หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เทคนิกการสร้าง อำนาจในการอธิฐาน (1ในวสี 5)
วสีทั้ง 5 คือ

( 1 ) อาวัชชนวสี ชำนาญคล่องแคล่วในการนึก ถ้าปรารถนาจะนึกถึงองค์ฌาณที่ตนได้ ก็นึกได้เร็วพลัน มิได้เนิ่นช้า มิต้องรอนานถึงชวนจิตที่ 4-5 ตกลง ยังภวังค์จิต 2-3 ขณะถึงองค์ฌาณที่ตนได้
(2) สมาปัชชนวสี คือชำนาญคล่องแคล่วในการที่จะเข้าฌาณอาจเข้าฌาณได้ในลำดับอาวัชชนจิต อันพิจารณาซึ่งอารมณ์คือปฏิภาคนิมิตมิได้เนิ่นช้า
(3) อธิษฐานวสี คือชำนาญในอันดำรงรักษาฌาณจิตไว้มิให้ตกภวังค์ ตั้งฌาณจิตไว้ได้ตามกำหนด ปรารถนาจะตั้งไว้นานเท่าใดก็ตั้งไว้ได้นานเท่านั้น
(4)วุฎฐานวสี คือชำนาญคล่องแคล่วในการออกฌาณ กำหนดไว้ว่าเวลานั้นๆ จะออกก็ออกได้ตามกำหนดไม่คลาดเวลาที่กำหนดไว้
(5) ปัจจเวกขณวสี คือชำนาญคล่องแคล่วในการพิจารณาองค์ฌาณที่ตนได้อย่างรวดเร็ว มิได้เนิ่นช้า ถ้าไม่ชำนาญไนปฐมฌาณแล้วอย่าพึงเจริญทุติยฌาณก่อน ต่อเมื่อชำนิชำนาญคล่องแคล่วในปฐมฌาณด้วยวสีทั้ง 5 ดังกล่าวแล้วอำนาจของการอธิฐาน
จะบรรลุผลได้ก็ต้องมาจากจิตที่มีกำลัง

จิตที่มีกำลังฐานที่สำคัญคือสัจจะ
การฝึกสัจจะที่ง่ายๆ ทำได้ตามนี้ เช่นอาราธนาศีล ๘

ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะบารมีจะขอรักษาศีล ๘
ให้ได้ ตลอดการสวดมนต์ภาวนานี้

อะหังภันเตติสะระเนนะสะหะ อัฐฐะ ศีลานิยาจามิ

ทุติยัมปิ อะหังภันเต ติสะระเนนะสะหะ อัฐฐะศีลานิยาจามิ
ตะติยัมปิ อะหังภันเต ติสะระเนนะสะหะ อัฐฐะศีลานิยาจามิ

๑. ปาณาติปาตา เวระมณี สิกขา ปะทัง สะมาธิยามิ

๒. อะทินนา ทานา เวระมณี สิกขา ปะทัง สะมาธิ ยามิ๓.อะพรัมมะจะริยา เวระมณี สิกขา ปะทัง สะมาธิ ยามิ


๔. มุสาวาทา เวระมณีสิกขา ปะทัง สะมาธิ ยามิ
๕. สุราเมระยะ มัจชะ ปะมา ธะฐานา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาธิ ยามิ
๖. วิกาละโภชะนา เวระมณี สิกขา ปะทัง สะมาธิยามิ
๗. นัฏจะคีตะวาฐิตะ วิสูกะทัศสะนา มาลาคันธะ วิเลปะนะ ธาระนะ
มันฑะนะ วิภูสะนัฏฐานา เวระมณี สิกขา ปะทัง สะมาธิ ยามิ
๘. อุจจาสะยะนะ มะหา สะยะนา เวระมณี สิกขา ปะทัง สะมาธิ ยามิ

อิมานิ อัฐฐะ สิกขาปะทานิ สะมาธิยามิ
อิมานิ อัฐฐะ สิกขา ปะทานิ สะมาธิยามิ
อิมานิ อัฐฐะสิกขา ปะทานิ สะมาธิยามิเมื่อ ได้ทำบ่อยๆ ต่อเนื่อง จะกลายเป็นกำลังอย่างดีเยี่ยม

ตั้งไว้น้อยนิดแล้วทำได้ เมื่อบ่อยเข้ามากเข้าก็ง่ายขึ้น
หยอดกระปุกทุกวันแม้วันละนิด วันนึงก็เต็มได้

ทีนี้ เวลาออกจากการสวดมนต์ หรือ ออกจากสมาธิ
ให้ฝึกทำอธิฐานทุกครั้ง
เลือกเอาซักหนึ่งประโยค
เช่น ขอให้สำเร็จพระนิพพานในชาติปัจจุบัน
หรือใครจะอธิฐานอะไรก็ได้ แต่ให้ใช้ประโยคนั้นเสมอ
เป็นการสร้าง กำลังอธิฐาน เพื่อให้ได้ความชำนาญ

พิมพ์ง่าย ทำง่าย ใช้เวลา โชคดีครับ^^
ศาสนา | การศึกษา | ธรรมะ | ปัญหาคาใจ | พุทธศาสนา 8/3/55 โพสต์โดย ปราบเทวด่า
คำตอบ
1 จาก 3
ขอบคุณครับ
8/3/55 โพสต์โดย นอร์ตัน
2 จาก 3
สาธุ ดีจังเลย
8/3/55 โพสต์โดย skate
3 จาก 3
เป็นประโยชน์มากเลย
ขอบคุณครับ
28/4/55 โพสต์โดย แก็ม แก็ม
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ศีล 5 เขียนเป็นภาษาบาลีอย่างไร
กำปาณาแปลว่า
กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ กรรมของคนที่ผิดศีลข้อที่สาม จะมีผลกรรมอะไรบ่าง
คุณคิดยังไงในเมื่อแฟนเก่าเราไปเปันแฟนของเพื่อนสะหนิดเราทังที่เพื่อนก็รู้ว่าเรายังรักคนนั้นยู่
อยากรู้บทสวดมนต์ก่อนนอนค่ะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู