หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
รวมทุกศาสนา(ที่ดี)เป็นศาสนาเดียวกัน &รวมเทพเจ้าหรือเห็นว่าทรงอยู่ในสวรรค์เดียวกัน จะช่วยลดความขัดแย้งทางศาสนา
รวมทุกศาสนา(ที่ดี)เป็นศาสนาเดียวกัน &รวมเทพเจ้าหรือเห็นว่าทรงอยู่ในสวรรค์เดียวกัน จะช่วยลดความขัดแย้งทางศาสนา

ผมเห็นว่าควรจะรวมศาสนา(ที่เป็นสัมมาทิฏฐิ) เป็นศาสนาเดียวกัน และเทวดาและพรหมในแต่ละศาสนา อาจจะทรงมีลักษณะใกล้เคียงกันก็ได้

โพลล์สำรวจ:
รวมสัมมาศาสนา&รวมเทพเจ้า=ช่วยลดความขัดแย้งทางศาสนา
รวมสัมมาศาสนา&รวมเทพเจ้าไม่ช่วยลดความขัดแย้งทางศาสน

ศาสนามีเยอะแยะเนอะครับ

ภาษาก็มีเยอะแยะ มาจากการเดินทางที่ลำบาก จากไทยไปแค่ญี่ปุ่น ต้องพายเรือหลายเดือน ทำให้วัฒนธรรมแตกต่างกัน ศาสนาแตกต่างกัน กลุ่มประเทศEuroภาษาจะแผลงไปเรื่อยๆตามระยะทาง เมื่อไกลมากๆจะกลายเป็นคนละภาษา(ทั้งๆที่มาจากภาษากรีก&ละติน เหมือนกัน)

ขนาดคนจังหวัดเดียวกัน แต่คนละอำเภอ ยังพูดสำเนียงไม่เหมือนกัน และบางคำก็พูดต่างกัน เพราะเดินทางโดยใช้ม้าใช้เวลาหลายวัน

ศาสนาก็เหมือนกัน อยู่ห่างกันคนละขอบโลก ก็ต้องแตกต่างกัน เป็นธรรมดา ... เนอะครับ

____________________________


จะฝึก กรรมฐาน40\อนุสติ10\เทวตานุสติ\พระเยซู ก็ไม่ผิดครับ

ถือว่าศาสนาคริสต์เป็น ศาสนาแขนงหนึ่งของศาสนาพุทธก็ได้ ครับ

พระเยซู อาจจะทรงเป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิต หรืออาจจะทรงเป็นพระพรหมผู้มีพระมะยเมตตา,กรุณา,มุทิตา,อุเบกขา
พระอินทร์ก็เทียบได้กับ Zeus
เขาโอลิมปัส=เขาพระสุเมรุ = กาแล็กซี่ทางช้างเผือก
Lucifer ผู้ปกครองนรก = พระยม(พระลูกน้องพระองค์สนิทของท้าวเวสสุวรรณ)

______________________________


พระยะโฮวา น่าเทียบได้กับพระพรหม ครับ

พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ใน ภูริทัตชาดก ว่า
1. พระพรหม ไม่ได้ทรงสร้างโลก ถ้าทรงสร้างจริง ทำไมถึงทรงสร้างให้มีทั้งสุขและทุกข์ ไม่ทรงสร้างให้มีแต่สุขเล่า
2. ภูเขานั้น พราหมณ์ไม่ได้สร้างจากอิฐ เนื่องจากมีหลายอย่างในภูเขา ที่ไม่มีในอิฐ
3. แม้พระเจ้า(มหาพรหมผู้มีอำนาจ) จะไม่ทรงสั่ง
พวกพราหมณ์ ก็ต้อง ถือการทรงไตรเพท
พวกกษัตริย์ ก็ต้อง ปกครองแผ่นดิน
พวกแพศย์ ก็ต้อง ยึดการไถนา
และพวกศูทร ก็ต้อง ยึดการบำเรอ
เนื่องจาก
คนที่ไม่ใช่กษัตรย์ ไม่พึงได้ราชสมบัติ
ผู้ที่ไม่ใช่พราหมณ์ไม่พึงศึกษามนต์
คนนอกจากแพศย์ไม่พึงทำการไถนาเลย
และพวกศูทรก็ไม่พึงพ้นจากการรับใช้ผู้อื่น

เพราะพวกกษัตริย์ย่อมเก็บส่วยจากพวกแพศย์

______________________

อ้างอิง ข้อ1และข้อ3: พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๔ ภาค ๓ - หน้าที่ 104 ถึง 105

พวกพราหมณ์ถือการทรงไตรเพท พวก
กษัตริย์ปกครองแผ่นดิน พวกแพศย์ยึดการไถนา และ
พวกศูทรยึดการบำเรอ วรรณะทั้ง ๔ เข้าถึงการงานตาม
ที่อ้างมา เฉพาะอย่างๆ นั้น กล่าวกันว่า มหาพรหม
ผู้มีอำนาจจัดไว้ ถ้าคำนี้พึงเป็นคำจริงเหมือนดังที่พวก
พราหมณ์กล่าวไว้ คนที่ไม่ใช่กษัตรย์ ไม่พึงได้ราช-
สมบัติผู้ที่ไม่ใช่พราหมณ์ไม่พึงศึกษามนต์ คนนอกจาก
แพศย์ไม่พึงทำการไถนาเลย และพวกศูทรก็ไม่พึงพ้น
จากการรับใช้ผู้อื่น เพราะคำนี้เป็นคำไม่จริงเป็นคำเท็จ
พวกคนหาเลี้ยงท้องกล่าวไว้ คนไม่มีปัญญาหลงเชื่อ
บัณฑิตทั้งหลายย่อมเห็นด้วยตนเอง เพราะพวกกษัตริย์
ย่อมเก็บส่วยจากพวกแพศย์ พวกพราหมณ์ พวก
พราหมณ์ถือศัสตราเที่ยวฆ่าสัตว์ เพราะเหตุไร พระ-
พรหมจึงไม่ทำโลกอันแตกต่างกันเช่นนั้นให้ตรงเสีย
ถ้าและพระพรหมเป็นใหญ่ เป็นผู้เจริญ ในโลกทั้ง
ปวง เป็นเจ้าชีวิตของหมู่สัตว์ทำไมจึงจัดโลกทั้งปวง
ให้มีความทุกข์ ทำไมจึงไม่ทำโลกทั้งปวงให้มีความ
สุข แหละพรหมนั้นเป็นใหญ่ เป็นผู้เจริญในโลกทั้ง
ปวง เป็นเจ้าชีวิตของหมู่สัตว์ เหตุไรจึงทำโลกโดย
ไม่เป็นธรรม คือมารยาและเจรจาคำเท็จมัวเมา ถ้า
แหละพระพรหมนั้นเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นผู้เจริญในโลกทั้ง
ปวง เป็นเจ้าชีวิตของหมู่สัตว์ มีชื่อว่าเป็นเจ้าชีวิตของ
หมู่สัตว์ ก็ชื่อว่าเป็นเจ้าชีวิตอยุติธรรม เมื่อธรรมมีอยู่
พรหมนั้นก็จัดไม่เที่ยงธรรม ตั๊กแตน ผู้เสื้อ งู แมลงภู่
หนอนและแมลงวัน ใครฆ่าแล้วย่อมบริสุทธิ์ ธรรม
เหล่านี้ ไม่ใช่ของพระอริยะ เป็นธรรมผิด ๆ ของ
ชาวกัมโพชรัฐเป็นอันมาก.
ศาสนา | แชท 31/7/55 โพสต์โดย รู้สึกว่าช่วงนี้โดนอภิสังขารเล่นงานจนหดหู่
คำตอบ
1 จาก 4
ปล: การที่หิรัญยักษ์สามารถม้วนแผ่นดินได้=โลกนี้มีลักษะแบนราบ=แสดงให้เห็นถึงความงมงายของคนสมัยก่อนซึ่งเชื่อว่าโลกแบน,

คำว่าม้วนแผ่นดิน  ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าม้วนแผ่นดิน  ไม่ใช่ม้วนโลก  แผ่นดินหมายถึงส่วนที่เป็นผิวโลก ซึ่งมีลักษณะแบน
ไม่ใช่โลกทั้งหมด    อยากรู้ว่าแบนยังไง ลองไปดูผลส้ม  ส้มใครๆก็รู้ว่ากลม  แล้วผิวมันก็กลม  แต่ลองปอกเปลือกส้มแล้วเอามาวาง
ที่พื้น จะได้รู้ว่าเปลือกส้มแบนยังไง     เปลือกส้มเป็นแบบไหนแผ่นดิน หรือผิวโลกก็มีลักษณะแบบนั้น
คนโบราณเขาก็บอกอยู่ชัดเจนว่า  หิรัญยักษ์ม้วนแผ่นดิน  ไม่ได้บอกว่าม้วนโลกสักหน่อย
31/7/55 โพสต์โดย Zillya
2 จาก 4
เกรงว่าจะไปกันใหญ่หละสิ  พอเอามารวมกันทีนี้อีกศาสนานึงว่าศาสดาข้านี่เป็นเลิศ  อีกศาสนานึงบอกว่าของข้าดีกว่า

กัดกันตายเลย  ฮ่าๆๆ

เทวดาเขาก็มีลักษณะของเขาเป็นสากล ไม่มีมาแบ่งศาสนาหรอก  คนดันไปตั้งศาสนา ตั้งเทพขึ้นมา  ตั้งความสามารถของเทพแต่ละองค์อีก

กลายเป็นว่าข้างบนเดือดร้อนต้องทำงาน  มีบางพวกบอกเทพองค์นี้กับองค์นี้ไม่ถูกกัน  แหนะ ยังจะเอากิเลสคนไปยัดให้เทวดาอีก  ๕๕๕
31/7/55 โพสต์โดย LoGaRiThmLogiS1
3 จาก 4
รวมกันเราอยู่แยกหมู่ก็อยู่เหมือนเดิม .... อิ____อิ
31/7/55 โพสต์โดย ตาย 26 เมษา
4 จาก 4
เรื่องขัดแย้งเยอะแยะไปในโลกนี้ไม่ใช่เรื่องศาสนา เราว่าเสียเวลาศึกษา เหมือนกับเป็นความเชื่อส่วนตัวมากกว่า สนับสนุนแนวคิด P.Pana
31/7/55 โพสต์โดย มารีอา
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ถ้าจะติดสติ๊กเกอร์แก้เคล็ดสีรถไม่ถูกโฉลก ต้องทำพิธีทางศาสนาไหมครับ
พุทธศาสนาไม่มีคำว่า "ตาย" มีแต่คำว่า "ดับ"
หากคุณเป็นคนรักชาติไทย พอบอกวิธีทำให้ชาติเจริญได้ไหม
คุณมีความคิดอย่างไร ?ในพุทธศาสนา
มนุษย์เกิดจากอะไร?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู