หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เลขาธิการคนแรกและคนปัจจุบันของอาเซียนคือใคร
ข้อมูล 13/9/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
อันดับ ชื่อ                               สัญชาติ                 เริ่มวาระ                                                    สิ้นสุดวาระ
1. H.R. Darsono                      อินโดนีเซีย            7 มิถุนายน พ.ศ. 2519 (ค.ศ. 1976)              18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 (ค.ศ. 1978)
2. Umarjadi Notowijono            อินโดนีเซีย            19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 (ค.ศ. 1978)           30 มิถุนายน พ.ศ. 2521 (ค.ศ. 1978)
3. Datuk Ali Bin Abdullah         มาเลเซีย                10 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 (ค.ศ. 1978)            30 มิถุนายน พ.ศ. 2523 (ค.ศ. 1980)
4. Narciso G. Reyes                ฟิลิปปินส์               1 กรกฎาคม พ.ศ. 2523 (ค.ศ. 1980)             1 กรกฎาคม พ.ศ. 2525 (ค.ศ. 1982)
5. Chan Kai Yau                      สิงคโปร์                 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2525 (ค.ศ. 1982)           15 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984)
6. แผน วรรณเมธี                     ไทย                       16 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984)           15 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986)
7. Roderick Yong                     บรูไน                     16 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986)           16 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989)
8. Rusli Noor                           อินโดนีเซีย          17 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989)        1 มกราคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993)
9. Dato Ajit Singh                     มาเลเซีย             1 มกราคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993)            31 ธันวาคม พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997)
10. Rodolfo C. Severino Jr.        ฟิลิปปินส์             1 มกราคม พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998)            31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002)
11. Ong Keng Yong                 สิงคโปร์                1 มกราคม พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003)            31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007)
12. สุรินทร์ พิศสุวรรณ              ไทย                      1 มกราคม พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008)   -    ปัจจุบัน
13/9/54 โพสต์โดย อืมม..น่ะ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
[คำถามแจกคะแนน] ปัจจุบันเลขานุการของอาเซียนที่ใครร?
เป็นคนดีอาเซียนอย่างไร
ปัจจุบันนี้และอนาคตเราจำเป็นจะต้องรู้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารจริงๆหรือ
อาเซียนคืออะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู