้าสุริยวงศ์รับราชการในสมัยพ่อเจ้าอินทวโรรสสุรยวงศ์ (ระหว่าง พ.ศ. 2440-2452) เป็นผู้ที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญหลายด้าน เป็นกวีที่ฝีปากดีเยี่ยม ทั้งเป็นนายช่างเอกที่มีความชำนาญสูงยิ่งในการแกะสลัก ผลงานช่างของท่านคือ แท่นแก้วพระพุทธรูปและสัตตปริภัณฑ์ (เชิงเทียนขนาดใหญ่) ปัจจุบันอยู่ในวัดสำเภา เชียงใหม่ ด้านราชการงานปกครอง เป็นนายกองตระเวนด่านชายแดนด้านแม่ฮ่องสอน ขุนยวม ซึ่งมีโจรผู้ร้ายชุกชุม จนเป็นที่เกรงขามทั้งคนไทยและคนต่างชาติ สมรถกับเจ้าหญิงสุคัณธา ณ เชียงใหม่ ถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. 2478 ท่านเป็นต้นสกุลสิโรรส ซึ่งผู้ที่ได้รับพระราชทานนามสกุล คือ เจ้าสุบิน สิโรรส เป็นวิศวะกรผู้บุกเบิกตัดถนนทางสายใต้
25/10/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
นามสกุลก่อนชื่อมีประเทศไรบ้าง
วิธีค้นหาชื่อคน นามสกุล ในประเทศไทย
เรื่องของนามสกุล
นามสกุล ผิดหรือไม่
นามสกุลเดียวกันเป็นแฟนกันได้ไหม
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู