หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ที่มาของ พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อยากรู้จริงๆ
ข้อมูล 5/2/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ผู้ฝ่าฝืน พรบ.ครูและบุคลากรทาการศึกษามีความผิดหรือไม่
ผู้บริหารไม่ควรให้คำสัญญาใดๆ ต่อบุคลากรในองค์กรเพราะเหตุใด ?
ผมกำลังจะทำฐานข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษา จะไปเก็บข้อมูล ผมต้องเก็บข้อมูลอะไรบ้างครับ
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ มีความจำเป็นอย่างไรต่อการพัฒนาประเทศ
ชุมชนศึกษา จบมาทำอะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู