หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประวัติ ดอกเข็มหอม
เลี้ยงนก | ปลูกต้นไม้ 19/1/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
ดอกเข็ม หรือ ต้นเข็ม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ixora chinensis Lamk.Ixora spp.
วงศ์ : RUBIACEAE

เข็มที่เหมาะสำหรับปลูกเป็นไม้มงคล คือ
    เข็มขาว
         - White Ixora
         - Ixora finlaysoniana
         - RUBIACEAE

    เข็มพญาอินทร์                    
         - Violet Ixora
         - Eranthemum norvosum
         - RUBIACEAE

    เข็มเศรษฐีพัทยา                
         - West Indian Jasmine
         - Ixora macrothyrsa cv.
         - RUBIACEAE  

หัวข้อ
ลักษณะทั่วไป
การเป็นมงคลและตำแหน่งที่ปลูก
การปลูกและการดูแลรักษา
ลักษณะทั่วไป
         ต้นเข็ม เป็นพรรณไม้ยืนต้นมีพุ่มขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางขนาดลำต้นมีความสูงประมาณ3-5 เมตรลำต้นเป็นต้นเดี่ยวหรือแตกกอแผ่สาขาออกไปเป็นต้นต้นเล็กกลมขนาดเส้นรอบวงประมาณ 4-10 เซนติเมตรลำต้นเรียบสีน้ำตาลกิ่งยอดมีสีเขียวแตกกิ่งตรงขึ้นด้านบน ใบเป็นใบเดี่ยวออกเป็นคู่สลับกันรอบต้นและกิ่ง ใบแข็งเปราะมีสีเขียวสด โคนใบมนปลายใบแหลม ลักษณะใบมีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันตามชนิดพันธุ์ออกดอกเป็นช่อออกตรงส่วนยอดซึ่งมีก้านดอกชูไว้ภายในช่อประกอบด้วยดอกเล็กๆลักษณะเป็นหลอดเล็ก ๆ ซึ่งมีกลีบอยู่ส่วนบน ประมาณ 4-5 กลีบ กลีบเล็กแหลม ลักษณะดอกและสีสรรแตกต่างกันไป

การเป็นมงคลและตำแหน่งที่ปลูก
การเป็นมงคล
         คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกเข็มไว้ประจำบ้าน จะทำให้มีความฉลาดเฉียบแหลม เพราะเข็มคือสิ่งที่มึความแหลมคม ดังนั้นคนไทยโบรานจึงใช้ดอกเข็มในพิธีไหว้ครูเพื่อจะได้เป็นนักปราชญ์ที่มีสติปัญญาฉลาดเฉียบแหลมนอกจากนี้ยังใช้้ดอกเข็มเป็นเครื่องบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีทางศาสนาได้เป็นสิริมงคลยิ่งนัก

ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก
         เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นเข็มไว้ ทางทิศตะวันออก ผู้ปลูกควรปลูกในวันพุธ เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เพือเอาประโยชน์ทั่วไปทางดอก ให้ปลูกในวันพุธ
การปลูกและการดูแลรักษา
การปลูก
         1. การปลูกในกระถางเพื่อประดับภายนอกอาคารบ้านเรือน ใช้กระถางทรงสูงขนาด 8-12 นิ้ว ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก : แกลบผุ : ดินร่วนอัตรา 1:1:1 ผสมดินปลูกควรเปลี่ยนกระถางปีละครั้งเพราะการเจริญเติบโตของทรงพุ่มโตขึ้นและเพื่อเปลี่ยนดินปลูกใหม่ทดแทนดินปลูกเดิมที่เสื่อมสภาพไป
         2. การปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวนนิยมปลูกเป็นกลุ่มตกแต่งสวนบริเวณบ้านหรือปลูกเป็นแนวรั้วก็ได้ สามารถตัดแต่ง และบังคับรูปทรงได้ตามความเหมาะสม และความต้องการของผู้ปลูก ขนาดหลุมปลูก 30 x 30 x 30 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วน อัตรา 1:2 ผสมดินปลูก:

การดูแลรักษา
         แสง   ต้องการแสงแดดจัด หรือ กลางแจ้ง
         น้ำ   ต้องการปริมาณน้ำปานกลาง สามารถทนต่อความแห้งแล้ง การให้น้ำ 3-5 วัน/ครั้ง
         ดิน   ชอบดินร่วนซุย ดินร่วนปนทราย มีความชุ่มชื้น
         ปุ๋ย   ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 0.5-1 กิโลกรัม/ต้น ควรใส่ 5-6 ครั้ง/ปี
         การขยายพันธ์   การปักชำ การเพาะเมล็ด การตอน วิธีที่ได้ผลดีและนิยมกัน คือ การปักชำและการตอน
         โรคและแมลง   ไม่ค่อยพบและมีปัญหาเรื่องโรค เพราะเป็นไม้ที่ทนทานต่อโรคได้ดี
19/1/54 โพสต์โดย Chan Sing
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ดอกไม้หอมชนิดใดที่คุณชอบมากที่สุดคะ ?
ดอกแก้ว...ช่อสุดท้าย...
ดอกไม้อะไรที่ส่งกลิ่นหอมตอนกลางคืนบ้างค่ะ
การปลูก ดูแล รักษา วิธีทำดอกเข็ม
ประวัติไหซอง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู