หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
โบสถ์(พุทธ)มีไว้ใช้ทำอะไรครับ?
ปัญหาคาใจ 5/12/54 โพสต์โดย Mazeltop
คำตอบ
1 จาก 1
โบสถ์ หรือพระอุโบสถ มีไว้สำหรับให้พระสงฆ์ใช้ทำสังฆกรรม คือทำกิจของสงฆ์ที่เป็นการสงฆ์โดยเฉพาะ เช่น บวช สวดปาฏิโมกข์
รับกฐิน เป็นต้น และใช้ทำวัตรสวดมนต์ ทำบุญเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ก็ได้
6/12/54 โพสต์โดย ตถตา มันก็เป็นอย่างนั้นนั่นเอง
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ชายสามโบสถ์เป็นยังไง แล้ว 1- 2- -4- 5 โบสถ์ละแบบไหนดีกว่ากัน
ประวัติโบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมลโดยละเอียด
แต่งงานที่โบสถ์
พุทธองค์ตรัสสรุปเรื่องสุวรรณหังสชาดกไว้ว่าอย่างไรค่ะ
เทวดาแบบพุทธต่างจากเทวดาฝรั่งอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู